Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jeżyckie Kolegium prezesów wybrało nowe kierownictwo - 24.05.2019

Ostatnie w tej kadencji zebranie Kolegium Prezesów ROD Poznań - Jeżyce było 21 maja 2019 r. w Ogrodzie im. ks. Leona Przyłuskiego, którego prezesem jest Barbara Czapla, przewodnicząca jeżyckiemu kolegium. Spotkanie było okazją do podziękowania ustępującym prezesom Zarządów ROD.

Warto dodać, że zmiany w tym roku były znaczące. Aż 11 jeżyckich ROD wybrało nowych prezesów.  Jednym z ustępujących był prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, do niedawna Prezes ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego, pełniący tę funkcję 27 lat. W swoim wystąpieniu przypomniał, że Kolegium Prezesów stanowi forum wymiany doświadczeń i reprezentuje ROD przed samorządem terytorialnym. Skuteczność działania kolegiów mogą zapewnić jedynie prezesi zarządów ROD skupieni w Kolegiach. Ich rola, jako reprezentanta wspólnych interesów ROD z danego obszaru jest nieoceniona. Szczególne znaczenie istnienia i działalności Kolegiów Prezesów ma w pozyskiwaniu środków z budżetów gminnych, zgodnie z ustawą o ROD na inwestycje w ogrodzie oraz promowanie wyznaczonych ROD uczestniczących w projektach obywatelskich. Prezes Okręgu razem z Przewodniczącą Kolegium podziękowali ustępującym prezesom i wręczyli im pamiątkowe dyplomy. Sprawozdanie z działalności kolegium za mijająca kadencję złożyła je Przewodnicząca Barbara Czapla. Podkreśliła, że największe w Okręgu kolegium, bo liczące 31 ROD, odbyło 12 spotkań, każde w innym ogrodzie. Dzięki temu prezesi lepiej poznawali ogrody, dzielili się swoimi doświadczeniami i podejmowali uzgodnione działania. O aktywności kolegium świadczy też fakt, że tylko w tym roku aż 7 ROD z terenu kolegium uzyskało wsparcie z budżetu Miasta na prowadzenie inwestycji ogrodowych uzyskując dotacje w kwocie do 50 000 zł każdy.

W dalszej części spotkania Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa omówił sytuację w PZD oraz przebieg kampanii sprawozdawczej w Związku. Następnie nowo wybrani prezesi ROD powołali kierownictwo kolegium, które będzie przewodziło mu w bieżącej kadencji. Przewodniczącą kolegium prezesów została ponownie Barbara Czapla, zastępcą Teresa Lorenz, a sekretarzem niżej podpisany, debiutujący w roli prezesa ROD im. 2 Armii Wojska Polksiego. W tym Ogrodzie 8 czerwca od godz. 13.00 odbędzie przydatne dla działkowców medyczne wydarzenie „Biała Sobota” połączone z „Piknikiem Seniora” o czym poinformowano uczestników spotkania prezesów i delegatów na Okręgowy Zjazd PZD, przekazując im zaproszenie dla działkowców ich ogrodów do uczestnictwa w tych wydarzeniach.

Ostatnią część spotkania stanowiło spotkanie z delegatami ogrodów na Okręgowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się 15 czerwca br. Prezes Okręgu omówił sprawy organizacji Zjazdu, poinformował o przygotowanych materiałach zjazdowych, które wraz z zaproszeniami zostaną wysłane delegatom do 30 maja. Poinformował też o zasadach wyboru nowych władz Okręgu. Delegaci z jeżyckich ogrodów postanowili rekomendować uzgodnionych kandydatów do Rady Okręgowej.

Tekst i zdjęcia
Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio