Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wyrok NSA

Wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2014r. (II OSK 1875/12) ujawnił lukę w Ustawie - prawo budowlane. Brak legalnej definicji pojęcia „altana” spowodował, że do wykładni ustawy konieczne było posłużenie się definicją słownikową, która niestety nie uwzględnia rzeczywistości od dziesięcioleci występującej w ogrodach działkowych. Zgodnie ze słownikiem przez altanę należy bowiem rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczonej do wypoczynku i ochrony przez słońcem i deszczem. W efekcie wszystkie obiekty wzniesione na działkach, które nie spełniają tej definicji, mogą zostać uznane za samowolę budowlaną.

Szacuje się, że bez nowelizacji prawa budowlanego, nawet ok. 900 000 altan w ROD może być potencjalnie zagrożonych postępowaniem o nakaz rozbiórki.

Wyrok NSA dostępny jest tutaj (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2C8C9BBF77).

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.