Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Relacja z XXVIII posiedzenia Krajowej Rady PZD - 24.04.2015

21 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD zwołane w trybie nadzwyczajnym, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli także wszyscy członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. 

Prezes Eugeniusz Kondracki przedstawił realizację przez Związek ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Odniósł się do następujących zagadnień: weryfikacji statutu, prac nad nowym regulaminem ROD, zebrań ustawowych, uchwalenia nowego statutu, weryfikacji uchwał systemowych, regulacji stanu prawnego ROD.

Radca prawny KR PZD mec. Bartłomiej Piech przedstawił informację na temat wystąpienia nadzorczego Prezydenta m. st. Warszawy.

Radca prawny KR PZD mec. Tomasz Terlecki zreferował przebieg konsultacji projektu nowego regulaminu ROD.

W dyskusji głos zabrało 17 uczestników posiedzenia. Występujący wykazywali troskę o Związek, podstawy prawne funkcjonowania ogrodów, integrację działkowców i ogrodów oraz o jedność środowiska działkowców.

Krajowa Rada przyjęła pismo do Prezydenta Warszawy, które podpisali wszyscy uczestnicy oraz wystosowała list do P. Premier Ewy Kopacz, który także podpisali wszyscy uczestnicy posiedzenia.

Krajowa Rada przyjęła stanowisko w sprawie realizacji ustawy o ROD oraz trzy uchwały regulujące rozliczenia wewnątrzzwiązkowe.

(MP)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio