Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Działkowcy z Poznania 'spotkali się' z posłami PO - Jackiem Tomczakiem i Waldym Dzikowskim" - 20.11.2014

Na wstępie należy wyjaśnić zasadność umieszczenia słów 'spotkali się' w cudzysłowie. Wynika to z faktu, że spotkanie z posłami trwało niespełna 10 minut. Odbyło się ono 18 listopada 2014 roku. Poseł Jacek Tomczak nie ukrywał, że bardzo się śpieszy. Poseł Waldy Dzikowski, który nawet nie zdążył zdjąć odzienia wierzchniego, poświęcił nam może minutę.

Jako obywatele, mający prawo przedstawić swoje sprawy posłom wybranym przez obywateli właśnie, poczuliśmy się potraktowani nieelegancko. Tym bardziej, że wizyta działkowców w biurze poselskim umówiona była z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a samo spotkanie na wniosek posła Waldy Dzikowskiego i tak zostało przełożone z 17 listopada na następny dzień.

Czas spotkania nie pozwolił na przekazanie, szczególnie posłowi Waldy Dzikowskiemu, spraw z jakimi zgłosili się działkowcy. Poseł Waldy Dzikowski poprosił bowiem o przekazanie wszystkich informacji posłowi Jackowi Tomczakowi, który poinformuje go następnie o omawianych sprawach.   

Działkowcy poznańscy, reprezentowani przez Irenę Rogowską – prezes zarządu ROD 'Sypniewo', Henryka Cieślika i Zenona Brzozowskiego – członków Prezydium OZ PZD w Poznaniu, przedstawili posłowi Jackowi Tomczakowi dwie zasadnicze kwestie, z którymi zjawili się w biurze poselskim. Pierwszą z nich był projekt obywatelski w sprawie zmiany prawa budowlanego dotyczącego altan w ROD złożony w Sejmie. Drugą sprawą były wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wypełnienia przez ustawę o rod z 13 grudnia 2013 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawione przez działkowców kwestie wydawały się dla posła Jacka Tomczaka nowymi.Poseł zobowiązał się do wystąpienia do Marszałka Sejmu o przyspieszenie prac nad projektem obywatelskim.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio