Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Publiczna dyskusja nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie - 19.10.2017

Dnia 9 października 2017 r. w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie odbyła się publiczna dyskusja nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie.

Projekt planu przewiduje m.in. likwidację ogrodów działkowych i stworzenie na terenie najstarszego ogrodu działkowego w Warszawie ROD im. Obrońców Pokoju publicznego parku. O proponowanych zmianach w planie szczegółowo pisaliśmy TUTAJ.

Polski Związek Działkowców będzie bronił najstarszego ROD w Warszawie, bowiem jaki jest sens likwidowania tak dużego, istniejącego obszaru zielonego, w tak mocno zabudowanej dzielnicy? Przecież budowa w tym miejscu parkingów i targowiska oraz wprowadzania zabudowy o wys. do 8,0 m wysokości to nie jest dobre rozwiązanie. Czy tego oczekują okoliczni mieszkańcy?

Gdyby część pieniędzy potrzebnych na likwidację ogrodów działkowych, na odszkodowania dla działkowców i budowę planowanych inwestycji przeznaczyć na modernizację istniejącego ogrodu i dostosować go do nowych funkcji powstałby nowoczesny ogród – park, z którego zadowoleni byliby i działkowcy, i mieszkańcy. I rzecz najważniejsza – czy najstarszy ogród działkowy, który powstał 110 lat temu, który jest opisywany w wielu publikacjach, pracach naukowych, powstał dzięki pasji ogrodniczej wielu ludzi zasługuje na takie potraktowanie.

Na dyskusji obecnych było wielu mieszkańców Warszawy, w tym osiedla Wierzbno, działkowcy z ROD „Obrońców Pokoju”, a także pani Aleksandra Andrzejewska Prezes Zarządu ROD „Obrońców Pokoju”, pan Mariusz Gaj, kierownik biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, mgr inż. Małgorzata Wójcik, instruktor ds. ogrodniczych KR PZD. Pytano projektantów o to, dlaczego na terenie przyszłego parku planują lokalizację parkingu podziemnego, targowiska i zabudowę do wys. 8 m. Pytano o roszczenia do działek na terenie ROD „Obrońców Pokoju” i czy jest możliwość zachowania ogrodów działkowych, np. poprzez nałożenie na ten teren ochrony konserwatorskiej. Twórcy projektu planu twierdzili, że jedyną możliwością, aby uchronić tereny ogrodów działkowych przed zwrotami jest jego przeznaczenie na celu publiczny, czyli park. Na pytania dotyczące wprowadzenie ochrony konserwatorskiej dla całego obszaru ROD „Obrońców Pokoju”, odpowiadali, że nałożenie takiej ochrony nie broni działkowców przed wywłaszczeniami.

„Mamy świadomość, że działania które są zgodne z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, mam tu na myśli zaproponowanie urządzenia parku, czyli inwestycji celu publicznego, chroni przed zwrotem w naturze. I to jest jedno rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem jest zapisanie, że teren ogrodów działkowych jest terenem ogrodów działkowych, w tym momencie to co jest faktyczne staje się ogrodem działkowym w planie miejscowym, ale taki zapis nie daje tych podstaw związanych realizacją artykułu 214 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli nie daje podstawy do odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego. Czyli – albo chronimy przed oddaniem w użytkowanie wieczyste teren [ROD „Obrońców Pokoju”] z zachowaniem funkcji zieleni, albo zachowujemy ogrody działkowe, ale nie chronimy przed oddaniem w użytkowanie wieczyste” – mówił Robert Kuźmiczuk, główny projektant planu.

Tego dnia zbierano również podpisy pod petycją w sprawie zachowania ROD „Obrońców Pokoju” w miejscowym planie zagospodarowania Wierzbna na terenie między ulicami: Wołoską, Racławicką, Odyńca i Al. Niepodległości (obecnie zebrano już ponad 1200 podpisów; do listy można się dopisywać do 10 XI 2017 r.).

Po dyskusji przedstawiciele Zarządu Zieleni, biura Architektury i Planowania oraz główny projektant planu mgr inż. Robert Kuźmiczuk zgodził się na spotkanie z panią Prezes Zarządu Aleksandrą Andrzejewską, by jeszcze raz omówić sprawę wpisania terenu ROD „Obrońców Pokoju” do rejestru zabytków w celu ochrony ROD przed likwidacją – spotkanie odbyło się 16 października 2017 r. w Domu Działkowca. Padła wówczas propozycja, a by projektanci pomogli Zarządowi Ogrodu w formowaniu uwag do planu.

Uwagi do projektu planu zagospodarowania można zgłaszać na piśmie do Prezydenta Miasta Warszawy do 17 listopada 2017 r. W uwadze musi znaleźć się: imię nazwisko, adres składającego uwagę, dokładne opisanie nieruchomości, której uwaga dotyczy i treść uwagi.

 

mgr inż. Małgorzata Wójcik, instruktor ds. ogrodniczych KR PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio