Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Nie dopuścimy do odebrania działkowcom ich działek przez Prezydent Warszawy" - 16.02.2015

"Stowarzyszenie PZD otrzymało wiadomość o likwidacji warszawskich ogrodów. Projekt ustawy zmierzającej do zaspokojenia roszczeń 'dekret Bieruta - likwidacja ogrodów działkowych' to jest przekazanie 18 tysięcy działek na rzecz deweloperów. Wiemy kto te tereny wywłaszczył, to nasze państwo. Nie można robić takich spraw kosztem działkowców tylko należy szukać innych rozwiązań. Panie Marszałku, składamy protest i nie dopuścimy do odebrania działkowcom ich działek przez Prezydent Miasta Warszawy p. Hannę Gronkiewicz - Waltz" - pisze w liście do Marszałka Senatu RP Prezes Zarządu ROD 'Wspólnota' w Gnieźnie Henryk Bujanowski.

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna OZ Podkarpackiego w sprawie statutu PZD - 16.02.2015

"Skutki opinii Pani Prezydent w praktyce dotykają wszystkich działkowców, wywołując niepotrzebny niepokój w ogrodach. Stanowczo żądamy zaprzestania nękania działkowców i PZD. Dopiero co zakończyła się batalia w Sejmie w prawie obrony altan. Znów pokazaliśmy nasza siłę i zdeterminowanie. Czy nie pora zatem pogodzić się z tym, że ogrody działkowe w miastach będą istniały, a działkowcy będą mieli swoją ogólnopolską organizację broniącą ich interesów?" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Okręgowa Komisja Rewizyjna w Warszawie.

czytaj więcej

Reprywatyzacja – koszmar działkowców - 13.02.2015

iconmonstr-livejournal-5-icon.png (512×512)9 lutego Gazeta Wyborcza na swoich łamach rozpoczęła cykl artykułów "Reprywatyzacja: kto korzysta, a kto płaci" dotyczący roszczeń do gruntów i nieruchomości. PZD szczególnie zainteresowały te publikacje, ponieważ obecnie z tytułu roszczeń toczy się kilkaset postępowań sądowych i administracyjnych wobec ogrodów działkowych na terenie całego kraju. Dotyczy to nawet ogrodów, które powstały jeszcze przed wojną. Z lektury płyną jednak wnioski, że problem roszczeń wobec terenów ogrodów działkowych jest za mało nagłaśniany wśród działkowców. Zarówno przez Zarządy ROD, jak i OZ. Działkowcy powinni być świadomi, że z powodu roszczeń zagrożony jest majątek ich własny, jak i Związku. Dlatego, aby przybliżyć temat działkowcom, poniżej przytaczamy kilka najważniejszych wątków poruszanych w artykułach i informacji o stanie roszczeń wobec ogrodów.

czytaj więcej

Samorządowcy w ROD - 13.02.2015

Still PencilWywiad z Panem Tadeuszem Kopcem - prezesem ROD "Szarotka" w Łaziskach Górnych, który już trzecią kadencję pełni funkcję radnego powiatu mikołowskiego na Śląsku.

czytaj więcej

OZ w Pile w sprawie zakończonej kampanii zebrań ustawowych w Okręgu Pilskim - 13.02.2015

"OZ w Pile dziękuje i gratuluje wszystkim działkowcom ogrodów, którzy wybrali wspólną drogę. Gratulujemy działkowcom wysokiej świadomości i przekonania, że tylko wspólnie - w ramach silnej organizacji - możemy przeciwstawić się próbom likwidacji ogrodów i ograniczeniu praw działkowców. Czynimy to na przekór opiniom głoszonym przez naszych przeciwników, wywodzących się ze środowisk dążących do przejmowania terenów ogrodów" - pisze OZ w Pile.

czytaj więcej

Apel do Senatorów o szybkie i pozytywne odniesienie się do ustawy w sprawie altan - 13.02.2015

"Zwracam się do Was jako jeden z miliona członków stowarzyszenia ogrodowego PZD i jako jeden z wielu milionów suwerenów wybieralnej władzy publicznej o szybkie i pozytywne odniesienie się do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 6 lutego 2015 roku. Apeluję o usankcjonowanie zapisów tej ustawy, bowiem głosami 436 posłów ze wszystkich partii praktycznie jednogłośnie uchwalono tę ustawę. Z medialnych przekazów wiem, ze posłowie nie mieli żadnych wątpliwości, aby ją uchwalić dla dobra ponad 900 tysięcy właścicieli altan w naszych ogrodach" - pisze w liście do Senatorów Bogusław Dąbrowski z ROD im. Kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni.

czytaj więcej

37 Prezesów ROD Delegatury Radomskiej zaniepokojonych zamiarem likwidacji warszawskich ROD - 13.02.2015

"Oglądając mapę Warszawy z zaznaczonymi na niej ogrodami z 1935 roku, stwierdzamy, że w tym czasie było ich 42 i wiele z nich istnieje nadal. Czy te ogrody, które przetrwały wojnę mają być likwidowane w ramach dekretu Bieruta? One przetrwały okupację i jako pierwsze warszawscy działkowcy oczyścili je z gruzów. Rosły one razem z odbudowującą się Warszawą. Były one uprawiane w czasie okupacji. Związek jest w posiadaniu księgi protokołów Warszawskiego Zarządu Towarzystwa Ogrodów Działkowych z lat 1941 - 1944, a w tym okresie istniał Konspiracyjny Zarząd Warszawski tych ogrodów. Ogrody te powstały przed wojną, przetrwały okupację, rozwijały się po wojnie, a teraz mają zniknąć z mapy Warszawy" - pisze 37 Prezesów ROD Delegatury Radomskiej.

czytaj więcej

Działkowiec z Iławy solidaryzuje się z użtykownikami działek w Warszawie - 13.02.2015

"Ostatnio do likwidacji ogrodów dobrała się grupa 'cwaniaków', zakładając z powodu dekretu Bieruta z 1945 roku Zrzeszenie Dekretowiec, i żądając odszkodowania w naturze, złożyli do senackiej komisji propozycje zmian projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Celem tego działania jest likwidacja terenów ogrodów Warszawy. Zakładając ogrody działkowe, działkowcy nigdy nikomu nic nie zabrali, gospodarując na terenach, które legalnie zostały zakupione od byłych właścicieli przez zakłady pracy dla swoich pracowników. Moi koledzy działkowcy na wspólnych spotkaniach wyrażają swój sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia tym ludziom tych 'bzdurnych' roszczeń" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Jan Kamiński z ROD 'Grządka' w Iławie.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kędzierzyna - Koźla i Głubczyc w sprawie rejestracji statutu PZD - 13.02.2015

"Uważamy, że działania Prezydent m. st. Warszawy stawiają ją w jednym szeregu z osobami i organami władzy różnych szczebli, które mają na celu likwidację ogrodów działkowych. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom stowarzyszenia Dekretowiec oraz tworzą sprzyjające warunki dla zaistnienia nowej, ukrytej formy nacjonalizacji XXI wieku, polegającej na zaspokajaniu 'w naturze' roszczeń byłych właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców kosztem wyrugowania z zajmowanych gruntów działkowców i ROD bez należnego odszkodowania. Podobna sytuacja ma miejsce w innych miastach" - pisze Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kędzierzyna - Koźla i Głubczyc.

czytaj więcej

"Tylko w dużej organizacji możemy czuć się bezpiecznie" - 13.02.2015

"Dobrego dziennikarza można poznać po tym, że zgłębia temat do końca i obiektywnie go opisuje. U Pana tego zabrakło i to po raz kolejny. Może pisanie prawdy Pana przerasta? Skoro tak, to trzeba zmienić zawód. Z Pana artykułu można wywnioskować, że działacze związkowi sabotowali zebrania. W jaki sposób? A był Pan choć na jednym zebraniu i czy sprawdzał Pan czy wszyscy otrzymali zaproszenia? Czy tylko na podstawie ustanej relacji, być może nie do końca prawdziwej, napisał Pan kilka bzdurnych zdań? Uważam, że celowo pisze Pan takie artykuły, żeby osłabić pozycję naszego Związku i namącić ludziom w głowach" - pisze w liście do redaktora Gazety Wyborczej Marka Wielgo Ewa Kaszuba z ROD "Przyszłość" w Rzeszowie.

czytaj więcej

Uczestnicy narady szkoleniowej w Przemyślu nie zgadzają się z odmową rejestracji statutu PZD - 13.02.2015

"Szczególne zaniepokojenie budzi ciąg następujących zdarzeń: najpierw pismo Pani Prezydent, potem opracowane na jego podstawie postanowienie referendarza sądowego o odmowie zarejestrowania statutu bez zasięgnięcia jakiejkolwiek opinii ze strony PZD. Naszym zdaniem w ten sposób nie powinny działać instytucje państwa prawa. W związku z zaistniałą sytuacją informujemy Panią, ze nie pozwolimy na zniszczenie stowarzyszenia ogrodowego PZD, za którym opowiedzieliśmy się podczas zebrań ustawowych. Nie dopuścimy do likwidacji ogrodów działkowych, do czego zmierzają organy państwowe przez Panią reprezentowane" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy narady szkoleniowej Prezesów i członków Zarządów ROD w Przemyślu.

czytaj więcej

Protest warszawskiego działkowca przeciwko likwidacji ogrodów - 13.02.2015

"Jako działkowiec z ponad 50-letnim stażem w użytkowaniu działki wyrażam stanowczy protest przeciwko takim zamysłom likwidacji ogrodów warszawskich. Dlaczego władze Warszawy nie reagują na bezprawne propozycje stowarzyszenia Dekretowiec, które wymyśliło sobie łatwą metodę pozyskania gruntów ogrodów działkowych dla realizacji rzekomych roszczeń i manipulowania prawem w tym zakresie. Nie jest bowiem tajemnicą, iż w wielu przypadkach dochodzi do wykupu roszczeń, a nie dotyczą one prawdziwych spadkobierców. Obywatelom ciągle powtarza się jak ważne są konstytucyjne zasady, jak ważna jest równość obywateli wobec prawa i sprawiedliwość. Okazuje się, że są to puste słowa" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Józef Dec z ROD 'Perkuna' w Warszawie.

czytaj więcej

Sieradzcy działkowcy upokorzeni odmową rejestracji statutu PZD - 13.02.2015

"Uchwalony statut w pełni wpisuje się w ustawę o ROD i jest zgodny z prawem obowiązującym w naszym kraju i tak jest ułożony, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całego stowarzyszenia działkowego PZD. My działkowcy w sytuacji jaka istnieje możemy się domyślać, że jest to celowe działanie, aby znaleźć rozwiązanie rękoma urzędników dla likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie, a kuriozalne jest to, że sprawy tak proste i oczywiste były rozpatrywane w trybie zaocznym i poufnym przez ludzi zwanych sądem,a utrzymywanych z naszych podatków" - piszą sieradzcy działkowcy.

czytaj więcej

List uczestników narady szkoleniowej członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kluczborka w sprawie podważania konstytucyjności ustawy o ROD - 13.02.2015

"Uważamy, ze Pani wrogie stanowisko wobec ogrodów działkowych aktywizuje ugrupowania takie jak stowarzyszenie Dekretowiec do wysuwania absurdalnych propozycji, aby kosztem warszawskich działkowców zaspokoić roszczenia spadkobierców - ludzi wywłaszczonych na podstawi dekretu Bieruta poprzez likwidację ogrodów bez odszkodowań. Apelujemy do Pani o ponowne przeanalizowanie swojego stanowiska i zaprzestanie działań na szkodę działkowców" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnicy narady szkoleniowej członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kluczborka.

czytaj więcej

Działkowcy z Kielc zaniepokojeni perspektywą odebrania działek mieszkańcom Warszawy - 13.02.2015

"Otrzymane tereny od gminy miasta stołecznego Warszawy działkowcy zagospodarowali w dobrej wierze, co w chwili obecnej jest pomijane. Popieramy starania Polskiego Związku Działkowców mające na celu zablokowanie zwrotu nieruchomości, na których znajdują się ogrody działkowe, a tym samym obronę praw działkowców" - piszą w swoim stanowisku działkowcy z ROD "Kwiaty Polskie" w Kielcach.

czytaj więcej

Stanowisko 265 Księgowych i Skarbników ROD Okręgu Gdańskiego w obronie warszawskich działkowców - 13.02.2015

"Warszawa stała się papierkiem lakmusowym pilnie obserwowanym przez inne miasta - Kraków, Wrocław, Toruń, Gdynię, Gorzów Wielkopolski itd. Cel jest jeden - całkowita likwidacja ogrodnictwa działkowego w miastach. Zajmowane przez ROD grunty poprzez swoją wartość są i będą pożądane przez podmioty, które przedkładają inwestycje nad dobro społeczne. Propozycje likwidacji ogrodów bez odszkodowań są nie tylko niezgodne z prawem, ale są też wyjątkowo niesprawiedliwe i nieludzkie. Zdecydowanie występujemy przeciwko działaniom zmierzającym do likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie. Wyrażamy przekonanie, że jednak zwycięży zdrowy rozsądek i szacunek do własnych obywateli" - pisze 265 Księgowych i Skarbników ROD Okręgu Gdańskiego.

czytaj więcej

"Nie toleruje Pani działkowców w stolicy i każdym możliwym sposobem chce się ich Pani pozbyć" - 13.02.2015

"W PZD wszelkie działania prawne są gruntownie analizowane i omawiane, żeby nie było niedociągnięć i potknięć. Nadzwyczajny Zjazd również był perfekcyjnie przygotowany pod względem prawnym jak i organizacyjnym. Więc nie można go podważać. A jeżeli referendarz sądowy bez żadnego przygotowania i na Pani wniosek negatywnie ocenia tryb zwołania i przeprowadzenia Zjazdu, to zakrawa to na spisek. Szczególnie biorąc pod uwagę plotki jakie krążą po kraju, ze wszystkie KRSy muszą rejestrować wszystkie stowarzyszenia, żeby tylko osłabić pozycję PZD" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Józef Sudoł z ROD w Łańcucie.

czytaj więcej

Działkowcy z Jędrzejowa bronią warszawskich ogrodów - 13.02.2015

"Rekompensowanie krzywd dekretowcom bez wypłacania działkowcom jakichkolwiek odszkodowań za ich własność i wyrzucanie ich daleko poza granice Warszawy, to wyraźne pogwałcenie słusznie nabytych praw. Skrzywdzeni, choć państwo dało im kiedyś jakieś rekompensaty, dziś zamierzają krzywdzić innych - polskich działkowców, nie bacząc na zaistniałe powojenne okoliczności. W latach 50. stało się tak, jak się stało i do dziś są tego widoczne skutki, ale odwracajmy to wszystko roztropnie. Najgorsza w tym wszystkim jest niepamięć. Nie można zapominać, że działkowcy mają również swoje prawa chronione zapisami Konstytucji RP i ustaw" - piszą działkowcy z ROD 'Tulipan' w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Dzięki Związkowi nasze ogrody jeszcze istnieją!" - 13.02.2015

"Po zapoznaniu się z artykułem pt. "Ogrody nadal w rękach PZD" zamieszczonym w dodatku "Dom" do Pana Gazety uznałam, że muszę wypowiedzieć się do zarzutów jakie stawia Pan PZD. W prawdzie jestem działkowcem od niedawna, ponieważ przejęłam działkę po mojej babci, która uprawiała ją od ponad pół wieku, ale wiem, że tylko dzięki PZD mogę teraz ja cieszyć się urokami ogrodu "Kolejarz". Babcia zawsze dobrze wypowiadała się o PZD i tak jest nadal. Nie rozumiem dlaczego Pan tak bardzo nie znosi tego Związku i nas działkowców. Nie wiadomo dlaczego przeszkadzają Panu również ogrody działkowe funkcjonujące w naszym Związku" - pisze w liści do red. Marka Wielgo Patrycja Fukowska z ROD "Kolejarz" w Wałbrzychu.

czytaj więcej

List 50 uczestników narady szkoleniowej w Okręgu Podkarpackim w sprawie niezarejestrowania statutu PZD - 13.02.2015

"Kolejny absurd to postanowienie wydane przez referendarza sądowego, bazujące na Pani zastrzeżeniach. W państwie prawa przed  ogłoszeniem tak istotnej decyzji należałoby wysłuchać zdań wszystkich stron postępowania. Odmowę rejestracji statutu naszego stowarzyszenia uważamy za atak na działkowców i ogrody działkowe, bo przecież w analogicznym trybie uchwalony był statut w 2006 roku. Jeżeli tak ma wyglądać nadzór nad stowarzyszeniem ogrodowym PZD sprawowany przez Panią Prezydent, to naprawdę jest się czego obawiać. Uważamy, że ta sprawa stanowi początek kolejnej wojny z ogrodami działkowymi i działkowcami" - pisze w liście do Prezydent Warszawy 50 uczestników narady szkoleniowej w OZ Podkarpackim.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio