Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa Prezesów ROD w okręgu słupskim - 29.02.2016

W dniu 23 lutego 2016 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD  w Słupsku odbyła się narada szkoleniowa Prezesów ROD,  Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD.W naradzie wzięły udział przedstawiciele wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania  okręgu. Głównym tematem narady była tegoroczna kampania sprawozdawcza w ogrodach oraz zadania jakie stoją przez zarządami ROD i ogrodowymi komisjami rewizyjnymi. Omówiono również  uchwały Prezydium KR PZD i Prezydium OZ  związane z wykorzystaniem majątku  Związku. Informację na temat pozyskiwania  funduszy unijnych i możliwości zawierania  porozumień  z władzami samorządowymi. Informację tą przekazał  pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego Pan Franciszek Potulski. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  przedstawił  zadania  jakie ciążą na ogrodowych komisjach rewizyjnych w ROD. Omówiono również  zasady i tryb przeprowadzania  kontroli w ROD.
 
Longina Ciesielska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio