Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim - Okręg Śląski na rzecz społeczności lokalnej - 23.09.2015

Rodzinne Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, które mają służyć zaspakajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb członków społeczności lokalnej. I choć nie znajdziemy legalnej definicji  określenia „społeczność lokalna” to przeważnie używając tego sformułowania myślimy o mieszkańcach danego miasta, gminy czy powiatu.  

Dobra współpraca z władzami miast i gmin to  jedno z głównych zadań organów Polskiego Związku Działkowców. Związek realizując swoje ustawowe i statutowe zadania stara się podejmować  wszelkie inicjatywy i działania na rzecz ROD, bowiem poparcie władz miasta dla istnienia ROD jest gwarantem ich dalszego rozwoju. Także z ich punktu widzenia  istotne jest działanie na rzecz swoich mieszkańców, w tym działkowców którzy na co dzień korzystają z terenów ROD.

Podobnie jest w Mieście Ruda Śląska, gdzie znajduje się 26 ogrodów działkowych i prawie 4 tysiące działek o łącznej powierzchni  170 ha.  Mieszkańcy tego Miasta wykazują duże zainteresowanie ogrodami działkowymi, bowiem z przekazanych nam informacji wynika, że wielu mieszkańców dopytuje o wolne działki w Urzędzie Miasta. Można powiedzieć, że panuje „głód na działki”. Chcąc wspólnie działać na rzecz działkowców i mieszkańców, PZD OZ Śląski uzgodnił wspólnie z Miastem stanowisko o wzajemnym informowaniu się na temat powstawania nowych ogrodów czy posiadania wolnych działek. We współpracę zostaną zaangażowane także wszystkie ROD położone na terenie Miasta Ruda Śląska. Dzięki tej informacji  Urząd Miasta będzie mógł w łatwy sposób informować mieszkańców swojego miasta np. o wolnych działkach.

Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca przeniesie się także na inne płaszczyzny funkcjonowania  ogrodów działkowych. Przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju ROD istotna jest kwestia uregulowanego stanu prawnego gruntów na których się znajdują. Przypomnijmy, że nowa ustawa o ROD, a dokładnie art. 76 dał możliwość uzyskania tytułu prawnego od gruntów. Taka regulacja prowadzona jest obecnie w całej Polsce. Niejednokrotnie Związek napotyka na swojej drodze problemy np. próby ustanawiania odpłatnego prawa użytkowania do gruntów ROD. Jeżeli chodzi o ogrody położone na terenie Miasta Ruda Śląska to mogą one czuć się bezpiecznie, gdyż Pani Prezydent zapewniła, że stwierdzenie prawa użytkowania nastąpi nieodpłatnie.

W ostatnim czasie nasza argumentacja dotycząca nieodpłatnego ustanowienia prawa użytkowania została przedstawiona także Prezydentowi Miasta Gliwice, gdzie znajduje się 67 ROD i prawie 10 tysięcy działek o powierzchni 400 ha. Na chwilę obecną Pan Prezydent zapewnił, że nasza argumentacja będzie brana pod uwagę przed wydaniem pierwszych decyzji. Liczmy, że stanowisko nasze jak i działkowców zostanie wzięte pod uwagę w 100 %. Należy mieć przede wszystkim na uwadze, że przepisy dotyczące regulowania stanów prawnych gruntów ROD miały wyprostować i niejako usankcjonować istniejący od kilkudziesięciu lat stan faktyczny na gruntach na których znajdują się ogrody działkowe.

Przedmiotowa regulacja dotyczy wielu miast w naszym okręgu. Dla wielu ROD wydane zostały już decyzje w sprawie nabycia przez PZD prawa użytkowania do gruntów ROD. Liczymy, że w szybkim czasie zostaną wydawane kolejne decyzje. Uregulowany stan prawny gruntów ROD zagwarantuje jego przyszłość dzięki czemu będzie mógł dalej służyć społeczeństwu lokalnemu i przede wszystkim jego użytkownikom.

PZD w dalszym ciągu będzie kontynuował swoje działania na rzecz rozwoju ogrodów działkowych, a pomoc Miast i Gmin w tym zakresie na pewno zostanie doceniona przez działkowców i mieszkańców miast.

Mateusz Macianty 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio