Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnia apelację OZM PZD w sprawie nieprawidłowości przy rejestracji Stowarzyszenia „Zielone Wzgórza” - 03.06.2015

OZM PZD informuje, iż 24 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy wydał postanowienie na mocy, którego apelacja Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w sprawie rejestracji Stowarzyszenia „Zielone Wzgórza” została uwzględniona.

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy w sprawie likwidacji 8 rodzinnych ogrodów na terenie miasta Bydgoszczy - 03.06.2015

"W związku z ukazaniem się artykułu "Siłą działkowców nie wezmą" autorstwa Sławomira Bobbe, opublikowanym w Expressie Bydgoskim w dniu 26 maja 2015 roku, zapowiadającym zamiar likwidacji 8 rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Bydgoszczy, uczestnicy plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy, obradujący w dniu 1 czerwca 2015 roku, stanowczo apelują do władz samorządowych miasta, aby sprawy tak ważne jak likwidacja ogrodów załatwiać zgodnie z literą prawa tj. zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. OZ w Bydgoszczy wielokrotnie dawał wyraz, że nie stoi na stanowisku blokowania rozwoju miasta, ale nie można wszystkiego zabetonować tylko dlatego, aby spełnić oczekiwania deweloperów oraz likwidować ogrody dla celów komercyjnych". 

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Kaliszu w sprawie działań organu nadzorującego PZD - 03.06.2015

"Wprowadza się destabilizację Związku i paraliżuje ruch działkowy w Polsce. Mamy wrażenie, że organ nadzorczy, którego reprezentantem jest Prezydent Miasta Warszawy, podjął próbę przeforsowania swoich postulatów przy wykorzystaniu środków administracyjnych, żądając od PZD odstąpienia od stosowania nowego statutu. Blokowana jest szczególnie realizacja art. 76 ustawy. Uważamy, że uchwalenie nowego statutu z dnia 23 października 2014 roku przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD było zgodne z prawem i uzyskało akceptację środowiska działkowców" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Okręgowa Komisja Rewizyjna w Kaliszu.

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie wrogich działań w stosunku do PZD i podjęcie dialogu ze Związkiem" - 03.06.2015

"Działania m. st. Warszawy, jako organu nadzorczego nad stowarzyszeniem PZD, są w naszym odczuciu krzywdzące dla działkowców i nie mają one nic wspólnego z powszechnie głoszonymi hasłami państwa prawa. Negowanie przez Panią statutu PZD uchwalonego przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 23 października 2014 roku oraz podjęcie środków nadzorczych w stosunku do PZD celem wymuszenia określonych działań przed rozstrzygnięciem przez sąd sporu dot. statutu to niewybredne postępowanie nastawione na bezpardonową walkę z nami działkowcami. Takie działanie ze strony urzędu, którym Pani kieruje, prowadzi do paraliżu i destrukcji stowarzyszenia" - piszą w liście do Prezydent Warszawy prezesi poznańskich ROD oraz delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Poznaniu.

czytaj więcej

"Próby blokowania rejestracji statutu PZD przez organ nadzorujący jest działaniem celowym" - 03.06.2015

"Działkowcy długo czekali na nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych uchwaloną przez sejm w dniu 13 grudnia 2013 roku, która dała podstawy dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, mając nadzieję, iż wszelkie problemy z uprawą działek się zakończą. Zdecydowana większość działkowców w 2014 roku zgodnie z zapisami ustawy o rod zdecydowała się pozostać w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD i w spokoju uprawiać swoje działki. W Związku z tym zwracamy się do Pani Prezydent o niepodejmowanie działań do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądu" - piszą w liście do Prezydent Warszawy delegaci Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej w Rybniku.

czytaj więcej

"Wierzymy, że to jest nasz ostatni bój o istnienie ROD w Polsce" - 03.06.2015

"Prezesi oraz delegaci na Okręgowy Zjazd PZD w Poznaniu z terenu powiatu międzychodzkiego, obornickiego oraz szamotulskiego serdecznie dziękują Pani Premier za spotkanie z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim w dniu 19 maja 2015 roku i ustalenie kolejnego terminu spotkania ze związkowcami PZD. Jesteśmy przekonani, że kolejne spotkanie przyczyni się do usunięcia przeszkód dotyczących rejestracji naszego statutu oraz rozwiązania problemu ogrodów warszawskich. Chcemy, aby zakochani w swoich działkach, w większości emeryci i renciści, mogli w spokoju pracować i wypoczywać".

czytaj więcej

"Nie możemy doczekać się rejestracji statutu PZD" - 03.06.2015

"Władza szczególnie podczas kampanii wyborczych ma usta pełne szacunku do człowieka, kocha obywatela, w logo ma zapis "obywatelska". W istocie zaś szybko o nim zapomina, bo ważniejsze są naciski ze strony różnych lobbystów i ich interesów. Nie możemy doczekać się rejestracji statutu, naszego statutu. Prosimy Panią Premier, aby wsparła Pani starania władz Związku o jego szybką rejestrację. Ogrody działkowe nikomu nie szkodzą, a wręcz pomagają środowisku i człowiekowi, to oazy przyrody i zieleni w strefach miejskich" - piszą działkowcy z ROD im. Z. Urbanowskiej w Koninie.

czytaj więcej

Działkowcy z Częstochowy zaniepokojeni wystąpieniem Prezydenta Warszawy - 03.06.2015

"Obecnie nadal trwa proces rejestracji statutu PZD, a Prezydent m. st. Warszawy występuje już do stowarzyszenia PZD z wnioskami administracyjnymi wynikającymi z działań nadzorczych. Naszym zdaniem taka sytuacja narusza nie tylko samorządność naszego stowarzyszenia i wprowadza w błąd opinię publiczną na temat działań PZD, ale może doprowadzić do paraliżu organizacyjnego całego stowarzyszenia. Czy takie były zamierzenia Pani Prezydent?" - piszą działkowcy z ROD "Nad Białką" w Częstochowie.

czytaj więcej

"Działanie organu nadzoru nad PZD wprowadza zamęt i niepokój wśród działkowców" - 03.06.2015

"Słupeccy działkowcy protestują i żądają od Pani Prezydent pomocy i stanowczego działania w celu przyspieszenia rejestracji statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy, oraz żądają od Pani Prezydent zmiany stanowiska w stosunku do działkowców, gdyż obecne działania organu nadzoru nad PZD są niczym innym, jak wojną wypowiedzianą polskim działkowcom" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz działkowcy z ROD "Różą" w Słupcy.

czytaj więcej

"Ze strony nadzoru brak jest jakiejkolwiek woli współpracy" - 03.06.2015

"Jesteśmy przekonani, że nadzór nad PZD utrudnia pracę samorządów ogrodowych i wprowadza niepotrzebny zamęt, skutecznie blokując rejestrację statutu PZD w warszawskim wydziale KRS. Bez przyjętego statutu i podejmowanych na jego podstawie uchwał wkrótce nastąpi paraliż decyzyjny, a wszelkie podjęte do tej pory decyzje będą pozbawione podstawy prawnej. Grozi to paraliżem naszych ogrodów oraz lawiną spraw sądowych za bezprawne naliczanie opłaty ogrodowej. Jesteśmy przekonani, że organ nadzoru celowo torpeduje działanie PZD" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie zarządu ROD im. ks. Kazimierza Prałata Niesiołowskiego w Pleszewie.

czytaj więcej

Spotkanie działkowców ze Słupcy i Konina z Posłem SLD Tadeuszem Tomaszewskim - 02.06.2015

W dniu 28 maja 2015 roku na prośbę działkowców odbyło się w Słupcy spotkanie działkowców słupeckich i konińskich z Posłem RP Tadeuszem Tomaszewskim. Ze strony działkowców słupeckich i konińskich uczestniczyli między innymi Członek Prezydium OZ PZD w Kaliszu Pan Ireneusz Bąkowski, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Kaliszu Pani Anna Leońska oraz działkowcy z ROD „Róża” w Słupcy i kilku działkowców konińskich.

czytaj więcej

OZ w Koszalinie w sprawie reprywatyzacji - 02.06.2015

"Sprawa reprywatyzacji budzi w społeczeństwie wiele emocji i kontrowersji. Złożone w sejmie dwa projekty ustaw reprywatyzacyjnych budzą nadzieję, że zostaną rozwiązane trudne problemy z tym związane. Warunkiem będzie jednak dobra ustawa reprywatyzacyjna, która problem reprywatyzacji musi zamknąć raz na zawsze. Tak ważny społecznie problem reprywatyzacji dotyczy również terenów, na których urządzone są rodzinne ogrody działkowe. Sprawy sądowe o odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe, są rozstrzygane na niekorzyść działkowców. Orzekane sumy odszkodowania przekraczają możliwości Związku i działkowców" - pisze w liście do Marszałka Sejmu OZ w Koszalinie.

czytaj więcej

"Czy działkowcy i PZD są aż tak niewygodni, że wykorzystuje się każdą możliwość do ciągłego atakowania nas?" - 02.06.2015

"Oczekujemy od Pani Prezydent Warszawy, że nie będzie próbowała rozwiązywać problemów Stolicy kosztem działkowców oraz takiego podejścia do ogrodów i do PZD, jakie prezentowała w swojej kampanii wyborczej licząc na poparcie działkowców! Działki umożliwiają nam i naszym rodzinom aktywny wypoczynek, dają zdrowie i radość. Nie krzywdźcie nas i naszej samorządowej organizacji PZD w imię dokładania tym, którym i tak w naszej rzeczywistości znakomicie się wiedzie!" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD "Góra Zabłecka" z Nowego Sącza.

czytaj więcej

"Uważamy, że działania Związku podjęte w celu przyjecia statutu były prawidłowe i zgodne z prawem" - 02.06.2015

"Zarząd ROD im. 100 - lecia Agromet - Unia w Grudziądzu oraz działkowcy zwracają się do Pani Premier, aby położyć kres szkodliwym działaniom wobec sprzeciwu rejestracji statutu PZD przez Panią Prezydent Warszawy. Ustawa o ROD zobowiązała PZD do opracowania, przyjęcia i zarejestrowania statutu w określonym terminie. Uważamy, że działania wszystkich jednostek organizacyjnych Związku podjęte w celu przyjęcia statutu były prawidłowe i zgodne z prawem".

czytaj więcej

"Dlaczego kosztem zwykłych ludzi chce Pani załatać dziurę w budżecie Warszawy?" - 02.06.2015

"Dlaczego po raz kolejny, już naprawdę nie da się zliczyć który, działkowcy nie mają spokoju? Jak nie z jednej to z drugiej strony musimy odpierać ataki. Najpierw ustawa była niekonstytucyjna, teraz blokada rejestracji statutu. Ile można? To już naprawdę jest męczące. Chcę wreszcie spokojnie odpoczywać na działce, a Pani mi to uniemożliwia. Organy administracji publicznej, jak sama nazwa mówi, są publiczne. Ich zadaniem jest praca dla dobra publicznego. Dlaczego działa więc Pani przeciwko obywatelom naszego kraju?" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Grządka" w Iławie.

czytaj więcej

"Likwidacja ogrodów działkowych to wycięcie zielonych płuc miast" - 02.06.2015

"Głównym pytaniem, na które działkowcy nie znajdują odpowiedzi jest pytanie dlaczego Prezydent Warszawy, kwestionując nowy statut ze względu na tryb zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów, zgłosiła zastrzeżenia dopiero na etapie rejestracji dokumentu w KRS? Uchwała, która przesądziła kwestię trybu zwołania Zjazdu została bowiem podjęta prawie rok temu i wcześniej nie budziła zastrzeżeń. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wszystkie działania władz skierowane są przeciw działkowcom i mają na celu zlikwidowanie rodzinnych ogrodów działkowych, bo jak inaczej nazwać stwierdzenie, że ciągle coś w tym stowarzyszeniu jest nielegalnego, niezgodnego z konstytucją, pomimo pracy ogromnej liczby ludzi nad ustawą i statutem" - piszą w liście do Premier i Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Nad Widawą" we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Prosimy o wycofanie zastrzeżeń i jak najszybszą rejestrację nowego statutu" - 02.06.2015

"Działania podjęte przez Panią Prezydent wywołały obawy w gronie działkowców naszego ROD. Decyzją Sądu Rejonowego z 7 stycznia 2015 r. odmówiono rejestracji satutu ogólnopolskiego stowarzyszenia oogrodowego Polski Związek Działkowców. Władze PZD dopełniły wszelkich obowiązków, zgodnie z funkcjonującą ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 r., a Pani kierując się troską i przestrzeganiem prawa, podważa analizowany przez organa działkowe statut" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz działkowcy ROD "Jedność" w Rypinie.

czytaj więcej

"Działkowcy w wolnej Polsce czują się ciągle zagrożeni" - 02.06.2015

"Powszechnie wiadomo, i taki pogląd również Pani wyrażała, że ogrodnictwo działkowe w Polsce ma ponad 100 - letnią tradycję i realizuje prospołeczne cele. Działki umożliwiają aktywny wypoczynek wielopokoleniowym rodzinom działkowców, dają zdrowie i radość ludziom już nieaktywnym zawodowo, pomagają im godnie przeżyć jesień życia oraz wzbogacają ich stoły w zdrową żywność. Oczekujemy od państwa pomocy, a nie ciągłego atakowania PZD - naszej samorządowej organizacji" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu.

czytaj więcej

"Cała rzesza działkowców stanie w obronie działkowców warszawskich" - 02.06.2015

"Pomysł stowarzyszenia "Dekretowiec" mającego na celu obronę interesów spadkobierców byłych właścicieli gruntów warszawskich wywłaszczonych tzw. dekretem Bieruta, o oddaniu terenów w naturze, bije w nas, działkowców, którzy przez własny wysiłek i włożony wkład pracy urządzali tereny stanowiące naturalne płuca naszych miast. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim próbom ingerencji władz lokalnych mającym na celu zniszczenie naszego dorobku" - piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD "Magnolia" w Kielcach.

czytaj więcej

"Negatywnie odnosimy się do działań władz Warszawy" - 02.06.2015

"Dążenia stowarzyszenia Dekretowiec ukierunkowane na zwrot spadkobiercom byłych właścicieli gruntów 69 ogrodów działkowych o powierzchni 411 ha są w naszej ocenie nie do przyjęcia. Zbyt wiele czasu minęło od przekazania tych gruntów do dyspozycji  działkowcom żeby teraz niweczono ich wieloletni trud i wysiłek. Nie godzimy się na burzenie i niweczenie tego, co zostało stworzone ludzkim wysiłkiem i determinacją. Niegodziwe jest podejmowanie działań mających na celu odwrót od istniejącego stanu prawnego i zgodnego z nim stanu faktycznego" - piszą działkowcy z ROD "Zielona Dolina" w Masłowie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.