Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wdrażanie Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek wśród instruktorów SSI w Gnieźnie - 28.05.2019

W ramach wdrażania oraz propagowania celów i założeń Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin 23 maja 2019 r. odbyło się szkolenie dla instruktorów SSI w Gnieźnie. Głównym tematem spotkania i przedstawionego wykładu było zagospodarowanie działki w ROD zgodnie z ideą Programu przyjętego przez Krajową Radę PZD uchwałą nr 5/XXVIII/2019 z 20 marca 2019 r. Wykład zatytułowany został „Mała przestrzeń ogrodowa – zagospodarowanie działki w ROD” i zawierał przykłady wykorzystania działki pod uprawy ogrodnicze. Instruktorom zaprezentowany został również Program wraz z otwartą listą polecanych do uprawy gatunków i odmian roślin ogrodniczych.

Szkolenie objęło ponadto temat dotyczący ekologicznej ochrony roślin, stosowania wyciągów z roślin i owadów pożytecznych na działce, który przedstawił Mieczysław Marek – instruktor krajowy SSI. Instruktorom została również przekazana informacja dotycząca projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W ramach współpracy kolegium gnieźnieńskiego z władzami samorządowymi instruktorzy obejrzeli Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, zajmujący się sortowaniem, odzyskiwaniem i przetwarzaniem odpadów z Gniezna i powiaty gnieźnieńskiego. Instruktorzy naocznie mogli przekonać się jak wygląda cykl sortowania i odzyskiwania odpadów oraz zobaczyć ciągle ogromną skalę odpadów zmieszanych (komunalnych) trafiających do Zakładu. Kierownik Zakładu, który oprowadził instruktorów po obiekcie, zaprezentował także biokompostownię, z której pozyskana masa wykorzystywana jest do rekultywacji wcześniejszej pryzmy składowiska odpadów.

W szkoleniu poza instruktorami SSI wzięło udział kilkunastu prezesów zarządów ROD w Gnieźnie. Do prezesów została skierowana informacja dotycząca możliwości zgłaszania osób na kurs nowych instruktorów. Ostatni taki kurs odbył się bowiem w Gnieźnie w 2010 r., stąd potrzeba pozyskania nowych chętnych działkowców do działalności instruktorskiej.

Magdalena Klessa-Kiec
Główny specjalista ds. ogrodniczych
Polski Związek Działkowców
Okręg w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio