Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

POŚWIĘCENIE ROD JAKO PODTRZYMANIE WIELOWIEKOWEJ TRADYCJI - 17.06.2019

Od dawnych już wieków, jednym z tradycyjnych obrzędów wiosennych, mających na celu zapewnienie całorocznego urodzaju i obfitych plonów był obrzęd święcenia pól uprawnych. Do tej tradycji nawiązał ROD „Stokrotka” w Sędziszowie.

Dnia 08.06.2019 r. ksiądz prałat Marian Haczyk poświęcił działki w tym ogrodzie, a następnie odprawił mszę świętą. W skierowanej do działkowców homilii wskazał na korzyści jakie płyną z faktu posiadania działki rodzinnej – zdrowe, ekologiczne owoce i warzywa z własnych upraw oraz wspólne spędzanie czasu z rodziną i znajomymi. Wskazał również, że działka to miejsce spotkań i spędzania czasu osób w wieku senioralnym ale także kolejnych pokoleń. Jego zdaniem każdy ogród jest ważnym element krajobrazu zieleni miejskiej.

Podziękowanie za całość przeprowadzonych uroczystości w imieniu działkowców złożył prezes ROD Pan Marian Anyszek.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio