Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia dla nowych użytkowników działek w Okręgu Toruńsko - Włocławskim - 15.10.2015

Miesiąc październik jest miesiącem, w którym w Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców odbywają się szkolenia dla nowych użytkowników działek.

Szkolenia prowadzone są w ośrodkach szkoleniowych w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Kolejne szkolenia odbywać się będą w Brodnicy, Chełmnie i Chełmży. Odbywają się one zgodnie z programem szkoleń przyjętym uchwałą nr 2/2/2015 Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2015 roku.
 
 
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, którzy prowadzą zajęcia przy użyciu środków audiowizualnych. Przyjęta forma szkoleń jest bardzo przejrzysta i dostępna, łatwo odbierana przez działkowców, ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem.
 
 
Szkolenie dla nowych działkowców  jest podstawowym i najważniejszym szkoleniem w Związku, gdyż ma ono bezpośredni wpływ na sposób użytkowania i zagospodarowania działki, przestrzeganie przepisów związkowych ale także miejscowych, dobre stosunki sąsiedzkie w ROD oraz szeroko rozumiane funkcjonowanie w Związku. Stąd też, tak ważne jest wdrażanie w życie codzienne zapisów Statutu jak również Regulaminu ROD nie pomijając głównego filaru istnienia ogrodów działkowych jakim jest Ustawa o rod z 13 grudnia 2013 roku.
 
B. Łubkowska – instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio