Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Z każdej strony jesteśmy atakowani" - 03.11.2014

"Bardzo Pana proszę o przypilnowanie Posłów i ich prac nad zmianami. Wszyscy obiecali nam pomoc i dlatego Pan musi ich zdopingować do rzetelnej i owocnej pracy" - pisze do Marszałka Sejmu RP Władysław Bieniek z ROD "Siarkopol" w Tarnobrzegu.

czytaj więcej

"Projekt obywatelski zakłada doprecyzowanie pojęcia altany działkowej i zakończenia dyskusji" - 03.11.2014

"Zwracam się do Pana Marszałka o pokierowanie pracami Sejmu tak, aby projekt zmiany ustawy stał się jak najszybciej obowiązującym prawem i by wszelkie dyskusje na temat legalności altan w ogrodach działkowych zostały raz na zawsze zakończone" - pisze do Marszałka Sejmu RP  działkowiec z ROD "Puchalskiego" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Poseł Artur Dębski spotkał się z prezesami ogrodów warszawskich" - 03.11.2014

30 października br. poseł Artur Dębski spotkał się z uczestnikami narady Prezesów Zarządów ROD z terenu Warszawy. Zdecydowanie zadeklarował poparcie dla inicjatywy obywatelskiej w sprawie zmiany prawa budowlanego i jednocześnie zaapelował o aktywne zabieganie przez działkowców u posłów o poparcie projektu złożonego w Sejmie 9 października br.

czytaj więcej

"Każdy działkowiec może wyrazić swoje zdanie" - 01.11.2014

"Pismem tym pragnę wyrazić sprzeciw wobec działań, które podjęła Pani w stosunku do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie zgadzam się z tym, że przepisy w niej zawarte odbierają działkowcom prawo wyboru do jakiego stowarzyszenia mieliby należeć. W naszym ogrodzie odbyło się zebranie określające tą przynależność i każdy zaproszony działkowiec mógł wyrazić swoje zdanie. Nikt nie został pozbawiony głosu" - piszą działkowcy z Torunia.

czytaj więcej

"Liczymy na wsparcie naszych działań przez Marszałka Sejmu" - 01.11.2014

"705 tysięcy użytkowników działekw całym kraju poparło w/w projekt obywatelski, ponieważ czują się zagrożeni sytuacją jaka wynika z wyroku NSA z 14 stycznia 2014 roku, który pod znakiem zapytania stawia legarnoss'ć istnienia większości wybudowanych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych altan. Zwracamy się do Pana Marszałka jak na wstępie i liczymy na wsparcie naszych działa" -czytamy w apelu do Marszałka Sejmu od prezesó ROD z Inowrocławia.

czytaj więcej

"Dlaczego wciąż powstają nowe, lecz ciągle te same, zarzuty wobec kolejnych ustaw?" - 01.11.2014

"Prosimy Panią Rzecznik o takie działanie, które pozwoli na wprowadzenie do Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i prawa budowlanego definicji altany ogrodowej projektu obywatelskiego" - apelują działkowcy z ROD "Narcyz" w Kielcach do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

"Nasz los leży w Pana rękach, jak również wszystkich Posłów i Senatorów" - 01.11.2014

"Niewłaściwa interpretacja wyroku może zostać wykorzystana przez organy nadzoru budowlanego. Dlatego konieczne jest podjęcie działań w celu ochrony miliona użytkowników działek posiadających w ogrodach altany przed konsekwencjami orzeczenia NSA. Dlatego tez w imieniu swoim jak również wszystkich działkowców tego ogrodu, całego Podkarpacia i całej Polski w pełni popieramy rozwiązanie proponowane przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan" - pisze Jóżef Śnieżek z Rzeszowa do Marszałka Sejmu.

czytaj więcej

"Nieustannie drżę o dalszy los mojej altany" - 01.11.2014

"Z głęboką nadzieją obserwowałam ostatnie działania Komitetu Obywatelskiego „Stop rozbiórkom altan", który dzięki świetnej organizacji i zaangażowaniu zdołał zebrać aż 700 000 podpisów! Mam nadzieję, że jako Marszałek Sejmu będzie Pan sprawował pieczę nad sprawnym procedowaniem nad projektem i już niedługo trafi on do wszystkich działkowców w formie ustawy" - czytamy w liście Mariia Danes działkowiczki z ROD „Stokrotka" w Wąbrzeźnie.

czytaj więcej

"Wnioskujemy o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady Sejmu projektu obywatelskiego" - 01.11.2014

"Dostrzegając niebezpieczeństwo skutków orzeczenia NSA w sprawie interpretacji definicji „altany w ogrodzie działkowym" oraz obserwując aktywność wielu Urzędów Gmin i Miast co do wejścia na ogrody i nakładania podatków na właścicieli altan, które odbiegają od „Słownikowego" pojęcia altany wnioskujemy do Pana Marszałka, o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady Sejmu projektu obywatelskiego" - piszą uczestnicy posiedzenia Kolegium Prezesów ROD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Potrzebujemy aktywnego zaangażowania w tej sprawie Posłów wszystkich ugrupowań" - 01.11.2014

"Siedleccy działkowcy już wystąpili do Pana Marszałka z prośbą o jak najszybsze skierowanie tego projektu pod obrady Sejmu. Jak długa jeszcze działkowcy będą czekać na pełną akceptację ich działalności i uznanie ogrodnictwa działkowego jako trwałego elementu w krajobrazie polskich miejscowości i jakie jeszcze określenia zawarte w ustawie działkowej będą rozkładane na czynniki pierwsze, by ostatecznie skreślić z planów zagospodarowania przestrzennego ogrody? Mamy nadzieję , że Posłowie do tego nie dopuszczą i wyegzekwują zmiany w Prawie budowlanym w najbliższym możliwym terminie"- czytamy w liście do przewodniczącego PiS.

czytaj więcej

"Orzeczenie NSA niesie ze sobą niebezpieczeństwo" - 01.11.2014

"Stanowisko NSA oznacza że w oparciu o ten wyrok inspektorzy nadzoru budowlanego mogą zakwalifikować wszystkie altany znajdujące się w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jako samowolę budowlaną. Mając na uwadze niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą orzeczenie NSA popieramy inicjatywę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Polskiego Związku Działkowców „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" i wnioskujemy do Pana Marszałka o jak najszybsze wprowadzenie pod obrady Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo Budowlane" - piszą Członkowie Komisji ds. Inwestycji i Remontów z OZ w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Sprawy działkowców mogą łączyć wszystkie siły polityczne" - 01.11.2014

"Polscy działkowcy oczekują, że ich wola i wysiłek zostaną docenione przez Sejm RP, a przygotowany projekt jak najszybciej trafi pod obrady parlamentarne. Los tego projektu leży w Pańskich rękach. Dlatego prosimy, by nie przetrzymywał go pan w zamrażarce. Zawarte w tym projekcie kwestie są bardzo istotne dla przyszłości altan w ogrodach działkowych" - Apelują działkowcy z ROD "Wodniak" w Warszawie.

czytaj więcej

"To akcja zorganizowana i gdzieś w tym wszystkim ukryte jest drugie dno" - 01.11.2014

"Czy rozmaite instytucje i organy tego kraju nie mają już innych zajęć i problemów do załatwienia niż nasze Rodzinne Ogrody Działkowe? Nie mam wątpliwości, że jest to akcja zorganizowana i gdzieś w tym wszystkim ukryte jest drugie dno. Stanowczo przeciwko takiemu zachowaniu protestuję i proszę Panią by zrezygnowała z ataków na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych" - pisze Tadeusz Chojnacki działkowiec z ROD „A. Mickiewicza" w Toruniu.

czytaj więcej

"PZD stoi na straży interesów działkowców" - 01.11.2014

"Stwierdzamy , że działania te zmierzają do likwidacji Polskiego Związku Działkowców,który stoi na straży interesów działkowców. Bez Związku pojedyncze ogrody staną się łatwym celem dla deweloperów pragnących przejąć atrakcyjne tereny szczególnie w miastach. Dla takich działań Rzecznika zdecydowanie się sprzeciwiamy" - piszą działkowcy z ROD "Wiosenka" we Włocławku.

czytaj więcej

"Burzyć jest łatwo, budować jest trudniej" - 01.11.2014

"Zwracamy się do Pana o nadanie biegu naszemu projektowi. Podobnie jakk przypadku działań dotyczących uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych także i w sprawie altan prosimy o poszanowanie naszych praw jako obywateli demokratycznego państwa. Naszą intencją jest razem z przedstawicielami naszego narodu udoskonalać obowiązujące prawo i dbać o interesy blisko milionową rzeszę działkowców"- apelują do Marszałka działkowcy z ROD im. Stanisława Staszica w Kielcach.

czytaj więcej

"Altany to małe domki, na trwale związane z gruntem" - 01.11.2014

"Zwracam się do Pani z serdeczną prośbą o pomoc i nadzorowanie prac nad zmianami w prawie budowlanym. Wszyscy działkowcy chcą ocalić swe działkowe altany w takim charakterze, jaki posiadają teraz" - pisze do Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak działkowiec z Rzeszowa Wojciech Durski.

czytaj więcej

"Demokracja polega na podejmowaniu decyzji przez większość" - 01.11.2014

"Jest Pani naszym Rzecznikiem — obywateli polskich, więc prosimy o obronę naszych interesów i nie dopuszczenie do kolejnej dezorganizacji w porządku prawnym, który został wypracowany przy dużej mobilizacji nas samych, ale także polityków pracujących wiele miesięcy nad opracowaniem i przyjęciem obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych" - piszą Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Toruńsko — Włocławskiego PZD.

czytaj więcej

"Liczymy na obiektywne i rozważne decyzje" - 01.11.2014

"Niepokoi nas fakt, że wzięła Pani w obronę nieliczne, nieformalne i niereprezentatywne towarzystwa ogrodowe powołane przez byłych członków związku, którzy zostali wykluczeni z szeregów Polskiego Związku Działkowców z powodu łamania prawa, nie pochylając się nad losem miliona polskich rodzin działkowychę" - piszą Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Inowrocławia uczestniczący w spotkaniu Kolegium Prezesów.

czytaj więcej

"Zmiana prawa pozwoli uniknąć wykorzystania orzeczenia NSA przeciwko działkowcom" - 31.10.2014

"Zwracamy się z gorącą prośbą o jak najszybsze rozpoczęcie procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu zmiany ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wniesionego do Sejmu w dniu 9 października pod hasłem „Stop rozbiórkom altan" wraz z 705 tysiącami podpisów poparcia. Projekt obywatelski ma na celu "zmianę definicji altany działkowej w Prawie Budowanym, co pozwoli uniknąć wykorzystania orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego przeciwko działkowcom" - pisze Zarząd ROD "Dąbie" w Krakowie.

czytaj więcej

"Trzeba raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczącej konstrukcji i przeznaczenia altany" - 31.10.2014

"Szanowny Panie Marszałku zwracamy się do Pana z dużym niepokojem o dalsze losy naszych altan ogrodowych. Projekt obywatelski pod którym złożyło ponad 700 tysięcy podpisów wprowadza do przepisów ustawy o ROD oraz prawa budowlanego afinicję altany działkowej, które raz na zawsze rozwiałoby wszelkie wątpliwości dotyczącej jej konstrukcji i przeznaczeni" - pisze Zarząd i Komisje Problemowe ROD Narcyz w Kielcach.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio