Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Światełko w tunelu… – pierwsza decyzja na podstawie art. 76 ustawy o ROD w Warszawie - 06.05.2016

Miło nam poinformować, iż w dniu 26.04.2016 r. władze miasta stołecznego Warszawy wydały pierwszą decyzję stwierdzającą nabycie prawa użytkowania na podstawie art. 76 ustawy o rod przez Polski Związek Działkowców dot. Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Cyklamen” w dzielnicy Wawer. Jak widać zabiegi i starania Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD nie poszły na marne, i przyniosły oczekiwany skutek.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD pragnie przypomnieć, że wraz z wejściem w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawodawca pozwolił uregulować trudną sytuację prawną gruntów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działowe. Dobrodziejstwem miał się okazać artykuł 76 ustawy o rod, który stwierdzał z mocy prawa nabycie prawa użytkowania w przypadku, kiedy ogród spełnia jeden z warunków wymienionych w przywołanym artykule. Potwierdzeniem powyższego miało być wydawanie decyzji potwierdzających niniejsze prawo. Okręg Mazowiecki wystosował blisko 150 wniosków o wydanie decyzji z art. 76 w stosunku do ROD, które położone są na terenie Warszawy. Przez ponad dwa lata władze miasta stołecznego Warszawy – jako jedyne na Mazowszu – nie pochyliły się nad ich rozpatrzeniem. Aż do dziś…

Okręg Mazowiecki PZD aktywnie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach zespołu miasta st. Warszawy ds. współpracy z ogrodami warszawskimi. Zgłaszał swoje uwagi i zastrzeżenia m.in. w stosunku do opracowywanego wzoru wniosku. Wystosował dziesiątki wniosków, stanowisk i apeli do władz miasta. Okręg Mazowiecki PZD docenia i podkreśla to, jak ważnym krokiem jest wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania oraz liczy na polepszenie i zacieśnienie współpracy z władzami Warszawy nie tylko w tym aspekcie, ale również w innych dziedzinach życia ogrodowego m.in. opłat za wywóz śmieci czy uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyrażamy nadzieję, że jest to dobry sygnał na poprawę stosunku władz Warszawy do ogrodów.

 

Mariusz Gaj

kierownik biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio