Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Posłem PSL – Markiem Gosem - 13.05.2015

 W ramach cyklu spotkań Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z posłami naszego województwa w dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie OZ z Posłem Markiem Gosem.

 Celem spotkania było zapoznanie Go z obecną sytuacją działkowców i ROD w obliczu przeciągania się procesu rejestracji nowego statutu PZD oraz działań organu nadzoru – Prezydenta m. st. Warszawy.

 Wskazano na całkowitą bezzasadność kierowanych ze strony Prezydenta Warszawy kroków nadzorczych, które dążą do wymuszenia na Związku podjęcia działań mogących w swej istocie zdestabilizować i zagrozić funkcjonowaniu ogrodów działkowych w naszym kraju, a niewiele mają wspólnego z deklarowaną dbałością o interes działkowców i ich prawa.

 Powyższe stanowi wyraz powszechnego stanowiska świętokrzyskich użytkowników działek, którzy w coraz większej liczbie kierują do biura OZ swoje pełne troski zapytania o byt prawny i faktyczny swoich działek.
 Poseł M. Gos po raz kolejny wskazał na swoje stałe poparcie dla środowiska działkowców, ROD i Związku.

  W pełni docenia rolę i znaczenie blisko pięciu tysięcy ROD dla milionowej grupy obywateli i członków ich rodzin, a także ustawowe funkcje jakie one pełnią.

 Podkreślił jednocześnie, że obecna sytuacja w zakresie działań nadzorczych wydaje się co najmniej wątpliwa i po raz kolejny wprowadza zamęt i niepewność wśród działkowców, których to środowisko ma aż nadto.

  Pan Poseł postara się przedmiotowym tematem zainteresować Wicepremiera – Janusza Piechocińskiego oraz podnieść kwestię rejestracji statutu, a przede wszystkim działań organu nadzoru na posiedzeniu Klubu PSL.
Celem jak najlepszego zapoznania się z poruszonym zagadnieniem, przekazano Posłowi M. Gosowi także niezbędne materiały m.in. w postaci informacji o realizacji ustawy ze strony PZD jako dowód na powszechną transparentność wszelkich podejmowanych przez Związek kroków w zakresie wypełnienia zapisów ustawy o ROD.

 
Dyrektor Biura OZ
Jan Stańczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio