Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Posła PiS Maksa Kraczkowskiego z OZ w Pile - 11.12.2014

8 grudnia br. Prezesi ROD 'Malwa', ROD im. W. Sikorskiego, ROD im. S. Sempołowskiej, ROD 'Kalinka' z Piły oraz Wiceprezes OZ w Pile Maria Fojt spotkali się z biurze poselskim z Posłem PiS Maksem Kraczkowskim. 

Delegacji przewodniczył Prezes OZ w Pile Marian Praczyk, który przedstawił działania podjęte przez PZD po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan. Poinformował on, że projekt obywatelski 'Stop Rozbiórkom Altan' został skierowany przez Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego do pierwszego czytania. Prezes Praczyk poprosił w imieniu działkowców  Posła Maksa Kraczkowskiego o poparcie w tej sprawie. Działkowcy z niecierpliwością czekają na szybkie uregulowania w ustawie Prawo budowlane. Dzisiaj ich altany są samowolą budowlaną, z czym się oni nie zgadzają. Prezes Praczyk dodał, że pod projektem obywatelskim podpisało się 704 tysięcy działkowców. Nadmienił także, że taki stan prawny powoduje, że samorządy gmin podejmują próby opodatkowania altan. 

Następnie Prezes Praczyk przedstawił zagrożenia jakie niesie dla nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, działkowców i PZD, stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który w liście do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej podważa jej konstytucyjność. Działkowcy, samorządy ogrodów piszą w tej sprawie wiele listów, prezentując odmienne stanowisko. 

W dyskusji głos zabrali wszyscy uczestnicy spotkania, informując o zagrożeniach dla ustaw oraz pobudowanych altan.

Poseł zapewnił działkowców, ze poprze nasz projekt obywatelski. Dodał, że w naszym państwie ciągle szuka się pieniędzy u tych, co ich nie mają, a wśród nich są również emeryci - działkowcy. Działania Rzecznika Praw Obywatelskich to walka o grunty ogrodów. 

Poseł Maks Kraczkowski zadeklarował pomoc w zorganizowaniu spotkania przedstawicieli działkowców z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio