Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Petycja walnego zebrania ROD „Polmo” w Szczecinie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 09.05.2018

Szanowny Panie Ministrze. Członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "POLMO" w Szczecinie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 21.04.2018 r., wyrażają swoje zaniepokojenie o los ogrodów działkowych w polskich miastach.

W związku z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15.03.2018 r. zdaniem działkowców skutki wejścia w życie niniejszej ustawy mogą poważnie zagrozić długoletniej historii ogrodów działkowych w Polsce.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych  z 13 grudnia 2013 r. w preambule stanowi; „ Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.”

W naszym odczuciu te najważniejsze postulaty, które zostały zawarte w ustawie powinny być respektowane. „Zielona Rzeczpospolita” łączy pokolenia, zaspakaja podstawowe  potrzeby rodziny, umożliwia obcowanie z przyrodą oraz dąży do zachowania równowagi naturalnego środowiska.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra o zagwarantowanie ochrony  ogrodom działkowym w polskich miastach.

ROD „POLMO” w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio