Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd w Częstochowie - 31.10.2017

W dniu 27 października 2017 roku w siedzibie OZ obradował Okręgowy Zarząd. Główna tematyka posiedzenia to aktualna sytuacja ogrodów i Związku, przygotowania do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD oraz podsumowanie prowadzonych w 2016 zadań inwestycyjno-remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych. Na 21 członków Okręgu w posiedzeniu uczestniczyło 15 członków oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Berski.

Prezes Okręgu Andrzej Wosik zapoznał uczestników posiedzenia z najważniejszymi sprawami od ostatniego posiedzenia. Dużo uwagi poświecił na sprawy związane z przygotowaniem i organizacją jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Podkreślił odświętny charakter organizowanych spotkań tak na szczeblu Krajowej Rady – uroczyste posiedzenie KR, inauguracja jubileuszu w Koźminie Wielkopolskim czy Krajowe Dni Działkowca 2017. Również na szczeblu Okręgu obchody tegorocznych Dni Działkowca miały szczególny charakter. Odbyły się na głównym Placu miasta Placu Biegańskiego przy obecności prawie 900 członków naszych ogrodów. Podczas uroczystości dokonano wręczenia dla zasłużonych działaczy okolicznościowych medali przygotowanych przez Krajową Radę PZD oraz dyplomów.

W dalszej części wystąpienia Prezes omówił przygotowania do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdy Delegatów PZD. Najważniejszym zadaniem zjazdu będzie uchwalenie zmian statutu PZD wynikających z przyjętej nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach. Prezes przed dyskusja w tej sprawie zapoznał z głównymi propozycjami zmian zapisów statutu PZD. Ponadto omawiając sprawę zjazdu podkreślił konieczność rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. W dyskusji padło dużo propozycji kolejnych zmian do statutu PZD, które dotyczyły określenia wynagrodzeń dla członków władz, bezpośrednie wybory podczas zebrań Prezesów ROD i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, czy wpis obowiązujący zaproszenie przedstawicieli samorządów na posiedzenia w celu omówienie dotychczasowej współpracy. Ponadto zaproponowano aby na żadnym szczeblu zarządzania nie rozpatrywano anonimów czy też rozważyć wprowadzenie obligatoryjnie wyborów tajnych, natomiast na wniosek zebranych jawnego wyboru władz.

Ostatnim tematem posiedzenia było podsumowanie realizowanych zadań inwestycyjno-remontowych, które przedstawił Sekretarz Okręgu Adam Więcławik. ROD realizując przyjęty podczas walnych zebrań plan na 2016 wykonały modernizację ogrodowej infrastruktury za ponad 550.000,00 zł. przy bardzo małej pomocy dotacji Urzędów Gmin, Okręgu czy KR PZD.

Okręgowy Zarząd przyjął dwie uchwały w sprawie konieczności zmian do statutu oraz realizowanych zadań inwestycyjno-remontowych. Ponadto przyjęto Stanowisko w sprawie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Opracował:

Sekretarz OZ Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio