Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Jedynym podmiotem władnym do orzekania i oceny jest niezawisły sąd" - 07.10.2016

Szanowny Panie Rzeczniku.

Po zapoznaniu się z treścią  Pana pisma z dnia 19-08-2016 znak VII-612.11.2016 MM) w sprawie zastrzeżeń do statutu PZD skierowanego do Prezesa PZD w oparciu o otrzymaną skargę od byłego członka PZD, który bezpodstawnie zwalcza od lat nasz Związek, w oparciu o jego sugestie, nie będącego ani członkiem PZD, ani też działkowcem, czyli nie mającym interesu prawnego.

Obecnie obowiązujący statut PZD był dokładnie badany  przed zarejestrowaniem przez niezawisły Sąd. Statut został wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego. W mojej ocenie RPO nie może podważać postanowień niezawisłego Sadu. Skoro został zarejestrowany to jest zgodny z powszechnie obowiązującym prawem w Polsce.

Każde stowarzyszenie w kraju posiada fundamentalne cechy jak: samodzielność, samorządność oraz niezależność. Z tego wynika swoboda w decydowaniu o kwestiach wewnątrz - organizacyjnych. Działanie RPO uznaję za podważające samodzielność i samorządność Związku.

Jedynym podmiotem władnym do orzekania i oceny jest niezawisły sąd.

Uważam, że należy zrewidować swój pogląd i sprostować informację. To narusza zasady samorządności organizacji pozarządowej.

To nie działkowcom przeszkadza obecny statut, lecz ludziom, którzy mają na uwadze swoje interesy.

Z wyrazami szacunku i poważania

Józef Romanowski działkowiec Szczecina

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio