Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Odbyły się Kolegia Prezesów ROD w okręgu zielonogórskim - 16.03.2016

W ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania prezesów ROD z poszczególnych rejonów okręgu zielonogórskiego. Kolegia obradowały w Szprotawie (07.03.16), Żarach (09.03.16), Nowej Soli (10.03.16), Gubinie (14.03.16). W naradach uczestniczył Prezes OZ PZD - Pana Marian Pasiński, I Wiceprezes OZ PZD - Joanna Mikołajczyk, Sekretarz OZ PZD- Jerzy Komarnicki oraz pracownicy biura OZ. 

Głównym tematem spotkań był stan przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach. Jeszcze raz szczegółowo omówiono najważniejsze sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnego zebrania. Zwrócono uwagę na przygotowanie inwestycji i remontów w ROD oraz związane z tym pozyskiwanie środków finansowych, w tym pożyczek oraz dotacji z funduszy Krajowej Rady PZD. Tematem, który zawsze budzi problemy w ogrodach są sposoby rozliczania zużycia energii elektrycznej oraz wody. Omówiono wytyczne zawarte w uchwale Prezydium KR dotyczące opłaty energetycznej i opłaty wodnej.

Poza tematyką związaną z zebraniami sprawozdawczymi poruszono szereg problemów z jakimi borykają się zarządy ROD. Jednym z najważniejszych problemów jakie są w ogrodach w mniejszych miejscowościach jest duża ilość wolnych działek oraz niezagospodarowane tereny. Podnoszono problem szkód wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę leśną w ROD.

Omówiono stan przygotowań do Okręgowych obchodów dni działkowca oraz jubileuszu 35lecia Polskiego Związku Działkowców.

Przedstawiono Informacje dotyczące działań Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie budownictwa ponadnormatywnego w ROD i problemu zamieszkiwania na działkach. Prezesi ROD zaniepokoili się tezami stawianymi przez Rzecznika odnośnie zmiany ustawy o ROD pod pretekstem rzekomo nieprecyzyjnych zapisów dotyczących zakazu zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego oraz związanych z tym sankcji. W tej sprawie postanowiono skierować pisma do RPO. 

Z przeprowadzonych spotkań wynika, iż zarządy ROD są na różnym etapie przygotowań do walnych zebrań. Prezes OZ PZD zadeklarował, iż biuro OZ i członkowie Okręgowego Zarządu udzielą pomocy merytorycznej zarządom ROD przy kampanii sprawozdawczej. Prezesi ROD pozytywnie ocenili materiały i druki oraz wytyczne, jakie dotarły do zarządów z Krajowej Rady PZD.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio