Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Toruńsko - Włocławskiego i Prezydenta Grudziądza w sprawie roszczeń spadkobierców wobec ROD - 23.02.2015

11 lutego 2015 roku, Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców spotkali się  z Prezydentem Miasta Grudziądza – p. Robertem Malinowskim, celem omówienia bieżącej sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na gruntach należących do p. Piotra Kulerskiego. Sytuacja, w której znaleźli się działkowcy trzech ogrodów tj. „Kolejarz”, „Kopernik”, „Zacisze” jest bardzo poważna i skomplikowana. Aby przybliżyć Państwu problematykę tematu na wstępie trochę historii…

Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia ówczesne władze PRL mocą wyroku Sądu Wojskowego pozbawiły Pana Wiktora Kulerskiego praw obywatelskich, jak również odebrały mu Jego dobra materialne, w tym grunty położone przy obecnej ulicy Droga Łąkowa. Po przemianach ustrojowych naszego Państwa, na początku lat dziewięćdziesiątych Sąd Wojskowy oczyścił Pana Wiktora Kulerskiego z wszelkich zarzutów, uchylając wyrok z czasów komunistycznych.

Kilkanaście tygodni temu z roszczeniami finansowymi dotyczącymi terenu, na którym położone są trzy wyżej wymienione ogrody - wystąpił do OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD obecny spadkobierca majątku po Wiktorze Kulerskim, Jego wnuk – Piotr Kulerski. Zaproponowana przez Niego wysokość dzierżawy gruntu jest nierealna na możliwości działkowców, gdyż przy średniej powierzchni działki wynoszącej  ok. 400 metrów kwadratowych, opłata tytułem użytkowania gruntu wynosiłaby 8.000,00 złotych rocznie, nie licząc opłat za media itp.

Od momentu, gdy Pan Piotr Kulerski wystąpił z roszczeniami finansowymi za bezumowne korzystanie z gruntu, kierownictwo OZ PZD uznało tę sprawę za priorytetową. Dobro i bezpieczeństwo działkowców jest w tym wypadku najważniejsze. Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego omówienia problemu z Panem Piotrem Kulerskim, a także Jego wystąpieniem do Prezydenta Miasta Grudziądza z wnioskiem o likwidację trzech ROD, doszło do spotkania z Prezydentem Robertem Malinowskim, na którym została szeroko omówiona zaistniała sprawa. Złożony wniosek o likwidację przedmiotowych ogrodów na chwilę obecną jest rozpatrywany przez prawników Urzędu Miasta Grudziądza. W ocenie Prezydenta Miasta p. Roberta Malinowskiego wniosek ten budzi szereg zastrzeżeń i wątpliwości. Zostało jednak wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa i ul. Lotniczej w trybie przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od pierwszego pisma Pana Piotra Kulerskiego, została nawiązana ścisła współpraca z władzami miasta odnośnie losu działkowców z ROD „Kolejarz”, „im. M. Kopernika” i „Zacisze”. O problemie poinformowano także Panią Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Ewę Mes. Urząd Wojewódzki, jak również UM Grudziądza bardzo poważnie traktują tę sprawę. Podczas odbytego w dniu 11 lutego spotkania, w którym ze strony PZD brali udział: Prezes OZ – Piotr Gadzikowski , Wiceprezes OZ – Jerzy Wiecki, Kierownik biura OZ – Anna Bołądź oraz mecenas – Janusz Bołądź, a ze strony miasta Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski oraz Kierownik wydziału Geodezji i gospodarki nieruchomościami – Wojciech Witkowski, Pan Prezydent potwierdził wcześniej zaprezentowane stanowisko, przekazane przez lokalną telewizję kablową, że władze miasta nie są przychylne koncepcji likwidacji tych ogrodów. Podyktowane jest to nie tylko aspektami finansowymi, które byłyby kolosalne a nade wszystko społecznymi, gdyż ponad 200 grudziądzkich rodzin pozbawionych by zostało możliwości aktywnego wypoczynku i uprawy warzyw, owoców oraz kwiatów. W ocenie Prezydenta Miasta Grudziądza rozsądniejszym rozwiązaniem tej sprawy byłoby wykupienie terenów od Pana Piotra Kulerskiego przez miasto lub przekazanie mu innych, równoważnych obszarem  i wartością terenów, położonych na terenie miasta lub województwa. W tej sprawie niebawem odbędzie się specjalna narada z udziałem władz lokalnych PZD, władz miasta Grudziądza oraz Urzędu Wojewódzkiego. O przebiegu i wynikach tych rozmów powiadomimy Państwa w kolejnych materiałach dotyczących tej sprawy.

 

Opracowanie:

Anna Bołądź – Kierownik biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio