Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel Kolegium Prezesów ROD w Pile w sprawie ROD „Pokój” w Warszawie - 14.01.2019

Jako przedstawiciele samorządów rodzinnych ogrodów działkowych miasta Piły, w których działki posiada 5 400 rodzin działkowych po zapoznaniu się z informacjami medialnymi nt. założeń do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w którym to planuje się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego „Pokój” istniejącego od 80 lat zorganizować „teren zieleni urządzonej z udziałem narzędzi sportu i rekreacji” stwierdzamy, że na takie inicjatywy władz miasta nie można nie reagować. Wyznajemy zasadę, że w Polskim Związku Działkowców jesteśmy JEDNOŚCIĄ i nie wolno nam być obojętnym na takie działania… 

POBIERZ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio