Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Orzeczenie NSA postawiło działkowców w trudnej sytuacji" - 11.11.2014

Rzeszów, 6.11.2014 r.
Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP
Prezesi rzeszowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych apelują do Pana Marszałka o jak najszybsze wyznaczenie terminu pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego opublikowane w styczniu tego roku postawiło działkowców w bardzo trudnej sytuacji. Wyrok NSA potraktował wszystkie altany w ogrodach działkowych jako samowole budowlane, które nadzór budowlany powinien nakazać natychmiast rozebrać. Już pojawiają się naszym kraju przypadki kontrolowania altan w ogrodach działkowych, dlatego też niezbędne jest natychmiastowe wypełnienie luki prawnej. Nie jest to zadanie wymagające kilkumiesięcznego zaangażowania dużej liczby posłów i pracy specjalnych komisji lub podkomisji sejmowych. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan" opracował obywatelski projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy — Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Pod projektem podpisało się przeszło 700 tysięcy obywateli, których podpisy nasi przedstawiciele złożyli w Sejmie w dniu 9 października. Uważamy, że obecna inicjatywa ustawodawcza, nie będąca żadnym ukrytym działaniem politycznym, powinna zostać bezwzględnie poparta przez wszystkie ugrupowania obecne w parlamencie. Liczymy na to, że Pan Marszałek wyznaczy termin pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy jeszcze w tym roku.
Z poważaniem Prezesi rzeszowskich ROD (lista podpisów w załączeniu)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio