Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Z Urzędem Miasta Poznania o zamieszkiwaniu i dotacjach dla ROD. - 07.02.2018

Problem zamieszkiwania dotyczy wielu ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Problem ten został szeroko omawiany podczas spotkania kierownictwa Okręgu z Prezydentem Tomaszem Lewandowskim na początku 2018 roku. Podczas spotkania Prezydent Lewandowski wyraził chęć spotkania z Prezesami rodzinnych ogrodów działkowych celem przedstawienia oferty miasta skierowanej do osób zamieszkujących na terenie ROD.

Spotkanie takie miało miejsce w dniu 1 lutego  br. na terenie ROD  Nowa Przyroda w Poznaniu. W spotkaniu oprócz Prezydenta Tomasza Lewandowskiego uczestniczyli również - Pan Arkadiusz Stasica - Dyrektor ZKZL, Pani Renata Marczuk - Dyrektor Biura Spraw  Lokalowych oraz Pani Magdalena Górska - pełnomocnik Prezydenta Mista Poznania ds, Interwencji Lokatorskich. Podczas spotkania omówiono ofertę miasta w zakresie lokali socjalnych, komunalnych oraz PTBS. Ważną informację stanowi fakt, iż osoby zamieszkujące na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych otrzymają dodatkowe preferencje. Wszystkie wnioski o pomoc mieszkaniową rozpatrywane są w oparciu o system kwalifikacji punktowej, zgodnie z którym różnym okolicznościom życiowym wnioskodawców przypisywana jest określona liczba punktów. Osobom przebywającym na terenie ROD przez co najmniej 3 lata przypisywane będą dwa dodatkowe punkty. Zgłaszane przez wnioskodawców stałe zamieszkiwanie na terenie ROD powinno być potwierdzone poświadczeniem przez zarząd ROD.

Druga częśc spotkania poświęcona została dotacjom jakie udzieli Urząd Miasta Poznania na rzecz rozwoju infrastruktury ROD. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Poznania w 2018 r. przewidziano wspracie finansowe na rozwój ROD w wysokości 250 tysięcy złotych. Dyretktor Gerard Heigelmann z Wydziału Działalnosci Gospodarczej i Rolnictwa  UM Poznania przedstawiał uchwałę Rady Miasta  w/w sprawie:
Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 6336).

W naborze wniosków o dotację mogą uczestniczyć stowarzyszenia ogrodowe prowadzące ROD znajdujący się na terenie miasta Poznania, którego funkcjonowanie uregulowane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium zagospodarowania przestrzennego. Dotacja może być udzielona do wysokości 70% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, ale w kwocie nie większej niż 50 000 zł nakładu na zadanie w danym ROD, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe.Wymaga się minimalnego wkładu własnego wnioskodawcy w wysokości 30% kosztów brutto realizacji zadania    publicznego. Stowarzyszenie ogrodowe może ubiegać się o dotację z budżetu Miasta Poznania na przedsięwzięcie w danym  ROD nie częściej niż raz na 5 lat.

AW

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio