Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie z funduszy unijnych dla ROD w Okręgu Pilskim - 22.09.2015

W dniu 21 września 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbyła się konferencja poświęcona możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programów realizowanych na szczeblu krajowym i województwa oraz projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego danej gminy i z dotacji celowych pochodzących z budżetu gmin o czym stanowi art. 17 ustawy o ROD.

W konferencji uczestniczyli Prezesi i przedstawiciele Zarządów ROD oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Z zaproszonych gości na konferencję przybyli Krzysztof Paszyk Przewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego, Eugeniusz Komarowski członek Zarządu Powiatu Pilskiego, Ryszard Goławski Starosta Złotowski, Beata Dudzińska Zastępca Prezydenta Piły, Mieczysław Chmiel Dyrektor Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Pilskim, Teresa Jakubowska Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Urzędu Miasta w Pile, Marek Romaniec Dyrektor Lokalnej Grupy Działania „Krajna Złotowska”, Grzegorz Kamiński Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu i Bogusława Redmann Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Ogólnego w Starostwie Czarnkowsko-Trzcianeckim.ami. Zawsze chętnie służymy radą w zakresie pielęgnacji roślin i hodowli rybek.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przedstawili problematykę pozyskiwania środków z różnych funduszy w tym możliwości ich wykorzystania na potrzeby Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Głos zabrali między innymi:
Pan Krzysztof Paszyk - pozyskiwanie środków finansowych na działalność programową i modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD z nowego rozdania unijnego na lata 2014 – 2020.

Pan Mieczysław Chmiel – możliwości wspierania finansowego ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będących w dyspozycji Starostwa na przykładzie Starostwa Pilskiego.

Pani Teresa Jakubowska – korzystanie ze środków budżetowych gmin, w tym części obywatelskiej na przykładzie miasta Piły – sposób zgłaszania, procedowanie projektów i możliwość zgłaszania przez ROD. Prezentacja multimedialna.

Pan Marek Romaniec – współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w zakresie wspólnych przedsięwzięć w naszych środowiskach.

Pan Grzegorz Kamiński – wytyczne i praktyczny sposób zgłaszania projektów. Dotacje celowe pochodzące z budżetów gmin – art. 17 ustawy o ROD. Prezentacja multimedialna.

 

Po wystąpieniach prelegentów Prezesi ROD zadawali pytania i wyrażali swoje wątpliwości dotyczące projektów jakie mogą być dofinansowane w rodzinnych ogrodach działkowych.

Konferencję podsumował Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk. W swoim wystąpieniu stwierdził, że mamy dobry klimat i relacje we współpracy z władzami samorządowymi. Za pośrednictwem Kolegiów Prezesów powinniśmy dotrzeć do wójtów, burmistrzów oraz starostów w powiatach i tam uzyskiwać pomoc poprzez bezpośrednie dofinansowanie w rozwój infrastruktury ogrodów lub w ramach projektów realizowanych przez samorząd. Podziękował prelegentom za przekazaną wiedzę i prezentacje. Za użyczenie sali i poczęstunek podziękowania przekazano Staroście i Wicestaroście Powiatu Pilskiego.

KA

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio