Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem - 18.07.2016

W dniu 15 lipca 2016 roku odbyło się  spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile  z Senatorem RP (PO) Mieczysławem Augustynem. Spotkanie dotyczyło  działań Rzecznika Spraw Obywatelskich w sprawie altan w ogrodach działkowych.

Wprowadzenie do tematu przedstawił Prezes OZ PZD  Marian Praczyk. Poinformował senatora o podejmowanych działaniach przez RPO, który podjął inicjatywę objęcia ochroną osób zamieszkujących na terenie ogrodów działkowych oraz pytania prawnego skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozszerzenia kompetencji nadzorowi budowlanemu do badania legalności altan działkowych pod kątem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego. Podjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich działania bez zasięgania opinii PZD mogą doprowadzić do negatywnych skutków dla działkowców. Poprosił Senatora o podjecie działań aby, Rzecznik swój wniosek z NSA wycofał.

W dyskusji głos zabrali :

- Maria Fojt Wiceprezes OZ, poinformowała senatora, że ustawa o ROD nałożyła na samorządy PZD  obowiązki i  Związek je realizuje. Dotyczy to przestrzegania przez działkowców zapisów ustawy dotyczących między innymi zamieszkiwania i budowania altan zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wiele samorządów PZD w kraju podjęło wobec nie przestrzegających ustawy  działkowców działania zmierzające do uporządkowania pobudowanych altan z naruszeniem prawa oraz wobec działkowców zamieszkujących w ROD. Dodała, że działkowcy są oburzeni postępowaniem Rzecznika, który  swym działaniem stał się Rzecznikiem osób naruszających prawo.

- Marian Ostaszewski  sekretarz OZ stwierdził, że wniosek Rzecznika do NSA  jest groźny gdyż Rzecznik we wniosku sugeruje, że altana działkowa jest altaną gdy została pobudowana na działce w ogrodzie, którego grunty są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.  To będzie skutkować tym, że przy likwidacji ROD działkowcy z ogrodów nie ujętych w m.p.z.p  gmin nie otrzymają odszkodowań za pobudowane altany,

- Andrzej Kierzkowski członek Prezydium OZ dodał, że  działkowcy obawiają się, że działania Rzecznika  mogą doprowadzić do zmiany ustawy i wówczas  nie będzie można realizować podstawowych celów rodzinnych ogrodów działkowych określonych w ustawie o ROD. Z jednej strony zaczną powstawać slumsy, a z drugie domki mieszkalne nie mające nic wspólnego z altanami. Pytanie, które często pada to co z nami działkowcami, którzy przestrzegają przepisy, chcą mieć działki i z nich korzystać zgodnie z zapisami ustawy o ROD z 2013 roku.

Senator stwierdził, że nie realizowanie zapisów ustawy o ROD z 2013 roku przez Polski Związek Działkowców byłoby złe. Zamieszkiwanie w altanach oraz  pobudowane altany ponadnormatywne nie powinno się legalizować w ustawie. Problem ten był wyjaśniany podczas prac nad nową ustawą o ROD. Na pytanie co można zrobić w tej sprawie - uczestnicy spotkania odpowiedzieli - podjąć przez Senatora działania u Rzecznika Praw Obywatelskich o wycofanie  bardzo dla działkowców szkodliwego wniosku, który zmierza do zmiany ustawy o ROD. Senator  zobowiązał się podjąć działania. O ich wynikach poinformuje OZ PZD w Pile.

Na zakończenie spotkania Prezes OZ PZD Marian Praczyk  zaprosił Senatora na wystawę  pilskich rodzinnych ogrodów działkowych  KORSO, które odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2016 roku na Pilskiej Wyspie w Pile.

MF

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio