Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poznańscy działkowcy obradowali - 08.12.2015

W domu działkowca ROD Nowa Przyroda w Poznaniu obradował w minioną sobotę Okręgowy Zarząd PZD. To pierwsze posiedzenie Okręgowego Zarządu, które odbyło sie w pięknie wyremontowanej świetlicy tego już ponad 100-letniego Ogrodu.

Gościem działkowców poznańskich był I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak. Na spotkanie przybyli także radny Sejmiku Wielkopolskiego Waldemar Witkowski i zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marek Stachowiak.

W tym ostatnim już w bieżącym roku posiedzeniu organu zarządzającego Okręgu Poznańskiego dominowała tematyka wdrażania w rodzinnych ogrodach działkowych statutu PZD oraz Regulaminu ROD, które to dokumenty prawne, zgodne z postanowieniami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wzbogacone uchwałami Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PZD, stanowią przepisy prawa związkowego regulujące działalność w rodzinnych ogrodach działkowych. Ich przestrzeganie przez działkowców służy tworzeniu dobrego klimatu w ogrodzie i wytwarza warunki dla dalszego rozwoju ogrodu.  Rozwój ogrodów jest możliwy, ale wymaga spełnienia szeregu wymagań. Przede wszystkim należy unowocześniać infrastrukturę ogrodu na miarę wyzwań XXI w. Mówił o tym wiceprezes OZ PZD Jerzy Kucznerowicz, który przypomniał główne zadania i priorytety ogrodów w tym zakresie.

Mówiono też o poszukiwaniu ścieżek dofinansowania ambitnych zadań. Pojawiła się konstatacja, że warunkiem niezbędnym dla pozyskania środków finansowych z programów unijnych, rządowych czy samorządowych  jest wykazanie, że środki te będą służyły otwarciu się ogrodów na lokalną społeczność. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia Szymona Walkowskiego z Fundacji Pozytywnego Rozwoju, który przedstawił ideę tworzenia Dziennych Domów Seniora na bazie domów działkowca, które zmodernizowane z pozyskanych środków służyłyby nie tylko działkowcom ale też seniorom z pobliskich osiedli.

W styczniu 2016 r. mija 2-letni okres składania wniosków o uregulowanie stanu prawnego ogrodów o dotychczas nieuregulowanym stanie prawnym. Z satysfakcją odnotowano, że Okręgowy Zarząd wystąpił do samorządów o regulacje wszystkich dotychczas nieuregulowanych gruntów, które spełniają warunki zapisane w art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i co najważniejsze, samorządy miast i gmin z naszego regionu zdążyły już wydać 50 decyzji potwierdzających prawa ogrodów do terenów, co umożliwi ujawnienie użytkowania w księgach wieczystych. Podziękowania władzom miast złożył referujący zagadnienie Hieronim Mieszała.

Obok wielu pozytywnych treści płynących z obrad pojawiły się też mniej przyjemne tematy. Z głęboką troską i zaniepokojeniem wysłuchano informacji o negatywnych zjawiskach, które pojawiły się od pewnego czasu w części ogrodów, które kładą się cieniem na całe ogrodnictwo działkowe. Mowa o samowolach budowlanych i zamieszkiwaniu na ogrodach, które to czynności są zabronione przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Prezes Okręgowego Zarządu dr Zdzisław Śliwa przedstawił skalę tego zjawiska w oparciu o badanie przeprowadzone w ogrodach.

Trzeba stwierdzić, że w Okręgu oba te zjawiska przyjmują niepokojący zasięg. Na szczęście dotyczy to tylko niektórych rejonów Okręgu, głównie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego i w niewielkiej części miasta Gniezna. W przyjętej przez Okręgowy Zarząd uchwale (czytaj tutaj) poruszono konieczność uświadamiania działkowców o konsekwencjach wynikających z łamania prawa oraz określono niezbędne działania do wyeliminowania zjawiska.

W dyskusji mówiono o znaczeniu nowych regulacji prawnych, o finansowaniu działalności stowarzyszenia z zadowoleniem odbierając informacje, że uchwalone przez Krajową Radę PZD opłaty na 2016 r. z tytułu składki członkowskiej i partycypacji na rzecz organów wyższych nie uległy zwiększeniu i pozostały na dotychczasowym poziomie.

Dyskusję zakończyło wystąpienie I Wiceprezesa PZD Tadeusza Jarzębaka, który pogratulował sprawnego i merytorycznego posiedzenia, omówił ważne dla przyszłości ogrodów regulacje prawne. Przekazał także poznańskim działkowcom pozdrowienia i życzenia świąteczne od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i od działkowców szczecińskich.

Na zakończenie obrad przyjęto przedstawione przez komisje uchwał i wniosków projekty uchwał.

Tekst: Zdzisław Śliwa

Zdjęcia: Robert Klimaszewski


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio