Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Prawo

Pisma Krajowej Rady PZD do burmistrzów w sprawie rozwoju ROD - 08.08.2020

Ciągły wzrost zapotrzebowania na działki rośnie nie tylko w dużych miastach, ale również i w tych poniżej 100 tys. mieszkańców. Społeczność jest coraz bardziej świadoma w dążeniu do czystej wody, powietrza i ziemi. Oczekują na tworzenie nowych terenów zielonych, gdzie będą mogli wypoczywać w gronie najbliższych.

czytaj więcej

Wystąpienia Krajowej Rady PZD do prezydentów miast dotyczące rozwoju ROD - 07.08.2020

W związku z narastającym zapotrzebowaniem na działki w ROD, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie postanowili zainteresować tematem prezydentów miast. W końcu to w większości od nich zależy, czy w miastach będą powstawały nowe ogrody, oraz czy już istniejące będą miały szansę na lepszy rozwój.

czytaj więcej

Krajowa Rada PZD pisze do Marszałków Województw i Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie rozwoju ROD - 06.08.2020

W dniu 23 lipca br., Krajowa Rada PZD przyjęła pismo, które zostało skierowane do wszystkich 16 Marszałków Województw i 16 Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich w sprawie rozwoju ROD. W piśmie przedstawiona została kwestia rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, które dostrzegalne jest w szczególności w ostatnich miesiącach. 

czytaj więcej

Krajowa Rada do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie rozwoju ROD - 05.08.2020

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
. W piśmie przedstawiony został problem znacznego zapotrzebowania na działki w ROD, które nasiliło się w ostatnich miesiącach w wyniku pandemii oraz brak możliwości jego zaspokojenia z uwagi na niedostateczną powierzchnię gruntów posiadanych przez PZD.

czytaj więcej

Krajowa Rada do Pani Jadwigi Emilewicz Wicepremiera RP w sprawie rozwoju ROD - 04.08.2020

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, zostało przyjęte pismo do Pani Jadwigi Emilewicz – Wicepremiera RP. W piśmie został przedstawiony dorobek Polskiego Związku Działkowców w zakresie budowy ogrodów działkowych, z których korzysta blisko milion polskich rodzin. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się o podjęcie dialogu w przedmiocie wypracowania rozwiązań służących rozwojowi ROD.

czytaj więcej

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie rozwoju ROD - 03.08.2020

W dniu 23 lipca br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, na której członkowie zapoznali się z informacją w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ta tendencja wzrostowa jest szczególnie zauważalna od wybuchu pandemii w Polsce. Sygnały płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych. W większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku.

czytaj więcej

Wsparcie Miasta Łomża dla ogrodów działkowych - 31.07.2020

Cztery łomżyńskie ogrody działkowe od 2019 roku mają możliwość uzyskania dotacji celowej na zadania realizowane na terenie ROD. W 2020 roku w budżecie Miasta przeznaczono na ten cel łączną kwotę 18 tys. zł.  W dniu 9 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Łomża udzielił dotacji celowych dwóm ogrodom: ROD im. Jakuba Wagi i  ROD Wiarus. 

 

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ROD ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych - 28.07.2020

Co to jest Fundusz Inwestycji Lokalnych i kto może dostać z niego środki? W dniu 23 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy tej uchwały, został powołany rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego środki finansowe mogą być przeznaczone na dotacje dla gmin, miast i powiatów. Rząd szacuje, że pomoc wyniesie od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł dla jednej gminy. Natomiast łącznie w skali całego kraju - 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów). 

czytaj więcej

KOMUNIKAT Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne - 24.07.2020

Z powodu panującej epidemii w nadzwyczajnych warunkach oraz wobec bezwzględnej potrzeby minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania choroby COVID-19, doszło do zawieszenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych poprzez uniemożliwienie organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w statutowo przyjętej formie. Wobec powyższego Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji walnych zebrań w ROD w bieżącym roku. Informacja została sporządzona po tym jak w dniu 25 czerwca 2020 r. Krajowa Rada PZD przyjęła uchwały wprowadzające szerokie spektrum możliwości i rozwiązań sprawy walnych zebrań.  

czytaj więcej

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 23 lipca 2020 r. W SPRAWIE ROZWOJU ROD - 24.07.2020

Od wybuchu pandemii w Polsce, Związek obserwuje znacznie większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Sygnały  te płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych, którzy składają pisemne i telefoniczne zapytania o wolne działki. Temat ten dla Związku nie jest nowy, gdyż już w 2018 roku Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty Program Rozwoju ROD”. 

czytaj więcej

Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020 roku do struktur PZD w sprawie rozwoju ROD - 24.07.2020

Od zarania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce jego celem był rozwój ogrodów. Odkąd 6 maja 1981 roku ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych powołano do życia Polski Związek Działkowców, stał się on inicjatorem i inspiratorem  rozwoju ogrodnictwa działkowego. Dzięki niemu rozpoczął się dynamiczny, niespotykany nigdy wcześniej, ani nigdy później w Polsce i na świecie rozwój ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach z dnia 20.07.2020 r. w sprawie znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych i ich rozwoju - 24.07.2020

Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD wskazuje, że obecne, silnie zauważalne zainteresowanie ideą ruchu ogrodnictwa działkowego, winno być połączone z jednoczesnym spojrzeniem struktur stowarzyszenia ogrodowego PZD na rozwój ROD. Zapotrzebowanie na chęć posiadania indywidualnej działki, to także troska o rozwój ogrodów, rozumiana w aspekcie możliwości pozyskania nowych terenów, powiększania już istniejących ROD ale także remontu i modernizacji ogrodowej infrastruktury, również poprzez możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych – dotacji samorządu terytorialnego.

czytaj więcej

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśnia” w Zabrzu w sprawie objęcia ROD programem Ministerstwa Klimatu „Moja Woda” - 23.07.2020

Objęcie działkowców w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych programem „Moja Woda dałoby możliwość działkowcom na budowę porządnych instalacji zbierających wodę opadową. Nie każdy użytkownik działki posiada możliwości finansowe do wybudowania instalacji, w związku z czym gdyby ogrody działkowe zostały objęte programem, wówczas działkowcy z chęcią będą brali udział we wspólnej walce o środowisko.

czytaj więcej

Nabór wniosków na dotacje dla płockich ROD ! - 22.07.2020

Prezydent Miasta Płocka ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta. W tym roku w budżecie miasta dla ROD zabezpieczono
100 000 zł. Dotacje będzie można otrzymać w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej rozumianej jako budynki, budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne, oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie ROD.

czytaj więcej

KZ PZD zajął stanowisko w sprawie podwójnych opłat za wywóz śmieci z terenów ROD - 17.07.2020

W związku z trwającym procesem dostosowywania przez rady miast i gmin przepisów miejscowych do zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, który został wydłużony do końca 2020 r. pojawił się problem obciążania ROD podwójnymi opłatami za wywóz śmieci.

czytaj więcej

Stanowisko OR PZD w Opolu w sprawie programu Ministerstwa Klimatu MOJA WODA - 15.07.2020

Członkowie Okręgowej Rady PZD w Opolu w pełni popierają starania polskich działkowcow, wyrażone w piśmie Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego o włączenie ogrodów działkowych do programu Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o nazwie "Moja Woda".

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Klimatu dotyczącej programu „Moja Woda” - 10.07.2020

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w dniu 1 lipca 2020 r. ruszył program walki z suszą pn. „Moja Woda”. 16 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska zostało przyznanych 100 milionów złotych na udzielanie dotacji do 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów wykonania instalacji zatrzymującej wody opadowe oraz roztopowe. Przypominamy, że na etapie przygotowywania ww. programu tj. w dniu 5 czerwca 2020 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystąpił do Ministra Klimatu o objecie ww. programem również ROD i działkowców. 

czytaj więcej

Apel Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w sprawie powstawania nowych ogrodów działkowych na Śląsku - 08.07.2020

Członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego apelują do prezydentów, burmistrzów miast oraz rad miast i gmin o wsparcie idei tworzenia nowych ogrodów działkowych. Tylko po połączeniu naszych sił istnieje szansa na stworzenie nowych ogrodów o nowoczesnym zagospodarowaniu.

czytaj więcej

Tytuły prawne do trzech grudziądzkich ROD - ulga i bezpieczeństwo działkowców - 06.07.2020

Do biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w minionym tygodniu wpłynęły decyzje Prezydenta Miasta Grudziądza w sprawie gruntów uprzednio objętych roszczeniami osoby fizycznej, na których położone są trzy ogrodu – ROD „Mikołaja Kopernika”, ROD „Kolejarz” oraz ROD „Zacisze” w Grudziądzu. 

czytaj więcej

Epidemia a walne zebrania ROD - 26.06.2020

Epidemia wymusiła nowe spojrzenie na przepisy dotyczące walnych zebrań. Ich organizacji w „zwykłym” trybie to ryzyko dla zdrowia, a nawet życia działkowców;  często też naruszenie przepisów epidemiologicznych. Dlatego KR PZD dokonała interpretacji Statutu PZD. Jej efektem jest nowa gama rozwiązań dla ROD.

czytaj więcej

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio