Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Problem śmieci, tematem dominującym na walnych zebraniach w ROD. - 07.05.2018

 22 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu ekolodzy, działkowcy  oraz organizacje zajmujące się odzyskiem surowców promują postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w  społeczeństwie  oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych, organizuje imprezy plenerowe mające na celu promowanie pro środowiskowych zachowań. W ROD „Relaks” właśnie tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, które z powodu braku wymaganej większości nie mogło rozpocząć się w I terminie, czas oczekiwania na II termin poświęcony został na dyskusję w temacie śmieci.

Na zaproszenie zarządu przybył Kierownik  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Adam Przyborski, który zapoznał zebranych z nowym systemem .

… Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Rodzinne Ogrody Działkowe zostały włączone do systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, który jest organizowany i nadzorowany przez Urząd Miejski w Grudziądzu. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu ograniczenie ich składowania i zobowiązuje gminy do odpowiedniego ich zagospodarowania,  przetworzenia i poddania recyklingowi. W Grudziądzu od dnia 1 stycznia 2018r.  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych  odbywa się na podstawie deklaracji,  a nie indywidualnych umów z firmami. Obowiązek złożenia deklaracji do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu spoczywa na zarządach ROD. W deklaracjach konieczne jest wskazanie liczby działek służącym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, ponieważ opłata za odbiór odpadów jest opłatą roczną – ryczałtową za 1 działkę i wynosi 55 zł w przypadku selektywnego zbierania…..Działkowcy wykorzystali obecność przedstawiciela Urzędu Miejskiego i zadawali wiele pytań.

W II terminie rozpoczęło się zebranie od wyboru przewodniczącego i poszczególnych komisji, tak aby zebranie odbyło się zgodnie z przepisami. Przewodniczący zapoznał obecnych z Regulaminem oraz porządkiem zebrania, a następnie bardzo sprawnie realizował jego punkty.

Dyskusję zdominowała sprawa pielęgnacji żywopłotu wzdłuż ogrodzenia ogrodu oraz modernizacja budynku świetlicy.  W bardzo miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad zebranie zostało zakończone.

 

 Tekst i foto:

Małgorzata Jasińska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio