Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie ekspertów Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Rzeszowa - 02.11.2015

W dniu 29.10.2015r. odbyło się w Urzędzie Miasta Rzeszowa coroczne posiedzenie zespołu ekspertów Zarządzania Kryzysowego na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa. Tematem posiedzenia było przygotowanie służb miejskich do akcji zima 2015/2016. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele miejskich służb komunalnych, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz przedstawiciel Okręgu Podkarpackiego p. Tadeusz Łotocki.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zaapelował o kontrolę i nadzór nad ogrodami  działkowymi, które znajdują się na terenie miasta Rzeszowa w aspekcie przebywania  na nich osób  bezdomnych i nie posiadających miejsc stałego pobytu. Przedstawiciel OP poinformował o spotkaniu Prezesów ogrodów działkowych miasta Rzeszowa z udziałem Policji  na temat bezpieczeństwa na ogrodach działkowych które odbędzie się 6 listopada 2015 r. W trakcie tego spotkania omawiane będą problemy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodach, w tym także przebywania w nich osób bezdomnych w okresie zimowym. Straż Miejska pozostaje w stałym kontakcie z rzeszowskimi rodzinnymi ogrodami działkowymi w razie wystąpienia przypadków przebywania osób bezdomnych na terenie ogrodów. Prowadzona jest wówczas akcja umieszczania tych osób w noclegowniach. Przedstawiciel Policji poinformował o częstych kontrolach przeprowadzanych na terenach ROD w okresie zimowym w ramach akcji zima 2015/2016.     

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio