Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XII Posiedzenie Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach - 08.06.2018

W dniu  30 maja 2018r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady  PZD w Katowicach. Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2017r. oraz preliminarza finansowego na 2018r.

Obrady otworzył Pan Józef Noski Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach, który w swoim referacie odniósł się do bieżących spraw Okręgu Śląskiego i Polskiego Związku Działkowców.

Pan inż. Artur Olczyk - st. Inspektor ds. inwestycji przedstawił sprawy inwestycyjne, w tym „Program budowy siedzib dla ROD”, który traktowany jest priorytetowo. Omówił także zasady dofinansowywania inwestycji przez Okręg Śląski na 2018 rok. Każdy ROD powinien partycypować w inwestycji, natomiast z Okręgu ROD może się ubiegać o 40% dotacji jednak nie więcej niż 30 tysięcy złotych.

Prezes OZ Józef Noski omówił problem rozpatrywania skarg. Zaznaczył, że problem jest bardzo ważny. Skargi muszą być rzetelnie rozpatrzone. Zarządy ROD winne podejmować prawidłowe działania, one na miejscu znają najlepiej sprawę. Mogą zwracać się do delegatur lub też do Okręgu o pomoc.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego Krzysztof Tekla omówił aktualną sytuacje ochrony danych osobowych. Przekazał, iż jest to temat bardzo ważny. W ROD jest ogromna ilość informacji, które należy chronić . Omówił dokumenty które są już wysyłane do Zarządów ROD. Bardzo ważnym aspektem jest wyznaczenie koordynatora w ROD. Jak również analiza tworzonych zbiorów. Część ze zbiorów prowadzona jest w Okręgu.

I Wiceprezes OZ Pan Jan Radoła przekazał, iż nadal trwają prace nad nowelizacją Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Szeroka dyskusja wytworzyła się przy zapisie grilli do wyposażenia ogrodu. W Okręgu Śląskim powstał zespół do spraw nowelizacji Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W dalszym ciągu zachęcamy do składania propozycji do nowelizacji Regulaminu ROD.

W dalszej części posiedzenia zebrani członkowie Okręgowy Rady Okręgu Śląskiego wysłuchali szczegółowych danych dotyczących sprawozdania finansowego ROD za 2017r. oraz preliminarza finansowego na 2018r., co do których pozytywną ocenę wyraziła Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, której przewodniczy Zenon Jabłoński – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Podjęto także uchwałę w sprawie objęcia funkcji Wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD przez Pana Jana Pękalę, a także uchwałę dotyczącą uzupełnienia vacatu w Krajowej Radzie PZD i wyznaczenie na to miejsce Pana Leszka Buckiego.

W czasie dyskusji omówione zostało stanowisko Krajowej Rady PZD dotyczące sprawy używania kart bankomatowych. W tej kwestii podjęte zostało stanowisko, które zostało przekazane do Krajowej Rady PZD celem jego rozpatrzenia.

Po zakończeniu dyskusji, Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swój protokół. Następnie członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie zatwierdzili uchwałami przedstawione dokumenty.

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio