Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ Warmińsko - Mazurski w sprawie rejestracji statutu PZD - 27.05.2015

"Obawiamy się, że blokowanie rejestracji statutu ma genezę w sytuacji gruntów w stolicy i konflikcie jaki ona wywołuje pomiędzy warszawskimi ogrodami a władzami Warszawy. Konsekwencje mogą być nieodwracalne. PZD na wszystkich swoich szczeblach funkcjonuje przede wszystkim na podstawie ustawy o ROD i statucie. Brak któregoś z tych elementów doprowadzi do paraliżu organizacyjnego, co zniszczy ogrodnictwo działkowe" - pisze OZ Warmińsko - Mazurski.

czytaj więcej

"Taka sytuacja narusza samorządność stowarzyszenia PZD" - 27.05.2015

"Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Przylaszczka' po zapoznaniu się z sytuacją mającą związek z rejestracją statutu Polskiego Związku Działkowców w związku z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku z niepokojem przyjęli fakt, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, jako organ nadzorujący Polski Związek Działkowców, ma wątpliwości do projektu statutu PZD, a to skutkuje tym, iż statut do dzisiaj nie jest zatwierdzony. Taka sytuacja narusza samorządność stowarzyszenia PZD, a w efekcie paraliżuje organizacyjnie Związek".

czytaj więcej

"Od ponad 20 lat cyklicznie przychodzi nam toczyć boje o zachowanie ogrodów" - 27.05.2015

"Obecnie atakuje nas administracja samorządowa Warszawy z Panią Prezydent m. st. Warszawy Hanną Gronkiewicz - Waltz, które to podważa w sposób bezpodstawny nasz statut, skutecznie blokując jego rejestrację. Warto w tym miejscu również wspomnieć o działaniach tego organu odnośnie spraw gruntowych i przywracania własności. Szanowna Pani Premier, proszę rozważyć konieczność zmiany obowiązującego w naszym kraju prawa. Głównie chodzi o zmianę ustawy o stowarzyszeniach, ale również bardzo ważnym jest wprowadzenie w życie dobrej ustawy reprywatyzacyjnej. Te akty prawne pozwoliłyby wielotysięcznej grupie działkowców na spokojne życie i radość z użytkowanych działek" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Ewa Rybacka z ROD "Malinka" w Chełmży.

czytaj więcej

"Dążenie do likwidacji ogrodów działkowych nie powinno być celem organu nadzoru" - 27.05.2015

"Moja działka jest dla mnie bardzo ważna. Przez okres zimowy z utęsknieniem wyczekiwałam wiosny, aby rozpocząć kolejny sezon działkowy. Moja radość była o tyle duża, że zebranie przynależnościowe w moim ogrodzie zadecydowało o dalszej współpracy z PZD, a na jesieni uchwalony został nowy statut PZD. Tym samym spełnione zostały obowiązki nałożone na nas przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety spokój mój zakłóca niebezpieczeństwo ze strony Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz, która jako Prezydent Warszawy pełni funkcję organu nadzorczego. Nie potrafię zrozumieć dlaczego Pani Prezydent jest tak zaciekłym przeciwnikiem ogrodnictwa działkowego. Być może wynika to z faktu, że nie docenia tego ile on dla nas znaczy" -  pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Tadeusz Kietlińskim z ROD w Lipnie.

czytaj więcej

"Działania Prezydent Warszawy mogą doprowadzić do zniszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 27.05.2015

"Blokowanie przez Panią Prezydent rejestracji statutu PZD może spowodować paraliż organizacyjny w ogrodach w całej Polsce. My nie godzimy się na kolejną próbę zniszczenia tego na co przez lata, wraz z całymi rodzinami, pracowaliśmy. Jest Pani nasza jedyną szansą, ponieważ PZD nie ma możliwości odwołania się od działań nadzorczych podejmowanych przez Prezydenta Warszawy. Zwracamy się do Pani z prośbą o skorzystanie ze swoich uprawnień do podjęcia działań nadzorczych nad Prezydentem m. st. Warszawy" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Wyrażamy sprzeciw wobec jawnych prób łamania Konstytucji oraz ustawy o ROD" - 27.05.2015

"Stowarzyszenie Dekretowiec przedstawia propozycję spłaty wierzytelności swoich członków terenami ROD położonymi w centrum stolicy. Propozycja ta, zakładając odebranie terenów działkowcom, jednocześnie wyklucza wypłacenie im i PZD odszkodowań za utracone mienie. Pozostałe zaś ogrody Dekretowiec proponuje przenieść na obrzeża miasta, oczywiście bez ich odtwarzania, a uwolnione w ten sposób grunty - sprzedać po korzystniejszej cenie. W ten sposób Dekretowiec zabezpiecza interesy swoich członków oraz zapewnia miastu sowity zarobek - wszystko to oczywiście kosztem działkowców - ich własności i słusznie nabytych praw i wszystko to w świetle obowiązującej w Polsce Konstytucji" - piszą działkowcy z ROD im. Stanisława Staszica w Kielcach. 

czytaj więcej

"Jesteśmy za szybką rejestracją naszego statutu" - 27.05.2015

"Statut PZD i walko o jego rejestracje trwa. Przedłuża się procedura sądowa w sprawie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu PZD. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, będący organem nadzorującym Związek. W odpowiedzi PZD przekazał stanowisko prawne, w którym ustosunkował się do wszystkich zastrzeżeń, wykazując ich bezpodstawność i wnosząc o pilne dokonanie rejestracji zmian statutu. Przeciąganie tego stanu rzeczy głęboko nas niepokoi i komplikuje działalność w ogrodach" - piszą działkowcy z ROD "Barbara" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Groźba likwidacji ogrodów spędza sen z powiek" - 27.05.2015

"Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego w rodzinnym ogrodzie działkowym 'Bratek' w Rudkach łączą się z działkowcami warszawskimi, którzy znaleźli się w tak trudnej sytuacji. Wierzymy głęboko, że w państwie prawa nie zostaniecie pozbawieni swojej radości i zieleń waszych ogrodów nadal będzie cieszyła nie tylko was, ale wszystkich mieszkańców".

czytaj więcej

Spotkanie Pani Premier z działkowcami - 26.05.2015

19 maja na terenie ROD Bemowo II odbyło się spotkanie Pani Premier Ewy Kopacz z działkowcami na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Pani Premier towarzyszyła Minister Małgorzata Kidawa-Błońska. W otoczeniu piękniej zieleni i w miłej atmosferze Pani Premier wysłuchała, z jakimi problemami muszą się dziś mierzyć polscy działkowcy.

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Szczecinie w sprawie działań Prezydent Warszawy wobec PZD - 26.05.2015

"Z wielkim niepokojem obserwujemy toczące się w dalszym ciągu gry polityczne wokół działek, działkowców i stowarzyszenia PZD. Pani urząd, jako organ nadzorczy nad stowarzyszeniami, stosuje różnego rodzaju tzw. "kruczki prawne", które utrudniają, a często uniemożliwiają wdrażanie z takim trudem uchwaloną przez Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013 roku ustawę o ROD. Apelujemy o pozostawienie nas w spokoju, teraz w okresie letnim chcemy tylko uprawiać nasze działki. Z upoważnienia członków Ogrodowych Komisji Rewizyjnych ROD prosimy o nie nakładanie swoimi decyzjami dodatkowych obowiązków na działkowców i ROD, gdyż pozornie dotyczą one tylko władz centralnych Związku. W praktyce wszystko skupia się na szeregowych działkowcach" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Okręgowa Komisja Rewizyjna w Szczecinie.

czytaj więcej

List Prezydenta Częstochowy do Posła SLD Marka Balta z prośbą o wniesienie inicjatywy ustawodawczej w sprawie gospodarowania odpadami - 26.05.2015

"Zwracam się do Pana Posła w imieniu własnym, Samorządu Częstochowskiego oraz członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Częstochowie z prośbą o wniesienie inicjatywy legislacyjnej pod obrady Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa celem zmiany istniejącego zapisu ustawowego, który powoduje konieczność wnoszenia przez działkowców zawyżonych opłat za gospodarowanie odpadami. Zdaniem działkowców zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku wywołała wobec nich skutek przeciwny od zamierzonego, gdyż w chwili obecnej są oni zobowiązani podwójnie ponosić koszty związane z gospodarowaniem odpadami" - pisze w liście do Posła SLD Marka Balta Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

czytaj więcej

Działkowcy z Bielska - Białej zaniepokojeni działaniami Prezydent Warszawy - 26.05.2015

"Dopiero teraz, po upływie ponad 5 - ciu miesięcy od uchwalenia nowego statutu, Pani Prezydent, jako organ nadzorczy, nakazała wstrzymanie jego stosowania, aby w konsekwencji nie dopuścić do jego rejestracji. Blokowanie wejścia w życie statutu ma na celu uniemożliwienie normalnego, sprawnego funkcjonowania PZD i podważenie zaufania działkowców do swojej organizacji. Naszym zdaniem brak jakichkolwiek podstaw, by podnoszony wcześniej nieprawdziwy i niesprawiedliwy zarzut, iż PZD nie jest formą realizacji wolności zrzeszania się miał dziś miejsce. Działkowcy mieli prawo swobodnego wyboru i na terenie całego kraju w zdecydowanej większości wybrali pozostanie w PZD" - piszą w liście do Prezydent Warszawy delegaci uczestniczący w Rejonowej Konferencji Przejazdowej ROD Delegatury w Bielsku - Białej.

czytaj więcej

"Obecny statut zadowala milionową rzeszę działkowców, po co szukać powodów do jego unieważnienia?" - 26.05.2015

"Dla mnie i dla mojej rodziny nowa ustawa o ROD podpisana przez Pana Prezydenta po okresie 30 lat walki o istnienie ogrodów działkowych w Polsce, dała nadzieję, że ogrody będą istniały ku zadowoleniu szerokiej rzeszy obywateli w Polsce. Z ogrodów tych będą mogli korzystać wszyscy - od przedszkolaka po sędziwego seniora. Jednak jak sądzę mocno się pomyliłem z tą nadzieją, gdyż fakty świadczą o czym innym. Używa się różnych argumentów, aby znaleźć pretekst ponownego unieważnienia istniejącej ustawy. Krajowy Rejestr Sądowy oddala nowy projekt statutu PZD, tak jak życzy sobie organ nadzoru. Obecny statut zadowala milionową rzeszę działkowców, po co szukać powodu dla jego unieważnienia?" - pisze Jan Kamiński z ROD "Grządka" w Iławie.

czytaj więcej

"Czujemy się pokrzywdzeni Pani wystąpieniami i działaniami wobec PZD" - 26.05.2015

"Zakwestionowała Pani działania Związku w sprawie rejestracji statutu przyjętego przez Zjazd PZD. Działkowcy otrzymali w dniu 13 grudnia 2013 roku nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych uchwaloną przy współudziale i aprobacie wszystkich ugrupowań politycznych parlamentu. Nowa ustawa dała szansę działkowcom na spokojną pracę i wdrażanie nowych zasad funkcjonowania naszego Związku. Działkowcom zależy na dalszym rozwoju ogrodnictwa działkowego w interesie nas działkowców, jak i mieszkańców naszych miast. Rozwój naszych ogrodów jest jednak możliwy tylko w zgodzie w instytucjami państwowymi i samorządowymi" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy Konferencji Przejazdowej PZD w Chorzowie.

czytaj więcej

"Naszym zdaniem statut PZD spełnia wszystkie warunki nałożone na Związek przez ustawę" - 26.05.2015

"Obserwując sytuację społeczno - polityczną w jakiej znajduje się PZD, a razem z nim nasz rodzinny ogród działkowy "Wisełka" w Toruniu, jesteśmy oburzeni Pani postępowaniem dotyczącym składania pism w związku z wątpliwościami co do trybu uchwalenia statutu PZD. Pani postawa jest krzywdząca dla działkowców, którzy użytkują swoje działki zgodnie ze statutem PZD. W swoim apelach podważa Pani tryb uchwalenia statutu, co ma ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ogrodów, sieje niepotrzebny zamęt wśród działkowców i sprawia, że poszczególni użytkownicy działek czują się zagrożeni" - piszą w liście do Prezydent Warszawy członkowie Ogrodowej Komisji Rewizyjnej w ROD "Wisełka" w Toruniu.

czytaj więcej

"Ogrody działkowe są skarbem miast" - 26.05.2015

"Jako działkowiec z blisko 30 - letnim stażem chciałbym wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec działań Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz. Nie mam jakichkolwiek wątpliwości, że jej twierdzenia co do właściwego zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów PZD są bezzasadne. Krajowy Zjazd w październiku 2014 roku uchwalił nowy statut PZD, który zakończył proces przemian w związku z przyjęciem nowej ustawy o ROD. Tego typu twierdzeniom należy wyrazić stanowczy sprzeciw. Szanując działania Pani Prezydent związane z zarządzaniem Warszawą zmuszona jestem wyrazić głęboką dezaprobatę wobec jej działań jako organu nadzoru nad PZD" - pisze Joanna Mączkowska Prezes ROD "Pod Jabłonią" w Grudziądzu. 

czytaj więcej

"Na działkowców niczym grom z jasnego nieba spadła informacja o sprzeciwie Prezydent Warszawy wobec statutu PZD" - 26.05.2015

"Ciężko jest mi uwierzyć, że tak wykształcona i rozsądna osoba, jak Hanna Gronkiewicz - Waltz, sama z siebie formułuje tego typu wnioski. Moim zdaniem to kwestia zbyt dużego zaufania do swoich doradców, którzy w niniejszej sprawie po prostu się mylą. Nowy statut jest efektem ciężkiej pracy działaczy, jak i działkowców. Sama osobiści składałam do niego wnioski i dyskutowałam nad jego zapisami" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Zofia Bauk z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

"Nasze bezpieczeństwo to nie tylko rakiety i samoloty, ale też spokój na działkach" - 26.05.2015

"My działkowcy zwracamy się do Pani Premier o podjęcie stosownych działań w celu zaprzestania nękania działkowców, podważania decyzji podjętych na podstawie ustawy z dnia 13.12.2013 roku. Nie chcemy być gorzej traktowani niż deweloperzy i spadkobiercy. Checmy czuć się bezpiecznie, uprawiając nasze małe poletka, wiedząc, ze Pani Premier nie pozwoli wyrządzić nam krzywdy" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Różanka" w Kamiennej Górze.

czytaj więcej

"Działania Prezydenta Warszawy jako organu nadzorczego nad PZD są pełne uprzedzeń i nakierowane wyłącznie na zabezpieczenie interesu miasta" - 26.05.2015

"Pani Prezydent m.st. Warszawy zdecydowała się wystąpić przeciwko nam, działkowcom, czego skutkiem jest obecnie spór sądowy o rejestrację nowego statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niezrozumiałym dla nas jest, że Pani Prezydent jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd postanowiła zażądać niezwłocznego uchylenia uchwał wydanych na podstawie nowego statutu, bo budzi to jej zdaniem poważne wątpliwości co do zgodności tych działań z prawem" - piszą w liście do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD "Polpharma" w Starogardzie Gdańskim.

czytaj więcej

"Uchwalenie nowego statutu było zgodne z prawem i uzyskało akceptację całego środowiska działkowego" - 26.05.2015

"Jesteśmy zaniepokojeni i oburzeni działaniami organu nadzorującego PZD, który swoimi działaniami przeciwko rejestracji statutu ogólnopolskiego stowarzyszenia działkowców w Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza destabilizację Związku i paraliżuje ruch działkowy w Polsce. Blokowana jest szczególnie realizacja art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r." - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD im. Kopernika w Krotoszynie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.