Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z Żor z Zastępcą Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej - 09.05.2016

W dniu 28 kwietnia br. w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie z Zastępcą Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Markiem Zdziebło z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Uczestnikom spotkania przestawiono aktualny stan zagrożenia pożarowego spowodowanego wypalaniem traw i spalania odpadów na działkach. Po zimie trawy palą się bardzo szybko, wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie zabudowania. Aby opanować pożar angażuje się wielu strażaków i sprzętu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie zdążą na czas z pomocą tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Tumany dymu unoszące się nad działkami to często codzienny widok jesienią i wiosną. Działkowcy wbrew zakazowi nada spalają to, czego nie da się kompostować ( porażone części roślin, liście, trawy, obcięte gałęzie itp.) . W 2015 r. było kilka interwencji policji na terenie ogrodów działkowych. W tej sprawie interweniowali mieszkańcy osiedli znajdujących się w pobliżu działek.

Spalanie liści jest niezgodne z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody, która zabrania spalania pozostałości roślinnych. Przepis mówi wyraźnie – nie wolno „puszczać z dymem" gałęzi, pędów, liści itp.

Ponadto sąsiad, któremu w wyniku spalania odpadów zostało zanieczyszczone powietrze szkodliwymi immisjami, czyli swądem i dymem z ogniska, zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego swoich praw może dochodzić na drodze cywilno-prawnej.

Jeśli natomiast dym przedostaje się na ulicę w takiej ilości, że ogranicza widoczność kierowcom  i zagraża bezpieczeństwu, to można spodziewać się interwencji policji .

Warto przypomnieć, że w Polsce zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody obowiązuje całkowity  zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwar. Zgodnie z art. 131 pkt. 12 za te wykroczenia Policjant może nałożyć mandat karny do 500 złotych.

Przepisy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). W art. 30 ust. 1 w/w ustawy czytamy, iż zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami, zaś w art. 31 ust. 7 tej ustawy czytamy, iż dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie w przypadku, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. 

Żory wprowadziły całkowity zakaz palenia ognisk na swoim terenie, bez względu na to, czy chodzi o ogródek działkowy czy posesje prywatne. Na terenie ZTK przy ulicy Okrężnej   przyjmowane są nieodpłatnie odpady zielone od wszystkich mieszkańców miasta między innymi od działkowców. Wiec nie możemy się tłumaczyć, że nie mamy, co zrobić z kłopotliwymi odpadami z działek i spalać je na ternie ROD.  

Zapoznajmy się dokładnie z przepisami dotyczącymi palenia ognisk i wypalania traw

A unikniemy przykrych konsekwencji, począwszy od konfliktów sąsiedzkich,

A skończywszy na mandacie karnym.

 

Irena Fijałkowska - Prezes Zarządu ROD "Chemik" w Żorach   

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio