Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego w Czarnkowie - 14.09.2015

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego, które odbyły się w dniu 12 września 2015 roku w Parku Staszica w Czarnkowie rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego Okręgowego Zarządu PZD w Pile i odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego i hymnu PZD. Tegoroczna uroczystość została przygotowana i przeprowadzona przy współudziale Burmistrza Czarnkowa, Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie oraz Centrum Wolontariatu przy MOPS w Czarnkowie. Oficjalnego otwarcia obchodów Okręgowych Dni Działkowca dokonał Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, który przywitał przybyłych na uroczystość gości: Jacka Najdera Posła na Sejm RP, Marcina Porzucka Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, współgospodarzy - Andrzeja Tadlę Przewodniczącego Rady Miasta Czarnkowa i Grzegorza Kaźmierczaka Zastępcę Burmistrza Czarnkowa,

 

gospodarzy powiatu – Tadeusza Teterusa Starostę i Jacka Klimaszewskiego Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki, Grażynę Zozulę Zastępcę Burmistrza Trzcianki, Bolesława Chwarścianka Wójta Gminy Czarnków, działkowców okręgu pilskiego i działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Czarnkowa współorganizatorów dzisiejszej uroczystości oraz mieszkańców Czarnkowa i okolic. W imieniu Burmistrza Czarnkowa gości powitał Andrzej Tadla Przewodniczącego Rady Miasta Czarnkowa. Otwarcie uroczystości uatrakcyjniono wypuszczeniem gołębi.

872e81f807e5.jpeg (800×450)

Zasłużonych dla naszego Związku oraz działkowców udekorowano odznaczeniami. Oznaczeniem Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców udekorowano: Grzegorza Kaźmierczaka Zastępcę Burmistrza Czarnkowa i Tadeusza Daukszewicza Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z ROD „40- Lecia WP” w Pile. Złotą odznaką Zasłużony Działkowiec udekorowano: Andrzeja Krafta Prezesa ROD im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie i Henryka Swadzyniaka z ROD Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 11 działkowców uhonorowano srebrną odznaką Zasłużony Działkowiec, 13 działkowców udekorowano brązową odznaką Zasłużony Działkowiec.

Z obecnych gości głos zabrali:
Jacek Najder Poseł na Sejm RP - przypomniał okres walki o kształt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która w wyniku osiągniętego kompromisu przez wszystkie siły polityczne w Sejmie zakończyła się pomyślnie dla działkowców. Podziękował Okręgowemu Zarządowi PZD w Pile za współpracę w minionej kadencji, a działkowcom życzył zdrowia i wspaniałych plonów. Przekazał także życzenia od posła Romualda Ajchlera, który osobiście nie mógł przybyć, ale podziękował za zaproszenie i złożył deklarację dalszej współpracy z działkowcami.

 5128a98fcb02.jpeg (800×450)

Marcin Porzucek Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – w kontekście wypowiedzi posła J. Najdera stwierdził, że po uchwaleniu ustawy o ROD najbliższe lata dla działkowców i Związku będą korzystne. Życzył aby te perturbacje i zakusy na działkowców i Związek nie powtórzyły się.

 

Tadeusz Teterus Starosta i Jacek Klimaszewski Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego –dzisiejsza uroczystość to prawdziwe zwycięstwo demokracji. 100 letni ruch działkowy ma własną tożsamość i dalej trwa. Trwa dzięki mądrym ludziom w decyzjach parlamentarnych. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki jest najbardziej przyjazny dla działkowców z Północnej Wielkopolski.Następnie wręczyli Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD w Pile kosz niespodzianek jako symbol tej przyjaźni.

Prezes OZ PZD w Pile podziękował za życzenia i deklaracje dalszego wsparcia w rozwój ogrodnictwa działkowego. Zapoznał z treścią listów skierowanych na ręce Franciszka Strugały Burmistrza Czarnkowa i Mariana Praczyka Prezesa OZ od zaproszonych parlamentarzystów, którzy nie mogli przybyć osobiście: Marii Małgorzaty Janyska, Stanisława Kalemby i Maksa Kraczkowskiego posłów na Sejm RP.

Ogłoszono listę laureatów okręgowych konkursów. W konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” laureatami zostały następujące Rodzinne Ogrody Działkowe: „Pod Lipami” w Pile, im. St. Staszica w Czarnkowie, „Kolejarz” w Pile i „Kolejarz” w Czarnkowie. ROD „Pod Lipami” w Pile za zajęcie I miejsca weźmie udział w 2016 roku w krajowym konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016”. W konkursie „Wzorowa Działka Roku 2015” wyłoniono 11 działek, które uzyskały maksymalną ilość punktów. Spośród laureatów wylosowano działkę z ROD „Słonecznik” w Trzciance użytkowaną przez Wiesławę i Siegmunta Major, która weźmie udział w krajowym konkursie „Wzorowa Działka Roku 2016”. Laureaci okręgowych konkursów zostali uhonorowani pucharami, dyplomami, nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

Na zakończenie części oficjalnej Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych wraz z Prezesem OZ Marianem Praczykiem wręczyli gościom kosze z kwiatami i plonami z działek. Prezes OZ w imieniu wszystkich działkowców złożył podziękowania współorganizatorom i tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości wręczył pamiątkowe dyplomy.

Podczas uroczystości przygrywała Czarnkowska Orkiestra Dęta, Kapela „No to cyk” ze Złotowa, wystąpili młodzi artyści z Czarnkowa. Rodzinne Ogrody Działkowe z Czarnkowa wystawiły swoje stoiska, w których prezentowali swoje kwiaty, owoce i warzywa. Centrum Wolontariatu przy MOPS w Czarnkowie zorganizowało konkursy z nagrodami dla dzieci. Był kiermasz ogrodniczy i wystawa rękodzieła artystycznego, a Policjanci z Komendy Powiatowej Policji pod namiotem i hasłami Bezpieczny Działkowiec i Bezpieczny Senior udzielali porad.
Licznie zgromadzeni działkowcy i mieszkańcy Czarnkowa świętowali przy muzyce w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

AK

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio