Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ we Wrocławiu informuje: wybuch cysterny z chemikaliami koło ROD „Bażant” – katastrofa ekologiczna - 07.07.2015

W dniu 26 czerwca 2015r. około godziny 15.00 na terenie zakładu HS Wrocław należącego do UTC Aerospace Systems wybuchła cysterna z popłuczynami kwasu siarkowego i chromowego. Wybuch był tak silny, że elementy ścian i dachu wiaty zostały rzucone na przylegające do zakładu działki ROD „Bażant” a same popłuczyny zalały kilkanaście działek. Zaraz po wybuchu na miejscu znalazło się 11 jednostek straży pożarnej oraz służby ratownicze i kontrolne m. innymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które zabezpieczyły teren oraz dokonały pierwszej neutralizacji skażenia na działkach ogrodowych najbardziej dotkniętych wybuchem. Teren został objęty patrolowaniem Policji. Ogłoszono działkowcom by nie zbliżali się do zabezpieczonego  - oznaczonego terenu oraz nie zrywali i nie zbierali owoców i warzyw z zagrożonych działek.

W sobotę 27 czerwca br. rzeczoznawcy majątkowi dokonali oględzin, przeprowadzili inwentaryzację szkód celem sporządzenia wycen i ustalenia wysokości odszkodowań. Od samego początku na miejscu był Zarząd ROD „Bażant” z Prezesem Grażyną Auguścik. W sobotę również na teren ogrodu na miejsce katastrofy przybył Prezes Okręgowego Zarządu PZD mgr Janusz Moszkowski, który dokonał oględzin i poczynił pierwsze ustalenia w zakresie niezbędnych działań.

W poniedziałek – w dniu 29 czerwca – przedstawiciele firmy HS Wrocław złożyli wizytę w Okręgowym Zarządzie, zdając szczegółową relację, informując o przyczynach wybuchu oraz o podjętych już decyzjach, m. innymi zabezpieczono pobliski rów melioracyjny aby skażenie nie dotarło do najbliższej rzeki. Podjęto decyzję  o zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby oraz o badaniach gleby, roślin i wody w studniach na pobliskich działkach. Przedstawiciele firmy stwierdzili, że wybuchł był zdarzeniem losowym, którego nie można było przewidzieć. Podczas spotkania z przedstawicielami HS Wrocław wręczono pismo Okręgowego Zarządu z wnioskami o :

 

 • zlecenie badań gleby i roślin na działkach w promieniu 100 m od wybuchu tj. na działkach o nr 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 107, 108, 109, 116, 117, 118, 131, 132, 133, 134, 135,136, 137, 152, 153, 154, 155, 156 i 157,
 • nadesłanie wyników badań  celem poinformowania działkowców, zaleceń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • zlecenia inwentaryzacji szkód, wyceny i wypłaty odszkodowań działkowcom,
 • usunięcie warstwy gleby, roślin, nasadzeń i elementów urządzeń ogrodowych na działkach najbardziej skażonych,
 • podjecie działań w celu przeniesienia, oddalenia zbiorników z popłuczynami od terenu ogrodu.

W dniu 3 lipca 2015r. firma HS Wrocław przekazała do Okręgowego Zarządu odpowiedź, w której poinformowała, że:

 • zleciła podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w remediacji terenów skażonych określenia  wielkości obszaru skażenia, zakresu niezbędnych prac, pobrania próbek gleby, roślinności oraz wód gruntowych (zostały już pobrane),
 • zleciła opracowanie raportu w w/w sprawach również po otrzymaniu wyników badań. Raport będzie przekazany do Okręgowego Zarządu,
 • próbki gleb i roślin zostały również pobrane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który przekaże wyniki badań i zalecenia,
 • zlecono inwentaryzację szkód i ich wycenę celem wypłaty odszkodowań działkowcom,
 • rozpoczęto usuwanie skażonej gleby i wszystkich znajdujących się na niej składników roślinnych i elementów trwałych,
 • HS Wrocław zobowiązała się do odbudowy ogrodzenia zewnętrznego, alei ogrodowej, nawiezienia nowej warstwy ziemi w celu przywrócenia działek do uprawy ogrodniczej,
 • pobrano próbki wody w rowie po zachodniej stronie ogrodzenia ogrodu celem dokonania jej analizy

 

Firma HS Wrocław zobowiązała się do niezwłocznego informowania o postępach i wynikach podjętych działań.  

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu pragnie podziękować Pani Prezes ROD „Bażant” Grażynie Auguścik za wzorowa postawę podczas zdarzenia jak i w kolejnych dniach, za udział, podejmowanie interwencji, informowanie działkowców i współpracę ze wszystkimi stronami zdarzenia.

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu będzie na bieżąco monitorował wykonanie zobowiązań firmy HS Wrocław.

Szczegółowo o katastrofie poinformowała Gazeta Wrocławska na 1 i 5 stronie w wydaniu w dniu 6 lipca 2015r.

                                                                                 

                                                                                  Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                                     mgr  Janusz  Moszkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio