Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa dla członków Zarządów ROD z terenu Okręgu Mazowieckiego Delegatury Rejonowej w Płocku - 23.10.2015

W dniach 20 – 21 października br. w ROD im. T. Kościuszki w Płocku obyły się narady szkoleniowe dla członków zarządów ROD z Płocka oraz z terenu działania Delegatury Rejonowej w Płocku.

Prelegenci spotkania - p.Ilona Ziomek i p. Mariusz Gaj OM PZD

Spotkania otworzył Przewodniczący Delegatury Marcin Werner, który powitał wszystkich zebranych, w szczególności prelegentów szkolenia w osobach: p. Ilona Ziomek – radca prawny OM PZD oraz p. Mariusz Gaj – inspektor ds. terenowo – prawnych OM PZD oraz Przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Uczestnicy narady

Zanim jednak rozpoczęto naradę, w pierwszym dniu szkolenia, głos zabrali kolejno p. podinsp. Katarzyna Lorensz, p. Jarosław Grobelski – kierownik rewiru dzielnicowych oraz dzielnicowi p. Marek Imielski i p. Michał Dydak, którzy omówili m.in. zasady współpracy Zarządów ROD z Policją w Płocku, przedstawili dzielnicowych z terenów ich działania zachęcając do ścisłej współpracy z nimi, przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa na ogrodzie, szczególnie w zakresie zabezpieczenia mienia na działkach w okresie jesienno-zimowym oraz przypomnieli o zachowywaniu ostrożności i czujności przez działkowców na terenach ROD.

Następnie Przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego omówili regulację stanu prawnego gruntów ROD w Warszawie oraz na Mazowszu, podsumowali także poznane już wcześniej informacje o pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy unijnych i innych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się omówienie i przypomnienie zapisów nowego statutu PZD, a także nowego regulaminu ROD, który już od nowego roku będzie obowiązywał w naszych ogrodach. Wszelkie nowości i właściwa ich interpretacja przedstawiona przez prelegentów z Okręgu Mazowieckiego była przyjęta z ogromnym uznaniem i zadowoleniem, co zasługuje na konieczność organizacji merytorycznych szkoleń o podobnej lub innej tematyce dotyczącej działalności Związku. 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio