Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Regulacja stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD w okręgu kaliskim - 29.02.2016

Biuro Okręgu PZD w Kaliszu informuje o działaniach w sprawie regulacji prawnej gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku. Okręg uznał te działania zgodnie z uchwałą Krajowej Rady za priorytetowe i wystąpił do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania gruntów.

Ustawa o ROD weszła w życie 19 stycznia 2014 roku i dała PZD prawo ubieganie się o wydania takich decyzji w ciągu 2 lat tj. do 18 stycznia 2016 roku.

Na terenie Okręgu PZD w Kaliszu regulacji prawnej, na podstawie art. 76 Ustawy, podlegało 48 ROD z całością terenu oraz 7 ROD z częścią terenu razem 55 ROD o powierzchni 317, 8970 ha, na której znajduje się 7. 084 działek uprawowych.  Pozostałe 79 ROD funkcjonujące na terenie Okręgu PZD w Kaliszu mają uregulowany stan prawny będąc w użytkowaniu wieczystym PZD.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Okręg PZD w Kaliszu złożył wnioski o przyznanie prawa użytkowania gruntów na wszystkie 55 ROD, czyli w 100%.

W międzyczasie prowadziliśmy trudne rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami Skarbu Państwa w celu przyspieszenia postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji potwierdzających tytuł prawny PZD do gruntów użytkowanych przez ROD.

Do dnia 5 lutego 2016 roku uzyskaliśmy pozytywne decyzje w sprawie 27 ROD(49,1% zgłoszonych) obejmujących 187,0312ha (58,8% zgłoszonych).

Obecnie trwa procedura związana z ujawnieniem w Księgach Wieczystych prawa użytkowania przez PZD w/w gruntów.

W sprawie gruntów w pozostałych 28 ROD trwają postępowania administracyjne, uzgodnienia granic, wykonywanie podziałów geodezyjnych itp, skutkujące przesunięciem przez stosowne urzędy terminów wydania decyzji.

Należy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy nie otrzymano z samorządów lokalnych i Skarbu Państwa odmowy wydania takiej decyzji na grunty ROD. Jest to wynikiem wieloletniej, bardzo dobrej współpracy Okręgu PZD w Kaliszu z samorządem szczególnie w Kaliszu, Koninie, Turku, Kole i Ostrowie Wielkopolskim oraz Kłodawie.

Kierownictwo Okręgu PZD w Kaliszu składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się aktywnie do dotychczasowych osiągnięć w sprawie regulacji prawnej gruntów a szczególnie tym, którzy włączyli się z pełnym zaangażowaniem w złożenie niezbędnych wniosków do urzędów


Dyrektor Biura

Okręgu PZD w Kaliszu

Jerzy Wdowczyk 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio