Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"To nie nasza wina, że ktoś idąc po najmniejszej linii oporu, złośliwie zaczerpnął definicję z internetowej Wikipedii" - 11.11.2014

"Proszę poważnie potraktować obywateli polskich , bo nimi jesteśmy i wprowadzić takie regulacje prawne, które pozwolą nam spać spokojnie" - pisze do Marszałka Sejmu RP Prezes ROD "Siarkopol" w Tarnobrzegu.

czytaj więcej

"Apelujemy o wsparcie i pomoc nam działkowcom i odrzucenie wniosku o zmianę zasad użytkowania naszych altan" - 11.11.2014

"Jako działkowiec zrzeszony i wyborca parlamentarzystów zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o zaniechanie poczynań, które wzbudzają niepokój działkowców, nierzedko ludzi starych i schorowanych, dla których pobyt na działce spełnia życiodajną funkcję" - pisze do Marszałka Sejmu RP działkowiec z ROD Puchalskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Definicja przyjęta przez NSA w kontekście ogrodów działkowych jest absurdalna" - 11.11.2014

"Na każdej działce znajdują się narzędzia, sprzęty takie jak kosiarka, czy meble ogrodowe,które muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, aby uchronić je przed kradzieżą i zniszczeniem. Dlatego niezbędne stało się opracowanie jasnej i precyzyjnej definicji altany, czego dokonał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej" - piszą do Marszałka Sejmu RP Prezesi ROD Okręgu Toruńsko Włocławskiego PZD.

czytaj więcej

"Chcemy wreszcie jak najszybciej skończyć z nękającym nas problemem" - 11.11.2014

"Po uchwaleniu naszej nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wstąpiła nadzieja wśród działkowców, że wreszcie możemy spokojnie gospodarować na działkach. Niestety orzeczenie NSA w sprawie naszych altan zmąciło ponownie nasz spokój i pojawiła się obawa o ich istnienie" - pisze do Marszałka Sejmu RP Zarząd ROD "Przylesie" w Sulechowie.

czytaj więcej

"Nie stać nas na stawieanie nowych altanek" - 10.11.2014

"Przecież nowelizacja prawa budowlanego nie jest bardzo skomplikowana ani trudna, więc posłowie powinni dać sobie z nią radę. Dlatego nie ma co zwlekać do nowego roku, tylko trzeba siąść i zmienić co trzeba. I to jak najszybciej. Bo my nie chcemy rozbierać altanek, a na nowe nas nie stać" - pisze Józef Wąsacz z Rzeszowa.

czytaj więcej

"Zapis o altanach jest atakiem na dobrze funkcjonującą organizację" - 10.11.2014

"Fałszywie" interpretowany z Ustawy zapis o altanach jest atakiem na dobrze funkcjonującą Organizację i następnym krokiem do zniszczenia ogrodnictwa działkowego. Czymże byłby ogród bez altan działkowych - małych domków i zabudowań gospodarczych, czy Me terenem dla marketów, stacji benzynowych i dla deweloperów? - piszą Prezes i Członkowie Zarządu oraz Komisja Rewizyjna ROD "Julianka" w Piekarach Śląskich.

czytaj więcej

"Wierzymy w korzystne dla działkowiczów rozwiązanie problemów" - 10.11.2014

"Działkowcy R.O.D."Barbara" odnoszą się z szacunkiem do funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Pani osobiście ale z pewną rezerwą i niedowierzaniem podchodzą do stwierdzenia,że ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest niezgodna z konstytucją" - pisze Prezes ROD "Barbara" w Piekarach Śl. Stefan Biadacz.

czytaj więcej

"Podważa Pani poparcie prawie miliona obywateli, którzy podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy o ROD" - 10.11.2014

"Dziwi nas fakt, że urząd Rzecznika Praw Obywatelskich próbuje podważyć istniejącą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która przeszła wszystkie ścieżki legislacyjne w Sejmie, została uchwalona przez posłów i podpisana przez Prezydenta RP. Czy to nie jest kpiną, że podważa Pani poparcie prawie miliona obywateli, którzy podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy o ROD" - czytamy w liście od Zarządu ROD  im. I. Łukasiewicza w Łańcucie.

czytaj więcej

"Przed ogrodami działkowymi pojawiają się kolejne zagrożenia" - 09.11.2014

"Dla wrogów ogrodów działkowych niezmiennie cel pozostaje ten sam, a sposobu do walki z działkowcami upatruje się w likwidacji organizacji działkowców, która stoi na przeszkodzie i walczy z każdym, kto chce zniszczyć polskie ogrody. Liczymy na poparcie Pani Premier w sprawie wystąpień działkowców do Pani Rzecznik" - piszą prezesi ROD z okolic Warszawy.

czytaj więcej

"Sprawa altan duże zaniepokojenie wśród działkowców" - 09.11.2014

"Moją uwagę budzi rodząca się możliwość wykorzystania tego wyroku do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną dlatego tez sytuacja ta wywołuje duże zaniepokojenie wśród działkowców , chociaż wszyscy stawiali zgodnie z określonymi w ustawie wymogami. Popierając obywatelski projekt ustawy złożony w sejmie liczę na zrozumienie i poparcie Pana Marszalka i szybkie podjęcie prac legislacyjnych" - pisze Hieronim Skoczylas z Rudnika.

czytaj więcej

"Nasza działkowa cierpliwość powoli się kończy" - 09.11.2014

"Znowu zbliżają się wybory i parlamentarzyści już obiecują przysłowiowe gruszki na wierzbie. Znów wszyscy nas popierają i obiecują szybko zająć się rozwiązaniem problemu. Ale nasza działkowa cierpliwość powoli się kończy. Jeśli będzie trzeba przyjedziemy do Warszawy i wywalczymy swoje. Tylko, czy naprawdę musimy się aż tak szarpać? Przecież wystarczy parę zmian w prawie budowlanym i wszyscy będziemy zadowoleni" - pisze do premier Ewy Kopacz Prezes ROD „Przyszłość" w Rzeszowie Ewa Kaszuba.

czytaj więcej

"Wierzymy , że Pan Marszałek podejmie energiczne działania" - 09.11.2014

"Obawy działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych stanowią dla nas podstawę wystąpienia do Pana Marszałka z prośbą o poparcie dalszych działań w Sejmie w tej sprawie. Uważamy że głos Pana Marszałka będzie bardzo ważny i cenny dla nas, gdyż traktujemy Pana jako mieszkańca Przemyśla. Wierzymy , że Pan Marszałek podejmie energiczne działania , aby pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy odbyło się jak najszybciej" - piszą członkowie Delegatury Rejonowej OZP PZD w Przemyślu.

czytaj więcej

"Wierzymy, że obronimy nasze altany" - 09.11.2014

"Niepokojący wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan na naszych ogrodach uświadomił nas w przekonaniu, że walka o grunty jeszcze się nie skończyła. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie altan na naszych ogrodach wprowadził nas w zdumienie, że altana to konstrukcja ażurowa. Mimo niekorzystnego orzeczenia Naczelnego Sadu Administracyjnego środowisko polskich działkowców postanowiło samodzielnie zadbać o dalszy los altan" - czytamy w liście działkowców ROD „Związkowiec" w Łańcucie.

czytaj więcej

"Wyrok NSA jest całkowicie oderwany od rzeczywistości" - 09.11.2014

"Z uwagi na docierające do nas sygnały o wykorzystywaniu wyroku NSA w sprawie altan przez wydziały podatkowe miast i gmin do kontroli powierzchni i konstrukcji altan mamy uprawnione obawa, że wykorzystując wyrok NSA zamierza się obciążyć działkowców podatkiem od nieruchomości. Mamy świadomość że wyrok NSA jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Jednakże stanowi on wykładnie prawa. dlatego należy jak najprędzej dokonać zabezpieczeń ustawowych tak by uchronić Działkowców przed negatywnymi jego skutkami" - piszą prezesi ROD w Nowej Soli, Kożuchowie, Nowym Miasteczku, Wschowie, Szlichtyngowej, Lginiu i Bytomiu Odrzańskim.

czytaj więcej

"Jak rozumie demokrację Rzecznik Praw Obywatelskich?" - 09.11.2014

"Trudno zgodzić  się z Pani stwierdzeniem, że ustawa pozbawia obywateli prawa dobrowolnego zrzeszenia się w celu użytkowania ogrodów działkowych. Przecież właśnie ta ustawa wprowadziła wolny wybór działkowców czy chcą by dany ogród prowadził PZD czy może wyodrębnił się ze struktur PZD i założył własne stowarzyszenie — przejmując wszystkie prawa PZD do tego ogrodu. a także środki finansowe. Taka decyzja może być podejmowana przez działkowców co dwa lata, dlatego pytamy jakim sposobem prawo zrzeszania miałoby zostać ograniczane?"- piszą członkowie Prezydium OZ Śląskiego PZD.

czytaj więcej

"Nieustanne atakowanie działkowców w naszym kraju jest działaniem niezrozumiałym" - 09.11.2014

"Pani działania odczytujemy jako cel, którym jest obalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a w następstwie tego zlikwidowanie Polskiego Związku Działkowców jako podmiotu stającego w obronie praw działkowców czego następstwem byłoby sukcesywne likwidowanie ogrodów w całej Polsce" - czytamy w liście od działkowców ROD "Od Nowa" w Chełmży.

czytaj więcej

"Wiemy, że PZD nigdy nie zostawi nas samych" - 09.11.2014

"Czy zdaje Pani sobie sprawę jak dużą krzywdę chce Pani wyrządzić nam działkowcom? Moim Rodzinnym Ogrodem Działkowym od lat kieruje Polski Związek Działkowców i pomimo, że nowa ustawa przewidziała możliwość zmiany tej sytuacji, to na zebraniu nie zdecydowaliśmy się na taki krok, bo mamy zaufanie do PZD i wiemy, że nigdy nie zostawi nas samych" - pisze Krzysztof Andryszczyk z ROD „Miś" w Lipnie.

czytaj więcej

"Nie marnujcie tego co funkcjonuje dobrze i zgodnie z wolą większości działkowców!" - 09.11.2014

"Uważamy że Pani stanowisko stanowi atak na nową ustawę o ROD i całe Stowarzyszenie PZD. Z całkowitą stanowczością sprzeciwiamy się z zawartymi w nim argumentacjami. Są one całkowicie bezpodstawne i służąca tylko uprzykrzeniu życia nam, zwykłym działkowcom"- czytamy w stanowisku działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD „Odrodzenie" w Zabrzu.

czytaj więcej

"Takie działanie to próba niszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 09.11.2014

"Pani „bezstronność" pozostawia wiele do życzenia, zaś „obrona" zamieniła się w atak. Jest Pani autorką niepokoju, który zagościł kolejny raz w naszych ogrodach. Zakłóca Pani proces wdrażania nowej ustawy i budzi niepokój oraz chaos. Stwierdzamy, ze takie działanie to próba niszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce" - piszą uczestnicy narady prezesów zarządów podwarszawskich rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Spotkanie Prezesów ROD w Nowej Soli - 09.11.2014

W piątek (07.11.2014r) w Nowej Soli odbyła się narada Prezesów ROD z rejonu Nowej Soli, Nowego Miasteczka, Wschowy, Bytomia Odrzańskiego, Lginia, Sławy i Kożuchowa. Na zaproszenie Prezesa OZ w naradzie uczestniczyli Wicemarszałek  Województwa Lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn  oraz Wojciech Kozieja- dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju wsi, którzy omówili plany rozwoju współpracy Urzędu Marszałkowskiego z PZD oraz plany modernizacji wałów przeciwpowodziowych i regulacji rzeki Odry na odcinku nowosolskim.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.