Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"To wielka arogancja w stosunku do setek tysięcy działkowców" - 09.10.2013

Premier Rządu Rzeczpospolitej Polski

                                                                                                                         Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze.

Bezduszność, czy naiwność polityków PO?

Śledząc obrady Komisji Nadzwyczajnej stwierdzam, że rozwiązania przygotowane i wprowadzane przez ugrupowanie polityczne Pana Premiera – Platformę Obywatelską zaniepokoiły mnie. Po zapoznaniu się z nimi uważam, że propozycje te są szkodliwe społecznie. Posłowie potwierdzają, że nie rozumieją specyfiki ogrodnictwa działkowego. Wnoszone w projekt Obywatelski zmiany są sprzeczne z ideą państwa prawa i bezpieczeństwa obywatelskiego. Jako działkowiec nie mam złudzeń co do propozycji posłów Platformy. Planujecie całkowitą zagładę ogrodów i działkowców, dążycie do odebranie praw działkowcom, zmierzacie do likwidacji ogrodów działkowych. Pan Premier mówił w mediach, potwierdzał na spotkaniu z działkowcami, że działkowcom nie stanie się krzywda, że projekt obywatelski stanie się wiodący. Co zatem robią posłowie Partii Pana Premiera w Podkomisji Nadzwyczajnej, szczególnie Pani Poseł Krystyna Sibińska oraz Pan Poseł Marek Łapiński. To wielka arogancja w stosunku do setek tysięcy działkowców. To pogarda wobec prawa, proponując zapisy niezgodne z Konstytucją. Rozumiem, że można się pomylić ale  jeżeli tak to należy zrezygnować z posłów szkodzących Panu Premierowi i Platformie Obywatelskiej. Oni pracują na minimum poparcia dla członków Platformy Obywatelskiej. Praktycznie niszczą siebie i swoją partię. Nie kwestionujcie swoim zachowaniem obowiązującego dotąd porządku prawnego. Zwracam  się jako działkowiec  o  przywrócenie  zapisów, które  są w projekcie obywatelskim  popierane  przez ludzi, którzy znają się, na czym  polega  współpraca  z obywatelem. Popierając projekt obywatelski dajecie sobie szansę poprawnego zachowania i politycznego działania wobec nas działkowców, naszych rodzin i naszych działkowych przyjaciół. W przypadku braku tego działania w stosunku do działkowców - to my wystawimy Wam rachunek za działania polityczne niszczące dorobek kilku pokoleń polskich działkowców. Wnoszone modyfikacje projektu obywatelskiego stawiają przyszłość działkowego ogrodnictwa polskiego w bardzo trudnej sytuacji prawnej i funkcjonalnej. Czy wprowadzając swoje poprawki, zdajecie sobie sprawę z krzywdy, jaką one niosą dla działkowców? Aż strach pomyśleć, że tak. Pozostaje więc mieć nadzieję, że nie jesteście tego świadomi. Po ludzku można posłów Platformy Obywatelskiej nawet zrozumieć. Zawierzyli swojemu koledze wprowadzając jego pomysły. Pan i Posłowie Pańskiego ugrupowania nie jesteście pierwszymi, którzy źle wyszli na tym, że zaufali politykowi nie posiadającemu żadnej wiedzy o ruchu działkowym. Szkoda, że pomimo tej nauki, nadal nie słuchacie działkowców, którzy - wiedząc najlepiej, czego potrzebują ogrody. Pod projektem obywatelskim zebraliśmy blisko milion podpisów. Nie bierzecie pod uwagę naszych postulatów, nie słuchacie nas. Niestety w Polsce jest inaczej, tu trzeba zniszczyć to co dobre żeby nie zbudować nic. Tak jest we wszystkich dziedzinach życia, tak nie powinno się dziać w demokratycznym kraju. Wzywam do opamiętania się, do zrewidowania swojego stanowiska. Nie można oprzeć się wrażeniu że próbujecie sobie z nas żartować traktując działkowców jak ludzi upośledzonych intelektualnie. Mylicie się i to bardzo się mylicie. Nie życzę sobie abyście mnie działkowca i pozostałych działkowców traktowali jako ludzi bez wykształcenia, bez wiedzy, nie jesteśmy nieukami potrafimy myśleć, oceniać i wyciągać właściwe rzeczowe wnioski. Wy musicie pamiętać o Waszej misji. Wasz obowiązek stanowić i dbać o dobre prawo. Jako przedstawiciele wyborców powinniście budować lepsze jutro tych wyborców, całego społeczeństwa polskiego. Dlaczego dążycie do likwidacji dotychczasowego dorobku działkowców. Dlaczego Platformie Obywatelskiej zależy na tym, aby nas działkowców gnębić Waszymi pomysłami. Wasza hipokryzja  w stosunku  do  miliona obywateli, doprowadzi  Was  do  porażki. Ja i działkowcy nie poprzemy, tych  którzy nas  krzywdzą, może  ten apel pozwoli Panu Premierowi wyciągnąć właściwe wnioski. Działania Posłów wymagają natychmiastowego Pana zaangażowania i postawienia swego autorytetu aby przemówić im do rozsądku. Czy odbywające się ostatnio wybory nie dają  Panu Premierowi i Posłom z Pańskiego ugrupowania nic do myślenia,  że Wasza kariera  polityczna  dobiega do końca, może jeszcze  byście coś uratowali popierając  projekt Obywatelski.

Osobiście mam dość lekceważenia mnie, mam dość arogancji władzy. Lekceważycie mnie działkowca pewni swojej przewagi nad mną. To bardzo złudne uczucie. Zapamiętam i w sposób demokratyczny zapłacę Wam za to. Wasz dotychczasowy stosunek do mnie, do nas działkowców – bez naszych głosów w wyborach do samorządów, do sejmu i senatu od nas, naszych rodzin i naszych przyjaciół.

Pozdrawiam  i  życzę  rozsądnych  decyzji.

                          Z poważaniem

                                                                     Eugeniusz Rabuski

                                             ROD „Nad Grzepnicą” w Policach woj. Zachodniopomorskie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio