Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gmina Karpacz wspiera rozwój ROD Łomniczka w okręgu sudeckim - 05.07.2016

Gmina Karpacz pomaga w rozwoju ROD „Łomniczka” w Karpaczu poprzez realizowanie i sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do ROD. Budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości około 100 m i szerokości 3 m dobiega końca. Środki na realizację tej inwestycji w wysokości ponad 62 000 zł pochodzą wyłącznie z budżetu Gminy Karpacz.

Nowa droga i urządzone ze środków własnych ROD miejsca postojowe dla zmotoryzowanych działkowców, to jedno z wielu zadań realizowanych w ramach programu „Unowocześniania Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”, wprowadzonego w życie uchwałą Nr 5/IV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 listopada 2015 r.

ROD „Łomniczka” położony w atrakcyjnym pod względem walorów krajobrazowych i turystyczno wypoczynkowych mieście Karpacz z pewnością dodaje uroku temu miastu. Unowocześnianie tego Ogrodu to także poprawa wizerunku miasta. ROD jako urządzenie użyteczności publicznej oraz inne obiekty funkcjonujące w mieście, które służą ogółowi mieszkańców i licznym turystom, zapewniają wyższy standard przebywania na działkach i w mieście.

Zarząd ROD „Łomniczka” przy aktywnym udziale działkowców ma wiele pomysłów na dalsze unowocześnianie Ogrodu, których realizacja wymaga czasu i środków. Aktualnie Zarząd pracuje nad realizacją inwestycji polegającej na budowie własnego ujęcia wody na potrzeby działkowców. Budowa studni głębinowej nie jest zadaniem łatwym w warunkach górzystego terenu i nie tanim. Jednak Zarząd ROD „Łomniczka” jest przekonany, że ta inwestycja będzie zrealizowana przy pomocy samych działkowców i nie wyklucza, że i przy pomocy dotacji z Gminy.

Inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych w aktualnych warunkach społecznych nie są zadaniem łatwym. Zważyć przy tym należy, że w wielu ogrodach w tym zakresie nastąpił swego rodzaju zastój, którego skutkiem jest dekapitalizacja infrastruktury ogrodowej. Nie ma skutków bez przyczyny – zauważają sami działkowcy. „Nie inwestowaliśmy w nasze ogrody, ponieważ przez ponad ćwierć wieku żyjemy w warunkach niepewności. Ciągle ze strony elit rządzących podejmowane były inicjatywy, które zagrażały istnieniu naszego Związku i ogrodów. Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich uaktywnił się, przez co niepewni jesteśmy co do legalności naszych altan” - to liczne wypowiedzi działkowców w rozmowach podczas obecnie przeprowadzanego w Okręgu Sudeckim „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”.

Z pewnością ów czas zastoju nie sprzyjał rozwojowi i unowocześnianiu rodzinnych ogrodów działkowych, jednak ogrody nadal funkcjonują, ponieważ tego chcą działkowcy, chcą mieszkańcy miast. Dlatego śmiało można stwierdzić, że aktualnie w ogrodach działkowych następuje swego rodzaju renesans, co wyraźnie zauważa się w zwiększonym popycie na działki oraz w ilości zrealizowanych i planowanych inwestycjach i remontach. Unowocześnianie ogrodów jest zatem koniecznością, bowiem dzięki temu ogrody stają się także przyjazne dla działkowców i środowiska. Dobrze, że zjawisko to dostrzegają samorządy gmin i wspierają rozwój ogrodów działkowych. Wprawdzie wparcie to nie jest jeszcze powszechne w Okręgu Sudeckim, nie mniej jednak występuje nie tylko w postaci dotacji na inwestycje unowocześniające ogrody np. dotacje Gminy Bielawa, ale również w postaci wyposażenia ogrodów w niezbędny sprzęt ogrodniczy, bądź inne urządzenia, które podarowały ogrodom Gmina miejska Kłodzko, Gmina Międzylesie.

Czy władze gmin w większym niż dotychczas zakresie zechcą włączyć się z finansowym wsparciem w inwestycje unowocześniające ogrody działkowe? Czas pokaże. Nie mniej jednak trzeba mieć nadzieję, że samorządy terytorialne także unowocześnią swój pogląd na ogrody działkowe a tym samym na ocenę wniosków zarządów ROD składanych do gmin o przyznanie dotacji, bowiem zadbane i nowoczesne ogrody to także wizytówka miast.

 

Maria Klimków

Sekretarz OZS

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio