Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Relacja z XXVIII posiedzenia Krajowej Rady PZD - 24.04.2015

21 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD zwołane w trybie nadzwyczajnym, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli także wszyscy członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. 

czytaj więcej

Nasze być albo nie być - głos w dyskusji na XXVIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dn. 21.04.2015 r. - 24.04.2015

Pismo z Urzędu m.st. Warszawy z dn. 2.04.2015 r., kwestionujące prawomocność postępowania i decyzji Krajowej Rady, wręcz mrozi zawartą w nim interpretacją prawa i wydanymi zaleceniami. Z jednej strony podważa słuszność tego, co zdołaliśmy zrobić na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy (statut i liczne uchwały wdrażające ustawę o ROD), a z drugiej strony każe przyznać się do rzekomo mylnych decyzji. Na dodatek straszy konsekwencjami w razie braku realizacji zawartych w nim zaleceń. Jest niczym wytoczona armata grożąca katastrofą o niewyobrażalnych skutkach.

czytaj więcej

Kim jest Ryszard Dudek i "grupa niezależna" - 24.04.2015

"W związku z korespondencją Ryszarda Dudka z Wałbrzycha kierowaną do Prezydenta m.st. Warszawy jako organu nadzoru nad stowarzyszeniem ogrodowym Polski Związek Działkowców, OZ Sudecki w Szczawnie Zdroju na żądanie działkowców z terenu Okręgu informuje kim jest Ryszard Dudek i rzekoma grupa niezależna ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz członkowie OZ Sudeckiego w Szczawnie Zdroju.

czytaj więcej

Prezydent Bytomia reguluje grunty ROD - 24.04.2015

8 kwietnia 2015 r. Prezydent Miasta Bytomia wydał dwie decyzje w sprawie nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania do nieruchomości, na których znajdują się dwa Rodzinne Ogrody Działkowe, tj. ROD "Jaśmin" i ROD im. Pstrowskiego. Łączna powierzchnia gruntów objętych decyzją to ponad 4 ha. Warto zaznaczyć, że do Urzędu Miejskiego w Bytomiu wystosowano aż 30 wniosków w sprawie stwierdzenia nabycia przez PZD prawa użytkowania. Obecnie Miasto Bytom przeprowadza podziały geodezyjne dla nieruchomości objętych pozostałymi wnioskami. Po ich zakończeniu będą wydawane kolejne decyzje. Cieszymy się, żę władze Miasta Bytomia dążą do uregulowania stanu prawnego nieruchomości wszystkich bytomskich ROD.

czytaj więcej

"Działania Pani Prezydent m.st. Warszawy budzą uzasadnione wątpliwości, zarówno co do zgodności z prawem, jak i dobrych intencji" - 24.04.2015

"Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o podjęcie interwencji u Pani Prezydent m.st. Warszawy Hannny Gronkiewicz-Waltz w związku z jej ostatnimi działaniami jako organu nadzorczego nad stowarzyszeniem ogrodowym Polskiego Związku Działkowców. Po raz kolejny niepokój działkowców budzą obawy o dalszy byt ogrodów działkowych, które jak wszyscy wiedzą są łakomym kąskiem dla zadłużonych samorządów, a także dla deweloperów. Działania Pani Prezydent są o tyle dziwne, że tryb uchwalenia nowgo statutu był identyczny jak w przypadku poprzedniego. Spełnione również zostały wszystkie wymagania przewidziane w ustawie o ROD. Biorąc to pod uwagę uważamy, że Pani interwencja, zarówno jako Premier Rządu RP, jak i Przewodniczącej Platformy Obywatelskiej, jest w tej sparwie niezbędna" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu.

czytaj więcej

"Kwestionowanie prawomocności uchwały podjętej przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD jest zastanawiające i niezrozumiałe" - 24.04.2015

"Statut PZD został przyjęty i uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD 23 października 2014 r. w oparciu o przepisy, których prawomocność potwierdził Sejm RP. Kwestionowanie prawomocności podjętej uchwały jest zastanawiające i niezrozumiałe, ponieważ Sąd opiera się tylko i wyłącznie na opinii referendarza sądowego. Ponieważ wymóg ustawowy, który określa 18-miesięczny okres uchwalenia nowego statutu PZD, jest ważny dla całego środowiska działkowego, raz jeszcze zwracamy się z prośbą do Sądu Rejonowego w Warszawie o pozytywne rozpatrzenie skargi złożonej przez Krajową Radę PZD i zarejestrowanie statutu" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD "Szarotka" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Sprzeciwiamy się działaniom referendarza sądowego, który wydał odmowną decyzję w sprawie zarejestrowania statutu PZD" - 24.04.2015

Przecież to nowa ustawa o ROD narzuciła na nasze stowarzyszenie obowiązek dokonania zmian statutu i następnie ich rejestracji. Takie działania instytucji państwowych jednoznacznie dają nam do zrozumienia, że jest "państwo w państwie" i kto tu jest ważniejszy. Władza ustawodawcza czy wykonawcza? Władze PZD, zgodnie z nową ustawą o ROD, dopełniły wszystkich obowiązków z niej wynikających, a dotyczących statutu. Dla nas, działkowców, decyzja o odmowie rejestracji statutu jest niezrozumiała - szczególnie, że w uzasadnieniu nie podano merytorycznej podstawy takiego postępowania" - piszą w swoim stanowisku działkowcy z ROD "Sosnówka" w Chęcinach.

czytaj więcej

"Nam - zwykłym, szarym obywatelom ciężko jest już zrozmieć, o co tak naprawdę chodzi" - 24.04.2015

"Razem z moimi znajomymi działkowcami ciągle nie możemy uwierzyć, że to jeszcze nie koniec walki o los naszych ogrodów działkowych. Gdy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował starą ustawę o ogrodach działkowych, aktywnie współpracowaliśmy na rzecz nowej ustawy, a po jej uchwaleniu ciężko pracowaliśmy, by spełnić nałożone na nas obowiązki. Zagrożenie dla naszych altan również byliśmy w stanie uznać za zwykłą pomyłkę, niedoskonałość prawa. Nic nas nie jest jednak w stanie przekonać, że kolejna akcja, tym razem za sprawą Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, jest przejawem troski o przestrzeganie prawa. Miarka się po prostu przebrała" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Barbara Ostrowska z ROD "Rybnica" we Włocławku.

czytaj więcej

OZ w Szczecinie - gdzie szukać środków finansowych na rozwój infrastruktury ogrodowej służącej społeczeństwu? - 23.04.2015

16.04.2015 roku Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie gościło Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego oraz dwóch specjalistów, którzy przedstawili możliwości szukania drogi pozyskania środków na realizację celów wpisujących się w strategię lokalnych grup działania obejmujących miejscowości poniżej 20000 mieszkańców. Wiele naszych ogrodów spełnia taki warunek, a w związku z tym w interesie ogrodów jest nawiązanie kontaktów i przedstawienie pomysłów, które mogłyby być zaaplikowane w szerzej pojęty program, a służące okolicznym mieszkańcom i działkowcom bezpośrednio.

czytaj więcej

"Czy Platforma Obywatelska nadal wspiera działkowców, czy też jednak zdecydowała się wystąpić przeciwko nam?" - 23.04.2015

"Dziś stajemy przed kolejnym wyzwaniem, które - co z przykrością muszę stwierdzić - jest efektem działań Platformy Obywatelskiej, a konkretniej Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz - Waltz. Jej działanie wymierzone przeciwko PZD, a w szczególności utrudnianie zarejestrowania nowego statutu Związku jest dla nas niezrozumiałe i powoduje słuszną wątpliwość, czy Platforma Obywatelska nadal wspiera działkowców, czy też jednak zdecydowała się wystąpić przeciwko nam. W związku z powyższym zwracam się do Pani z ogromną prośbą o dalsze wsparcie dla działkowców i interwencję u Pani Prezydent Warszawy, dzięki której ponownie wyjdziemy obronna ręką z kłopotów" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Teresa Podlas - Kozłowska z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

"Komu zależy na opóźnieniu rejestracji statutu PZD?" - 23.04.2015

"Zwracamy się do Pani, jako do organu nadzoru nad stowarzyszeniem PZD, o zmianę decyzji, która może wywołać destabilizację Związku i chaos w ogrodach. Odmówiono rejestracji statutu z uwagi na zastrzeżenia zawarte w Pani wniosku, które zostały wyjaśnione w stanowisku prawnym przygotowanym przez prawników Związku. Niestety nadal trwają przepychanki prawne, a zgodnie z art. 68 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, termin 18 miesięcy zbliża się wielkimi krokami. Nasuwa się pytanie: komu zależy na opóźnieniu rejestracji statutu PZD? Czy działkowcy ciągle muszą walczyć o swoje prawa? Żywimy nadzieję, ze kierowanie na Pani ręce stanowiska zostaną przyjęte i spowodują zmianę decyzji, a statut PZD wkrótce zostanie zarejestrowany" - piszą w liście do Prezydenta Warszawy działkowcy z ROD "Transportowiec" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Nie można działkowców wyrzucić z działek tylko dlatego, że Bierut miał inne plany" - 23.04.2015

"Z ogromnym niepokojem obserwujemy toczącą się batalię o warszawskie ogrody objęte dekretem Bieruta. Nie można po 70 latach od wystawienia dokumentu upierać się, że ma on moc prawną, żeby z "czystym sumieniem" pozbyć się działkowców. Ogrody warszawskie powstały lata temu i z powodzeniem wpisały się w to miasto. Stanowią teraz jego zielone płuca, które działkowcy utrzymują sami, bez pomocy miasta. Chcemy, żeby Pani wiedziała, że jeśli będzie trzeba to zjednoczymy się i wspólnie będziemy bronić ogrodów działkowych w całej Polsce" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz uczestnicy Walnego Zebrania w ROD im. Puchalskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Protestujemy przeciwko wywłaszczeniu ogrodów działkowych w Warszawie" - 23.04.2015

"Solidaryzujemy się z warszawskimi działkowcami i stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji ogrodów. Ogrody te powstawały przez lata na nieużytkach, wymagały heroicznej pracy ludzi - mieszkańców Warszawy, a teraz Warszawa chce ich pozbawić wszystkiego, zniszczyć ich ciężką pracę. Czy chce Pani skrzywdzić tylu ludzi czynu, którzy dbali i zawsze będą dbać o zielone płuca stolicy jakimi są ogrody?" - pytają Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz działkowcy z ROD "Nad Bukową" w Szczecinie.

czytaj więcej

List KR PZD do Pani Premier Ewy Kopacz - 22.04.2015

"W imieniu działkowców zrzeszonych w PZD zwracamy się do Pani Premier o podjęcie, na podstawie art. 171 Konstytucji RP, czynności nadzorczych nad Prezydentem m. st. Warszawy w zakresie działań wykonywanych przez ten organ wobec naszego stowarzyszenia. Wydarzenia ostatnich dni, a zwłaszcza pismo skierowane do PZD przez Dyrektora Krzysztofa Krzekowieckiego – Kuleszę, dają podstawy by uznać, iż wobec organizacji podejmowane są działania budzące wątpliwość co do zgodności z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a wręcz ustawą zasadniczą. Działający w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy urzędnicy, wymuszając na drodze administracyjnej odstąpienie przez PZD od stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym, ograniczają możliwość skorzystania przez nasze stowarzyszenie z sądowej obrony swych praw" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Krajowa Rada PZD. 

czytaj więcej

Dziennik Trybuna: Polska w ogniu roszczeń - 22.04.2015

"Od 25 lat władza nie potrafi rozwiązać w kraju problemu roszczeń. Cierpią na tym zwykli obywatele, w tym społeczność działkowców. Sądy co chwilę orzekają na korzyść spadkobierców, pozbawiając wielu ludzi nieruchomości użytkowanych przez nich legalnie od blisko 70 lat. Swoją opieszałością rząd sam strzela sobie w stopę, bo w ręce spadkobierców przechodzą także nieruchomości użytkowane przez instytucje publiczne, m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

Informator działkowca - 22.04.2015

We wszystkich ROD i OZ jest już najnowszy numer „Informatora działkowca”. Piszemy w nim m.in. o sukcesie wszystkich działkowców i PZD – ustawie „Stop Rozbiórkom Altan”, która wchodzi w życie jeszcze przed majówką. A ponadto o Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD, wiosennych porządkach, inwestycjach i remontach w ROD. Zapraszamy do lektury!

czytaj więcej

Ogrody na wiosnę zielone i czyste - 22.04.2015

Wraz z nadejściem pierwszych słonecznych dni rodzinne ogrody ożyły. Na działkach praca wre. Wiosna to bowiem czas pozimowych porządków. Oczyszczanie działek i pierwsze grille w gronie rodziny i przyjaciół generują wiele odpadów. Dlatego działkowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na segregację śmieci i składowanie ich w przeznaczonym do tego miejscu.

czytaj więcej

Opłata za śmieci, czyli jak ubić interes na działkowcach - 22.04.2015

Władze Gminy Koronowo znalazły sprytny sposób na zrobienie oszczędności. Nie dość, że nałożyły na działkowców przeszło stuprocentową podwyżkę opłat za wywóz śmieci, to uwzględniły w niej koszty oczyszczania terenu przyległego do ogrodów. Burmistrz Koronowa nie przejął się tym, że decyzja radnych jest niezgodna z ustawą o ROD. Działkowcy mają płacić jak wszyscy, bez względu na rzeczywiste koszty wywozu śmieci z ogrodów.

czytaj więcej

Trzecie spotkanie zespołu ds. regulacji stanu prawnego ROD w Warszawie - 22.04.2015

DSCN5776[1]7 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta st. Warszawy przy ul. Senatorskiej odbyło się kolejne, trzecie spotkanie zespołu ds. regulacji sytuacji prawnej gruntów zajmowanych przez ROD w Warszawie.

czytaj więcej

Szkodliwa żonglerka prawna - 22.04.2015

Słowo żonglerka jest tu użyte w bardzo umowny sposób. Chodzi jednak o działania organu nadzorującego działanie ogólnokrajowego stowarzyszenia jakim jest Polski Związek Działkowców, a dokładniej działania szkodliwe dla licznej rzeszy jego członków. Mówiąc o żonglerce prawnej mam tu na myśli tendencyjne stosowanie przepisów przez organ nadzoru, jakim jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Taka tendencyjność przejawia się w interpretacji stosowania przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.