Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileusz 30-lecia ROD „Nad Białką” w Częstochowie - 13.09.2018

W dniu 08.09.2018 roku działkowcy ROD „Nad Białką” w Częstochowie obchodzili Jubileusz 30-lecia istnienia. Jubileusz ogrodu połączony został z otwarciem nowo wybudowanego biura ogrodu. Z tej okazji w uroczystości uczestniczyli działkowcy, członkowie rodzin, oraz zaproszeni goście w liczbie ok. 100 osób.

Prezes ogrodu wita uczestników i prosi o odegranie hymnu Zielona Rzeczpospolita.

Prezes ogrodu Adam Więcławik rozpoczął uroczystości od hymnu „Zielona Rzeczpospolita” a następnie przywitał serdecznie szczególnie działkowców, członka Zarządu Okręgowego PZD Tadeusza Ciechana, Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego, Radną Małgorzatę Iżyńską, członka Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów w Polsce Andrzeja Lewandowskiego oraz wykonawcę głównego budynku Zdzisława Konefała.

Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski oraz  Radna  Małgorzata Iżyńska      


Członek OZ  Tadeusz  Ciechan 

W krótkim wystąpieniu Prezes ogrodu Adam Więcławik  przedstawił historię 30-lecia ogrodu wspominając pierwszych członków władz ogrodu oraz przebieg zagospodarowania. Kończąc wystąpienie złożył podziękowanie dla członków władz ogrodu oraz zasłużonych działaczy Związku. Prezes Adam Więcławik podziękował przede wszystkim Prezesowi Związku Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu oraz Prezydentowi Miasta Częstochowy Panu Krzysztofowi Matyjaszczykowi za udzielenie dotacji na budowę biura ogrodu.

Kolejnym punktem porządku było symboliczne otwarcie wybudowanego biura przez trio – Prezesa ogrodu, Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wykonawcy budynku i wypiciu lampki tradycyjnego szampana.

Moment przecięcia wstęgi przez Przewodniczącego Rady Miasta Zd. Wolskiego, Wykonawcę budynku Zdzisława Konefała oraz Prezesa ROD Adama Więcławika.

Następnie Prezes ogrodu Adam Więcławik wręczył przygotowane podziękowania dla: Przewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Wolskiego wręczając jednocześnie przygotowane z tej okazji podarunki – kubeczek i kalendarz związkowy. Następnie poprosił Przewodniczącego Zdzisława Wolskiego o przekazanie przygotowanego podziękowania dla Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka jak również kubeczka i kalendarza.

Prezes ROD Adam Więcławik zapoznał uczestników uroczystości z przygotowanym podziękowaniem dla Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. Treść podziękowania została nagrodzona gromkimi brawami.

Prezes ROD wręcza Przewodniczącemu Rady Miasta podziękowanie, kalendarz i kubek.

Następnie głos zabrał członek Okręgowego Zarządu Tadeusz Ciechan, który w imieniu Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego przekazał na ręce Prezesa ogrodu okolicznościowy Puchar oraz dyplom. Ponadto na ręce Prezesa ogrodu złożył i odczytał okolicznościowy list Prezesa Okręgowego Zarządu Andrzeja Wosika.

W kolejnym punkcie porządku glos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski, który w gorących słowach pod adresem Prezes ROD podziękował za zaproszenie oraz złożył życzenia dla Prezesa ogrodu oraz wszystkich użytkowników działek od Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przekazując na ręce Prezesa ogrodu Adama Więcławika  okolicznościową tablice. Przekazanie tablicy odbyło się w obecności radnej Małgorzaty Iżyńskiej.

Przewodniczący Rady Miasta Zd. Wolski wraz z radną M. Iżyńska wręczają Prezesowi ROD A. Więcławikowi okolicznościową tablicę w imieniu Prezydenta K. Matyjaszczyka.

Miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie przez Prezesa ogrodu okolicznościowych pamiątek w postaci przygotowanych kubeczków oraz kalendarzy Związkowych dla zaproszonych gości.

Prezes ogrodu w imieniu działkowców złożył również podziękowania dla byłego Wiceprezesa ogrodu Jerzego Chajdasa oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Irenie Zwodzińskiej, którzy oprócz podziękowań i kalendarzy na 2019 rok otrzymali wygrawerowane  komplety do pisania - długopis i pióra firmy Mark Twein.

Kończąc cześć oficjalną Wykonawca robót budowlanych nowego biura ogrodu Zdzisław Konefał złożył na ręce Prezesa ogrodu życzenie wszystkim działkowcom przekazując upominek w postaci zegara.

Miłym akcentem związanym z jubileuszem ogrodu było wręczenie książki Prezesowi ogrodu przez kol. Józefa Witwickiego pt. „Zapach Słońca”  jako owoc ośmioletniego pobytu w Nigerii.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe kubki, czapeczki oraz znaczki związkowe, które były wydawane przez sekretarza ogrodu kol. Annę Płokarz.

Kończąc Prezes ogrodu zaprosił uczestników jubileuszu do poczęstunku przygotowanego specjalnie przez Panie z Komisji Socjalnej ogrodu, które przygotowały na tą okazję stół tradycyjnych potraw, na który znalazły się między innymi - domowy smalec, pasztet, szynka, ogórki kiszone, kaszanka, chleb jak również kilka gatunków ciasta i wiele innych przetworów z działki. Działkowcy na stół złożyli również swoje plony – jabłka, gruszki winogron, pomidory.

Kol. Lucjan Kokot przygotował i częstował uczestników uroczystości przygotowanymi na tą okazję swoimi nalewkami. Zarząd ze swojej strony przygotował dla wszystkich uczestników uroczystości tradycyjnego grilla. Przy muzyce kol Piotra Kielara uczestnicy uroczystości biesiadowali do późnych godzin.

Informacja: Prezes ROD Adam Więcławik

Zdjęcia: Janina Więcławik, Aleksander Ciuraszkiewicz

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio