Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Decyzja w sprawie regulacji gruntów ROD "Kolejarz" w Mikołowie - 25.03.2015

W dniu 12 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Mikołowa wydał decyzję w sprawie nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania do nieruchomości o pow. ponad 1 ha, na której znajduje się Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" w Mikołowie. Jest to kolejna decyzja w naszym okręgu dotycząca sprawy regulacji prawnej gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. Jest to dla nas pozytywna informacja z uwagi, że PZD i ROD "Kolejarz" w Mikołowie zmagają się z roszczeniem spółki, która wykupiła teren na którym znajduje się pozostała część ogrodu, gdzie znajduje się ponad 70 działek ogrodowych. W załączniku poniżej treść wydanej przez Burmistrza decyzji.

czytaj więcej

"Czy proponowane przez Dekretowca zaspokojenie roszczeń jednej grupy osób kosztem innej jest moralnie zasadne, humanitarne i sprawiedliwe?" - 25.03.2015

Envelopes"Nie można w taki brutalny, bezwzględny i krzywdzący sposób zaspokajać roszczeń oraz rozwiązywać problemy odszkodowawcze poszkodowanych spadkobierców. Krzywdzące i jak bardzo nieludzkie są też pomysły, plany i zamiary stowarzyszenia, a także projekt ustawy, która nie przewiduje żadnych odszkodowań za wielopokoleniowe mienie działkowe i ogrodowe. W jakim kraju my obecnie żyjemy, ze próbuje się teraz jednych uszczęśliwić, a drugich krzywdzić, czy takie działanie nie jest podobne do dekretu Bieruta z 26 października 1945 roku? Jest, ale jest też wielka różnica w obu tych przypadkach" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Kolejarz" w Strzelinie.

czytaj więcej

"Statut PZD w pełni reguluje życie ogrodowe" - 25.03.2015

Notes On Wood 5"Statut nie wziął się z powietrza, przed ostatecznym zatwierdzeniem i jego przyjęciem przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD był szeroko konsultowany w środowisku działkowców i w efekcie został uchwalony i przyjęty przez prawomocny Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 23 października 2014 roku w oparciu o obowiązujące w PZD przepisy, których prawomocność potwierdził także Sejm RP. Dlatego odmowna decyzja Sądu Rejonowego w Warszawie, kwestionująca prawomocność podjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD decyzji jest tym bardziej dla nas zastanawiająca i nie do końca zrozumiała, ponieważ sąd opiera się w niej tylko i wyłącznie na opinii swojego referendarza sądowego" - piszą działkowcy z ROD "Wiarus" w Wilkanowie.

czytaj więcej

"Jak można w majestacie prawa przejąć grunty, nie dając żadnych odszkodowań?" - 25.03.2015

Typewriter"Rozwiązanie, które proponuje Dekretowiec jest nieuczciwe i oburzające wszystkich działkowców, a nie tylko bezpośrednio zainteresowanych, czyli działkowców warszawskich ogrodów działkowych. Zostawcie nam to, co pokolenia działkowców sobie wypracowały. Zapewniamy Panią, że zarówno my, jak i nasze rodziny, zapamiętamy Pani poczynania i chcemy przypomnieć o hasłach głoszonych przez Panią  czasie trwania kampanii wyborczej. Apelujemy do Pani Prezydent o jak najszybsze rozwiązanie tego narastającego problemu z pożytkiem dla działkowców warszawskich ogrodów, aby rzeczywiście mogli uprawiać działki i spać spokojnie" - piszą w liście do Prezydent Warszawy członkowie Kolegium Prezesów Powiatu Śremskiego.

czytaj więcej

Działkowcy z Sulechowa bronią statutu ROD - 25.03.2015

"Statut PZD przyjęty 23 października 2014 r. na Nadzwyczajnym Zjeździe PZD, został przed uchwaleniem skonsultowany w szerokim gronie działkowców, jest dokumentem przez działkowców zaakceptowanym i oczekiwanym. Ma służyć działkowcom, a nie urzędnikom i dlatego nie zgadzamy się z opinią organu nadzorującego, że Nadzwyczajny Zjazd PZD nie miał uprawnień do dokonania zmiany statutu" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Płomień" w Sulechowie.

czytaj więcej

"Krytycznie odnosimy się do działań władz Warszawy" - 25.03.2015

"Wyrażamy głęboką dezaprobatę oraz protest wobec zamiarów i działań mających na celu likwidację wielu warszawskich ogrodów działkowych. Dążenia stowarzyszenia Dekretowiec ukierunkowane na zwrot spadkobiercom byłych właścicieli gruntów 69 ogrodów działkowych o powierzchni 411 ha są w naszej ocenie i w obecnym czasie nie do przyjęcia. Zbyt wiele czasu minęło od przekazania tych gruntów do dyspozycji działkowców, żeby teraz niweczono ich wieloletni trud i wysiłek" - piszą w liście do Prezydenta RP działkowcy z ROD "Radość" we Wrocławiu.

czytaj więcej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w ROD im. K. Świerczewskiego w Witkowie - 24.03.2015

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze w Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. Karola Świerczewskiego w Witkowie odbyło się 14 marca. Podczas spotkania było wiele powodów do podziękowań i podsumowań. Wybory na stanowisko prezesa ROD odbyły się bez niespodzianek. Na następne cztery lata prezesem został Edmund Rybczarczyk.

czytaj więcej

Jeszcze czas na dotację na usunięcie azbestu - 24.03.2015

Działkowcy na Warmii i Mazurach mogą liczyć na dofinansowanie usunięcia np. azbestu pokrywającego dachy ich altan. O pieniądze na ten cel poszczególne gminy mogą występować jeszcze do końca marca.

czytaj więcej

OZ w Koszalnie w sprawie projektu regulaminu ROD - 24.03.2015

"Przedstawiony do konsultacji projekt Regulaminu ROD w opinii członków OZ w Koszalinie jest dobrą kontynuacją poprzednich uregulowań porządkowo-organizacyjnych. Zaproponowane przpisy są zrozumiałe, jednoznaczne i spójne ze statutem PZD. W ocenie OZ wątpliwości budzą zapisy § 67 projektu, szczególnie jego ust. 2, który nie odpowiada zapisom statutu PZD odnośnie prac społeczno-użytecznych. Utrzymywanie w czystości dróg ogrodowych, rowów melioracyjnych należy przewidywać w uchwalanych opłatach ogrodowych i zlecać prace przy nich podmiotom zewnętrznym" - pisze OZ w Koszalinie w opinii w sprawie projektu Regulaminu ROD.

czytaj więcej

"Mamy zaufanie do Związku" - 24.03.2015

"My - działkowcy jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie interesuje nas polityka i biznes. Chcemy tylko w spokoju uprawiać nasze działki. Naszym ROD od lat kieruje PZD. Mamy zaufanie do związku, bo wiemy czego możemy się spodziewać po tej organizacji. Dzisiaj obawiamy się, że wszystkie głosy przeciwko ustawie, w tym również głos Rzecznika Praw Obywatelskich - motywowane są wyłącznie chęcią likwidacji ogrodów i sprzedaży gruntów ogrodów szczególnie w dużych miastach pod różne cele, głównie komercyjne" - piszą w liście do pani Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, działkowcy ROD Gwda z Piły.

czytaj więcej

"To kolejny bezzasadny atak na PZD" - 24.03.2015

"Jako wieloletni działkowiec po zapoznaniu się z niedorzecznymi wnioskami grupy osób wnoszącej o zastosowanie środków nadzorczych wobec PZD, z pełną stanowczością pragnę zauważyć, iż osoby podpisujące się pod nimi, to jeszcze do niedawna w pewnej mierze postacie ściśle związane z naszym Związkiem, jednakże usunięte z naszych szeregów. W naszej ocenie, czyli mojej i mojej rodziny, jest to przejaw kolejnego bezzasadnego ataku sfrustrowanych osób na samodzielną i samorządną społeczną organizację, jaką jest Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców" - pisze Teresa Podlas-Kozłowska w liście do Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

czytaj więcej

Nowy numer „Zielonej Rzeczpospolitej” już w Twoim ogrodzie - 23.03.2015

Najnowszy numer nosi tym razem podtytuł: „Na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2105 roku”.  Jest to bowiem rok wyborczy w całym Związku, a rozpoczyna się walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w ROD.  Przeczytacie o tym w artykule ”Ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza we wszystkich ROD”.

czytaj więcej

OZ w Koszalinie w sprawie rejestracji Statutu PZD - 23.03.2015

"OZ PZD w Koszalinie jest zaniepokojony faktem odmówienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy rejestracji nowego statutu PZD. Uzasadnienie odmowy nie do końca jest przekonujące i budzi wątpliwości w Związku. Chcemy wierzyć, że decyzja Sądu jest oparta o poważne przesłanki prawne, a nie jest kolejnym działaniem różnych instytucji mających na celu destabilizację funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i tym samym doprowadzenia do jego upadku. Takim działaniom jesteśmy zdecydowanie przeciwni i wyrażamy nadzieję na zaprzestanie nieuzasadnionych działań destrukcyjnych w stosunku do Związku" - pisze OZ w Koszalinie.

czytaj więcej

Działkowcy ze Szczecina nie zgadzają się na likwidację warszawskich ogrodów - 23.03.2015

"Najłatwiej zabrać działkowcom ogrody, grunty spieniężyć i przeznaczyć je na odszkodowania. Przecież to proste! Ale czy wnioskodawcy pomyśleli o tym, że w ten sposób powstaną nowe krzywdy dla ludzi, którzy z tego państwowego podziału nie otrzymali nic, a włożyli do wspólnego dobra pracę swego życia? Im się też coś należy. Świadomość mechanizmu tej gry powinna dotrzeć do każdego obywatela, a nie tylko do działkowców. Ogrody działkowe to wspólne dobro, które jeszcze się broni przed zachłannością kapitału, nie zawsze polskiego" - piszą w swoim stanowisku działkowcy z Okręgu Szczecińskiego.

czytaj więcej

"Czym różnią się prawnicy i prawo z 2006 roku od tych w 2014 czy 2015 roku?" - 23.03.2015

"Zarząd ROD "Goździk" w Płocku stanowczo sprzeciwia się odmowie zatwierdzenia statutu PZD i argumentom Pani Prezydent Warszawy. Pani zarzuty, które sprytnie wykorzystał i podał do wiadomości Referendarz Sądowy, dotyczące wyborou delegatów oraz nieodpowiedniego trybu zwołania i uchwalenia statutu, to jawna dyskryminacja, to działanie przeci działkowcom, to robienie sobie żartów z legalności ROD".

czytaj więcej

Projekt regulaminu ROD od poniedziałku w ogrodach - 20.03.2015

Od poniedziałku (23.03) broszury z projektem regulaminu ROD będą dostępne w ogrodach w całej Polsce. Krajowa Rada PZD zachęca wszystkich działkowców do zapoznania się z projektem i przesyłania uwag. Wspólnie udoskonalimy nasze związkowe przepisy!

czytaj więcej

"Mój Ogródek” tworzymy JUŻ ROK z naszymi czytelnikami! - 20.03.2015

 I przyszła wyczekiwana wiosna! Słońce świeci, ziemia niezamarznięta, można więc śmiało wkraczać na działkę i zabierać się do ogrodniczej pracy. Wiosna to doskonały okres na realizację pomysłów dotyczących nowych nasadzeń, przemyślanych przez nas przez zimę. Pomocny w tym, może być katalog roślin – wiosna 2015, zawierający sprawdzone i atrakcyjne odmiany krzewów, drzew, bylin i roślin cebulowych dostępnych w naszym sklepie internetowym. Polecamy w nim rośliny, zarówno z myślą o działkowcach, jak i tych którzy posiadają ogród przy domu. Nowy, kwietniowy numer „Mojego Ogródka”, to nowa odsłona inspiracji, które można zrealizować na działce i w ogrodzie. Skorzystaj z naszych rad i pomysłów. Zajrzyj do nas, naprawdę warto!

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 20.03.2015

Wiosna powoli zagląda już do ogrodów i niebawem rozgości się w nich na dobre. Coraz częściej odwiedzamy działki by podziwiać pierwsze wiosenne kwiaty, a i pracy jest też niemało. Trochę ruchu na świeżym powietrzu z pewnością może wyjść nam na zdrowie, szczególnie, że jest to okres tzw. wiosennego przesilenia. Zachowajmy jednak umiar i nie przeciążajmy się ze wszystkim na raz. Plan prac warto dobrze rozplanować i przygotować. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością kwietniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży!

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Cicha Dolina" we Wrocławiu w sprawie likwidacji zagrożonych ogrodów w Warszawie - 20.03.2015

"Popieramy wszystkich działkowców Warszawy broniących swoich ogrodów i praw jakie gwarantuje im Ustawa o ROD. Przeciwsawiamy się próbie rozwiązania roszczeń dekretowych kosztem likwidacji ROD" - pisze w swoim stanowisku Zarząd ROD "Cicha Dolina" we Wrocławiu.

czytaj więcej

Działkowcu chroń jeże w swoim ogrodzie! - 19.03.2015

Białostockie Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group w ramach Kampanii edukacyjnej „Jeż swój zwierz” rozpoczyna ogólnopolską akcję informacyjną. Celem projektu jest ochrona  jeży. Krajowa Rada PZD postanowiła przyłączyć się do tej akcji.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.