Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Budowa Drogi Południowej wciąż może grozić likwidacją ROD „Zielony Jar” w Rzeszowie. - 08.02.2018

W nawiązaniu do materiału zamieszczonego na portalu www.rzeszow-news.pl w dniu 6.02.2018 r. „Prace nad budową Obwodnicy Południowej w wersji ratusza wstrzymane”, informuję, iż Okręg Podkarpacki na bieżąco monitoruje sprawę budowy tzw. Drogi Południowej, która w pierwotnym wariancie dotyczyła terenu ROD „Zielony Jar” w Rzeszowie. Ogród znajduje się w użytkowaniu wieczystym PZD, zajmuje działkę ewidencyjną nr 1382 w obr.223 Rzeszów-Zwięczyca II o pow.1,5556 ha. Likwidacji uległby praktycznie cały ogród działkowy liczący 35 działek rodzinnych. Poza pasem drogowym znalazłoby się tylko 10 działek rodzinnych częściowo użytkowanych przez działkowców. Protesty działkowców, Zarządu ROD, Okręgu Podkarpackiego PZD, mieszkańców pobliskich domów jednorodzinnych i organizacji ekologicznych, w połączeniu z brakiem dofinansowania przez rząd tej inwestycji, okazały się skuteczne i Droga Południowa w 2017 roku nie powstała.

Na przełomie 2017 i 2018 roku zaczęły pojawiać się informacje prasowe odnośnie opracowywanych nowych wariantów budowy drogi oraz organizowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa spotkaniach z mieszkańcami, przedstawicielami Wojewody Podkarpackiego i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Powstały cztery warianty przebiegu drogi, z których dwa: Urzędu Miasta Rzeszowa i rzeszowskiego posła PiS ponownie zakładały ingerencję w teren ROD „Zielony Jar” i jego likwidację. Kolejny raz podniesiony został argument, iż ROD jest położony na terenie słabiej zurbanizowanym, na którym nie byłoby potrzeby dokonywania wyburzeń dużej liczby domów jednorodzinnych. Z punktu widzenia Okręgu Podkarpackiego najkorzystniejsze są dwa warianty: Wojewody Podkarpackiego i Starosty Rzeszowskiego oraz Kongresu Nowej Prawicy, które zakładają przesunięcie trasy przebiegu drogi najdalej w kierunku południowym od Rzeszowa. W obu tych przypadkach droga nie ingerowałaby w teren ROD „Zielony Jar”.

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jaki wariant zostanie wybrany. Trzeba także wziąć pod uwagę nieprzypadkowo wybrany termin pojawiania się nowych koncepcji budowy drogi. W roku wyborów samorządowych każdy chce wylansować swoją wersję budowy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że do wyborów nie zostanie podjęta żadna konkretna decyzja. Niemniej jednak, jeżeli zostałby wybrany jeden z dwóch projektów przewidujących likwidację ogrodu, Okręg Podkarpacki podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w celu zachowania ROD w jego obecnym kształcie.

 Inspektor ds. terenowo-prawnych

Witold Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio