Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

PRZYGOTOWANIA DO "AKCJI ZIMA" NA PODKARPACIU - 23.11.2017

W dniu 26.10.2017r. w Urzędzie Miasta Rzeszowa odbyło się coroczne posiedzenie zespołu ekspertów Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było przygotowanie służb miejskich do akcji zima 2017/2018. W posiedzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele miejskich służb komunalnych, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Instruktor ds. ogrodnictwa w Okręgu Podkarpackim PZD, która przedstawiła przygotowania ROD do sezonu zimowego pod kątem ewentualnego przebywania osób bezdomnych na terenie ogrodów działowych.


Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zaapelował o kontrolę i nadzór nad ogrodami działkowymi, które znajdują się na terenie miasta Rzeszowa w aspekcie przebywania  na nich osób  bezdomnych i nie posiadających miejsc stałego pobytu.


Następnie w dniu 17 listopada b.r. odbyło się spotkanie robocze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z udziałem przedstawicieli Policji, Kolei, towarzystwa Św. Brata Alberta i dyrektorów schronisk dla bezdomnych. Zostały omówione zasady współpracy i procedury postępowania z osobami bezdomnymi.


Na naradzie Prezesów ROD z terenu miasta Rzeszowa zostaną przekazane ulotki informujące o lokalizacji noclegowni celem umieszczenia ich na tablicach informacyjnych we wszystkich ogrodach w mieście.
 

Jadwiga Brzozowska

OP PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio