Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja ze spotkania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania programu wspierania ROD funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków - 25.01.2016

Na zaproszenie władz Miasta Krakowa w dniu 22 stycznia 2016 roku odbyło się zapowiadane od wielu tygodni inauguracyjne spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie miasta Krakowa.

Spotkanie odbyło się w Wydziale Skarbu Urzędu Miasta Krakowa z udziałem: Radnego Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca, Prezesa Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD Ewy Błachut, I Wiceprezesa OZM PZD Zofii Mierniczek oraz przedstawicieli wydziałów UM: Budżetu Miasta, Finansowego, Kształtowania Środowiska, a także Biura Planowania Przestrzennego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego Marta Witkowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta.

Tematyka posiedzenia:

 • prezentacja Rodzinnych Ogrodów Działkowych w aspektach: społecznym, urbanistycznym i własnościowym,                                                                            
 • stan faktyczny i prawny ROD funkcjonujących na terenie Krakowa,
 • odpowiedzi na pytania członków Zespołu z zakresu przepisów prawnych dot. ROD,
 • omówienie uchwały Nr XVIII/313/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. pod   kątem możliwości podjęcia działań Zespołu Zadaniowego,
 • dyskusja na temat otwartych ogrodów działkowych.
 • Następnie ustalono:

Zespół będzie spotykał się raz na kwartał, najbliższe spotkanie odbędzie się w kwietniu br. Na kwietniowym posiedzeniu zostaną przedstawione przez:

 • Przedstawicieli Wydziału Budżetu Miasta – zasady wprowadzenia do budżetu kwoty dotacji w rozumieniu art. 17 ustawy o ROD.
 • Przedstawiciela Wydziału Kształtowania Środowiska – propozycja konkursowych zasad udzielania dotacji, o których mowa w uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 • Radnego Pana Dominika Jaśkowca – wyniki konsultacji z Radnymi Dzielnic w zakresie potrzeb lokalnych społeczności odnośnie stworzenia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych terenów otwartych.
 • Przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców – propozycji dotyczących otwarcia ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej (np. działania warsztatowe, edukacyjne) i współpracy z Gminą Miejską Kraków.
 • Przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej – warunków zawarcia umowy w zakresie utrzymania infrastruktury i zieleni w obszarze terenów otwartych Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla lokalnych społeczności.

EB

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio