Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Listy

Wiersz "Czym działka urzeka?" - 29.05.2020

Przedstawiamy wiersz Pana Antoniego Giczewskigo "Czym działka urzeka?", na aktualny temat dużego popytu na działki. "Czym działka urzeka, Takiego jak ja człowieka? Próbuję tego dociec. Rolnikiem był mój dziadek, ojciec!? Że mam to w genach? Z przyrody ocenach? ..."

 

 

czytaj więcej

Maj stuka do drzwi - 28.04.2020

Jeśli wiosna wywołuje najwięcej miłych skojarzeń, to maj jest najbardziej uprzywilejowanym miesiącem wiosny. Jako jedyny miesiąc maj ma nawet swoje pieśni kościelne. W liryce wszystko co najlepsze przydarza się ludziom w maju. A co może być lepszego od miłości? Zapomnijmy o zarazie. Skupmy się na urokach nadchodzących dni. Usilnie o to proszę, byśmy sprawili sobie trochę radości w czasach zarazy.

czytaj więcej

Stanowisko członków ROD im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy w sprawie realizacji przedsięwzięć na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego łagodzących zmiany klimatu - 03.03.2020

Każdy z nas zauważa na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia gwałtownie narastające niekorzystne zjawiska atmosferyczne objawiające się w okresie letnim coraz dłuższymi okresami- dokuczliwych upałów i suszy przeplatanych, nawałnicami wichur i burz z niewielkimi opadami deszczu, a w okresie zimowym wichur, które przy braku pokrywy śnieżnej powodują wymarzanie upraw rolnych i ogrodniczych. Źródłem opisanych powyżej zjawisk jest gwałtownie postępujący efekt cieplarniany spowodowany nadmierną emisją gazu, jakim jest dwutlenek węgla.

czytaj więcej

APEL Kolegiów Prezesów Zarządów ROD w Okręgu Pomorskim PZD - 17.02.2020

Proponowane zmiany w Prawie budowlanym, dotyczące legalizacji samowoli budowlanej, są wysoce niemoralne i nieuczciwe. Uchwalenie ustawy zawierającej abolicję budowlaną, to nic innego jak świadome naruszenie zasad społecznych.

czytaj więcej

Stanowisko zarządu i komisji rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polskiego Związku Działkowców "Na Zboczu" w Śremie w sprawie nowelizacji ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych ustaw - 14.02.2020

Problem samowoli na terenie ROD zagraża bowiem rozwojowi ogrodnictwa działkowego w Polsce mającego przecież ponad 120 letnią tradycję. Rozwiązanie tego trudnego problemu jest możliwe tylko wówczas, gdy naczelne organy w państwie będą ze sobą współdziałały i będą miały takie samo zdanie oraz, że będą egzekwowały przepisy istniejącego prawa.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 12.02.2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 14.02.2020

Swoje stanowisko w sprawie propozycji zmian w Prawie Budowlanym wyrażaliśmy już wielokrotnie na poszczegółnych etapach procedowania nowelizacji w Sejmie oraz w Senacie. Z satysfakcją odbieramy fakt,że zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Senatu poprawka do Ustawy o Prawie Budowlanym jest zbieżna z kierunkiem propozycji zgłaszanych przez Polski Związek Działkowców w kwestii uproszczonej legalizazcji tzw. samowoli budowlanych.

czytaj więcej

STANOWISKO Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych Kolegium Prezesów powiatu obornickiego i szamotulskiego z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 156) - 14.02.2020

Od wielu lat walczymy z działkowcami, którzy łamią prawo i budują obiekty mieszkalne w ogrodach. W domach tych zamieszkują całe rodziny. Dopuszczenie do legalizacji samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych doprowadzi do unicestwienia podstawowych celów zawartych w art. 3 ustawy o ROD , a także idei istnienia ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Zarząd ROD "Pod Topolami" w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie nowelizacji Prawa budowlanego - 14.02.2020

Z niepokojem śledzimy doniesienia na temat prac nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Przepisy tej ustawy w dużej mierze bowiem dotyczyć mogą terenów rodzinnych ogrodów działkowych, zaś ich zła redakcja w ostateczności może doprowadzić do zatracenia tradycyjnych funkcji ogrodnictwa działkowego. Chodzi oczywiście o kwestię altan działkowych, które przekraczają dopuszczalne prawem wymiary.

czytaj więcej

Stanowisko Skarbników i Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z województwa świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 14.02.2020

Zebrani jak co roku na naradzie szkoleniowo-instruktarzowej Skrabnicy i Księgowi z rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu Świętokrzyskiego PZD pragną zająć stanowisko w kwestii toczącego się prcesu legislacyjnego-nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Najważniejszym elementem owej nowelizacji jest wprowadzenie zasad tzw. uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych-obiektów, które mimo koniecznych procedur, posadowione zostały bez wymaganej dokumentacji oraz pozwoleń.

czytaj więcej

Stanowisko członków zarządów ROD w Kolegium Prezesów Września w sprawie zmian do projektu ustawy-Prawo budowlane - 13.02.2020

Możliwość legalizacji altan ponadnormatywnych ROD będzie jawną formą niesprawiedliwości w stosunku do działkowców użytkujących działki zgodnie z przepisami prawa.

czytaj więcej

Stanowisko członków zarządów ROD w Kolegium Prezesów Gniezno w sprawie zmian do projektu ustawy-Prawo budowlane - 13.02.2020

Obecnie proponowane zapisy dają możliwość tzw. uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych i mogą spowodować wiele negatywnych skutków dla ogrodnictwa działkowego w Polsce i bezpośrednio dla działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko Powiatowego Kolegium Prezesów PZD Powiatu Nowotomyskiego - 13.02.2020

Dlatego też działkowcy przestrzegający przepisy i użytkujący działki zgodnie z ustawa o ROD, nie zgadzają się z tym, że działkowcy łamiący przepisy mogliby być objęci abolicją.

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgowego Zarządu we Wrocławiu do Marszałka Sejmu RP i Wicemarszałków w sprawie przyjęcia przez Sejm RP poprawki do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - 13.02.2020

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przesłał drogą mailową pismo z dnia 12 lutego 2020r., które skierowano do Marszałka Sejmu RP i Wicemarszałków w sprawie przyjęcia przez Sejm RP poprawki Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a dotyczącej wyłączenia z uproszczonego postępowania legalizującego obiektów zlokalizowanych na działkachw ROD.

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do posłów RP w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 12.02.2020

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku we Wrocławiu przesłał wystąpienie drogą mailową do wszystkich 14-tu posłów na Sejm RP z okręgu wrocławskiego w sprawie przyjęcia poprawki Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a dotyczącej niestosowania uproszczonego postępowania legalizującego w stosunku do obiektów zlokalizowanych na działkach w ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie w sprawie: poparcia poprawki rządowej nowelizacji ustawy-Prawo budowlane - 12.02.2020

Zgodnie z ustawą  o rodzinnych ogrodach działkowych altany działkowe są szczególnymi obiektami budowlanymi występującymi tylko i wyłącznie na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko przewodniczących komisji rewizyjnych ROD z województwa świętokrzyskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 12.02.2020

Wiele razy w naszej historii musieliśmy bronić tereny ROD przed zakusami przeróznych środowisk, które dążyły do ich likwidacji, zmiany przeznaczenia, przejęcia terenów. Dlatego uczuleni jesteśmy na wszelkie sytuacje, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla ogrodnictwa działkowego.

czytaj więcej

Pismo działkowca z ROD w Kielcach - 12.02.2020

Nie można pozwolić aby część działkowców jawnie łamała prawo i budowała altany ponad dopuszczalne gabaryty, by kolejno miała możliwość ich zalegalizowania. Już teraz widzimy problemy zamieszkiwania w niektórych ogrodach.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Narcyz” w Wodzisławiu Śląskim z dnia 06.02.2020 w sprawie projektu nowelizacji Prawo budowlane - 12.02.2020

Zarząd ROD „Narcyz” w Wodzisławiu Śląskim, po zapoznaniu się z proponowanymi przez ustawodawcę zmianami w Prawie budowlanym, jest zaskoczony przyzwoleniem na łamanie przez działkowców naszej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.  poprzez legalizację budowy ponadnormatywnych altan. Zarząd ogrodu to organ przestrzegający prawo i tego samego prawa i obowiązku  wymagamy od naszych działkowców.

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu do Senatorów RP w sprawie nowelizacji Prawa budowlanego - 12.02.2020

Uważamy, że ta nowelizacja, ogólnie rzecz biorąc jest potrzebna i korzystana dla obywateli. Jednakże naszym zdaniem zawiera rozwiązania, które nie tylko że nie przyczynią się do wygaszenia problemu ale go spotęgują na niekorzyść działkowców naszego stowarzyszania ogrodowego.

czytaj więcej

Stanowisko Przyjęte przez Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu w dniu 07.02.2020r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych Ustaw - 11.02.2020

Projekt, który został przyjęty przez sejmową Komisję Infrastruktury w naszej opinii w bardzo dużym stopniu godzi w interesy Polskiego Związku Działkowców, a co za tym idzie, zezwala działkowcom na naruszanie przepisów Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. bez żadnej konsekwencji karnej.

czytaj więcej

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio