Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kto kryje się pod nazwą grupa niezależna ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu - 12.12.2013

Wałbrzych, 12 grudnia 2013 r.

Zarząd ROD "Podzamcze"

w Wałbrzychu

 

Kto kryje się pod nazwą grupa niezależna rod "Podzamcze" w Wałbrzychu.

W związku z rozpowszechnianiem tzw. XIII komunikatu grupy niezależnej rod „Podzamcze" Wałbrzych (uzupełnienie noty sygnalizacyjnej w sprawie poprawek do ustawy o ROD (druk503) skierowanej do Senatu RP, Zarząd ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu informuje, że w naszym Ogrodzie nie istnieje „grupa niezależna rod Podzamcze" w rozumieniu stowarzyszenia zarejestrowanego, ani jako grupa nieformalna. Grupa niezależna istnieje jedynie w wyobraźni Ryszarda Dudka, który jawi się jednocześnie pełnomocnikiem tej grupy. W adresie kontaktowym z tą grupą zamieścił nazwę naszego Ogrodu, co ma uprawdopodobnić, że taka grupa w Ogrodzie funkcjonuje. O tym kim jest Ryszard Dudek i z jakich pobudek zajmuje się, nie od dzisiaj, jedynie oszczerczą kampanią wobec Polskiego Związku Działkowców i osób wybranych przez działkowców do pełnienia określonych funkcji w tym Związku, działkowcy z naszego Ogrodu informowali już wszystkich tych, do których tenże „ pełnomocnik" przekazywał zniesławiające donosy.

Dla przypomnienia przekazujemy w załączeniu stanowisko działkowców z ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu z dnia 6 kwietnia 2013 r. w odniesieniu do rozpowszechnianych kłamstw i fałszywych oskarżeń pod adresem PZD.

W podobnym oszczerczym stylu i z powołaniem się na okoliczności, które wymyślił sobie ów pełnomocnik grupy niezależnej istniejącej w jego wyobraźni, brzmi treść w/w XIII komunikatu będącego uzupełnieniem wspomnianej na wstępie noty skierowanej do Komisji senackich w sprawie poprawek do nowej ustawy o rod.

Ponieważ żadna z tych poprawek nie została uwzględniona przez Senat, toteż należy przyjąć, że senatorowie odpowiednio je ocenili i odrzucili. Pozostaje więc mieć nadzieję, że każdy rozsądnie myślący również odpowiednio oceni autora i wszelkie jego publikacje O PZD. W tej sytuacji Zarząd ROD „Podzamcze" uważa, że komentarz do owej noty i jej uzupełnienia jest zbędny.

 

Sekretarz Zarządu                                                                                 Prezes Zarządu

ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu                                                       ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu

Józef Kuriata                                                                                     Janusz Paprocki

 

 W załączeniu:

Stanowisko Konferencji Delegatów ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu z dnia 6 kwietnia 2013 r.

 

Wałbrzych, 6 kwietnia 2013r.

Stanowisko

Konferencji delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w Wałbrzychu w sprawie zniesławiania Polskiego Związku Działkowców oraz bezpodstawnych zarzutów na działalność poszczególnych struktur organizacyjnych Związku, rozpowszechnianych przez anonimowego autora, używającego nazwy „grupa niezależna ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu.

W związku z prowadzeniem rozległej korespondencji z rodzinnymi ogrodami działkowymi, okręgowymi zarządami PZD w kraju, Sejmem, Klubami Poselskimi oraz z wieloma innymi instytucjami przez tzw. „grupę niezależną rod podzamcze" Konferencja delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w Wałbrzychu stwierdza, że w naszym Ogrodzie nie istnieje „grupa niezależna rod Podzamcze" w rozumieniu stowarzyszenia zarejestrowanego ani jako grupa nieformalna.

Rzekoma „grupa niezależna" nie ujawnia żadnych danych osobowych ani kontaktowych, za wyjątkiem adresu email: rodpodzamczegn.

Nikt spośród działkowców w naszym Ogrodzie nie poinformował Zarządu Ogrodu, ani w inny sposób nie ujawnił się, że jest członkiem tej rzekomej grupy. Na zebraniach sprawozdawczych 6 kół, poprzedzających dzisiejszą Konferencję delegatów ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu, działkowcy jednogłośnie stwierdzili, że nikt z nich nie utożsamia się z rzekomą „grupą niezależną..." oraz, że wg ich wiedzy w naszym Ogrodzie taka grupa nie istnieje.

Działkowcy z ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu mają natomiast wiedzę o tym, że pod nazwą „grupa niezależna" a czasami pod nazwą „pełnomocnika" tej grupy kryje się były członek PZD z ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu. Działkowcy mają również wiedzę o tym, że ów były członek PZD został pozbawiony członkostwa za działanie na szkodę PZD. Mają również wiedzę o tym, że jest on jednocześnie autorem tekstów zniesławiających Polski Związek Działkowców, w których bezpodstawnie zarzuca poszczególnym organom Związku nadużycia i działania przeciwko działkowcom a także nakłania działkowców do nie przestrzegania statutowego obowiązku opłacania składek członkowskich. Zniesławiające teksty rozpowszechnia na forum dyskusyjnym różnych portali internetowych krajowych i zagranicznych a także przesyła elektronicznie do wielu ROD w kraju, okręgowych zarządów PZD i do wielu innych adresatów.

Działkowcy wiedzą także z jakich pobudek ów były działkowiec zniesławia Polski Związek Działkowców. W środowisku niektórych działkowców wymieniona wyżej osoba, występująca pod nazwą „grupa niezależna rod podzamcze" jest znana, najdelikatniej rzecz ujmując, jako osoba niezrównoważona emocjonalnie oraz jako tzw. pieniacz.

W ocenie działkowców wszystkie informacje rozpowszechniane przez byłego członka PZD są jego urojoną wyobraźnią i działaniem odwetowym za pozbawienie

członkostwa PZD.

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w Wałbrzychu nie identyfikują się z ocenami i opiniami o Polskim Związku Działkowców, które w/w autor rozpowszechnia. Działkowcy z naszego Ogrodu chcą nadal trwać w jedności i tylko w Polskim Związku Działkowców, który przez ponad 20 lat skutecznie broni ich praw nabytych, czemu dali wyraz w apelu z dnia 19 marca 2013r. skierowanym do Marszałek Sejmu RP i wszystkich posłów w sprawie uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jako prawa dla działkowców.

Konferencja Delegatów upoważnia Zarząd ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu aby niniejsze stanowisko niezwłocznie przekazał do wiadomości Krajowej Radzie PZD, Okręgowym Zarządom PZD, posłowi - Panu Stanisławowi Huskowskiemu, Klubowi Parlamentarnemu Platformy Obywatelskiej oraz pozostałym odbiorcom zniesławiających informacji przekazywanych przez wymienionego wyżej autora.

Podpisy delegatów:

Na oryginale 58 podpisów.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio