Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedstawiciele Zarządów ROD z terenu Zamościa spotkali się z Senatorem Jerzym Chróścikowskim - 02.12.2013

W dniu dzisiejszym zamojscy działkowcy spotkali się z Senatorem PiS Jerzym Chróścikowskim. Delegacja działkowców przedstawiła swoje zaniepokojenie przedłużającym się procesem legislacyjnym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przekazała również swoje uwagi dot. propozycji wniesionych przez Dobiesława Wielińskiego występującego w imieniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych. Delegacja reprezentująca środowisko działkowców jednoznacznie stwierdziła, iż jest to inicjatywa szkodliwa dla użytkowników działek oraz ogrodów i nie powinna być brana pod uwagę przez Senat.

Senator poinformował działkowców, iż sprawa ta jest w Senacie znana i nie spodziewa się, by złożone propozycje poprawek mogły zakłócić proces legislacyjny. Przyznał, iż ustawa o rod jest kompromisem wypracowanym przez wszystkie zainteresowane strony i nie widzi w tym momencie przeszkód, które zakłóciłyby proces legislacyjny.

Działkowcy na pytania dotyczące przedłużającego się procesu legislacyjnego, co w konsekwencji może doprowadzić do nieuchwalenia w terminie ustawy, otrzymali odpowiedź, iż w dniu 11.12.2013 r. jest już zaplanowana w Senacie debata nad ustawą o rod. Spotkanie przebiegło w atmosferze pełnego zrozumienia w stosunku do podniesionych w jego trakcie spraw.

Janina Dziechciaruk  

Tadeusz Jarosz

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio