Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Prezydium OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego do TVP ws. programu "Magazyn Śledczy A.Gargas" - 28.11.2016

"Program p. Anity Gargas wyemitowany w dniu 23 listopada 2016 roku opiera się na stałej formule pomawiania podmiotów przedstawianych w materiałach, poprzez filtrowanie wypowiedzi i dopasowywanie wywiadów do przyjętego modelu udowadniania winy, bez przykładania uwagi, co do źródła informacji, bądź ich prawdziwości." - piszą Członkowie Prezydium OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego w liście do Prezesa TVP ws. materiału red. Gargas

czytaj więcej

List Wiesława Kamińskigo do TTV ws. programu "Uwaga po Uwadze" - 28.11.2016

"Nie raz słyszeliśmy o śmiertelnym żniwie, które zbiera zimowanie w ROD. Wszyscy wiemy i słyszymy do czego dochodzi na zamieszkiwanych działkach. Szkody w infrastrukturze, zagrożenie epidemiologiczne, pobicia, morderstwa - to tylko niektóre przykłady, o których TVP milczy" - pisze Wiesław Kamiński OZ Świętokrzyskiego

czytaj więcej

"Nie możemy przytaknąć grupce osób, które w Międzyzdrojach planowały zamienić ROD w miejsce campingowe dla turystów" - list do TVP - 28.11.2016

"Całości kreowanego obrazu przez red. Gargas dopełnia zdjęcie prezesa Okręgu w Szczecinie z zakrytymi oczami. Nie ma to nic wspólnego z wizerunkiem osoby, skoro dane osobowe zostały podane kilkukrotnie. Stawianie człwieka w świetle skazanego i winnego bez podania dowódów jest płytkie" - pisze Jan Markiewicz z ROD "Chrobrego"

czytaj więcej

"Nie mogę zrozumieć, że i w TVP montowane są materiały wg jasno określonej intencji ich twórców" - 28.11.2016

"W roli występujących ofiar wypowiadają się osoby, które od wielu lat miały problemy z przestrzeganiem Ustaw i Statutu, osoby rozbudowjące altany, czy zamieniające ROD w tereny domów letniskowych. Nieudolne próby osób próbujących wyłączyć swe ROD ze struktur PZD, by założyć na nich działalność gospodarczą - przedstawiane są jako chęć uwolnienia od jarzma rzekomego monopolisty." - pisze Zbigniew Zieliński z ROD im. Chrobrego w Kielcach

czytaj więcej

O czwartej władzy, czyli prawda o polskich mediach... - list Zofii Tyczyńskiej do red. Gargas - 28.11.2016

"Ciągłe określanie sytuacji w PZD jako patologii bez podania dowodów dyskredytuje samą TVP, która łamie etykę i moralność i uderza argumentami godzącymi w dobre imię PZD. Telewizja publiczna jako nośnik myśli publicystycznej nadal nadaje się do gruntownej zmiany." - pisze Zofia Tyczyńska z Kielc

czytaj więcej

"Nieusuwalni prezesi? - to niech red.Gargas znajdzie ludzi nieroszczeniowych i chętnych do trudnej pracy z ludźmi" - 28.11.2016

"Jeżeli coś sprawdza się w praktyce to nie należy tego zmieniać, od poczatku istnienia PZD rozwija ruch ogrodnictwa działkowego, zdaje sobie sprawę z tego, że dla emerytów i rencistów każda złotówka się liczy. Dlatego zwolnieni zostali oni od podatku rolnego, czy z podatku od nieruchomości. Domaganie się wręcz, jak w materiale TVP by opodatkować działkowców w znacznym stopniu to działanie przeciw ludziom." - pisze Zbigniew Kwiatkowski z ROD "Kaktus"

czytaj więcej

"Red. Gargas w perfidny sposób dzieli działkowców i wpisuje się w walkę toczoną z PZD przez nieprzychylne lobby" - 28.11.2016

"Kolejnym zagadnieniem, które wymaga stanowczego wyjaśnienia jest kwestia rejestracji Stow.Ogrodowego "Zielone Wzgórza" - jeżeli wszystkie zagadnieia zostały poczynione zgodnie z zapisami prawa to żaden organ PZD nie ma prawa tego kwestionować. W przypadku zaś naruszania przepisów, jak w ROD " Bohaterów Westerplatte" podano nieprawdziwe dane uczestników. Wtedy interwnecja PZD była obowiązkiem i była uprawniona" - pisze Helena Kurp, działkowiczka ze Świętokrzyskiego

czytaj więcej

Sprostowanie OZ Śląskiego ws. nieprawdziwych sformułowań w Gazecie Wyborczej dot. ROD im. Czarneckiego w Chorzowie - 28.11.2016

"Przy okazji sprostowania apelujemy o zainteresowanie losem ogrodów w miastach oraz o pokazywanie postaw miłośników ogrodów, a nie podgrzewanie atmosfery i nie dostarczanie paliwa dla stałych i znanych z niechęci do PZD ludzi." - piszą Prezesi Okręgu Śląskiego wraz z Prezesem ROD im. Czarneckiego w Chorzowie

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Legnicy ws. interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego - 28.11.2016

"Świadomi w wypełnianiu swojej misji wierzymy, że sformułowany wniosek pana posła nie będzie szedł dalej. Proponujemy czytać Ustawy. I prosimy nie niszczyć PZD, tak jak niszczone są polskie lasy. I w tej kwestii należy zabrać głos, by zapobiec destrukcji ogrodów działkowych w Polsce" - piszą Członkowie Prezydium OZ PZD w Legnicy ws. interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego

czytaj więcej

"Materiał TVP został zmanipulowany i oparty jest na wypowiedziach stałych wrogów PZD" - 28.11.2016

"Myślałam, że program śledczy polega na docieraniu do dokumentów, dogłębnej analizie, czy rozmowie z każdą ze stron. Dlaczego nie rozmawiano np. ze mną. Dopuszcza się w TVP kłamliwie wypowiedzi jednej osoby, która mówi, że pieniądze z odszkodowań dostali tylko działacze. Co jest pomówieniem, bo gdyby tak było to następnego dnia w PZD byłaby kontrola służb. Komu zależy na rozwaleniu PZD?" - pisze Zofia Radtke z Grudziądza

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Legnicy ws. interpelacji posła Marcina Horały - 28.11.2016

"Trudno nie reagowac na postulaty posłów, kiedy bezmyślność, egoizm, pogarda dla poglądów innych są podstawowymi kryteriami by zaistnieć - nie mając nic do zaoferowania społeczeństwu. Społeczność działkowa swą zbiorowa mądrością i determinacją, co udowodniła w minionym okresie - przeciwstawia się wywodom głoszonym z mównicy sejmowej." - piszą Członkowie Prezydium OZ PZD w Legnicy ws. interpelacji Posła Horały

czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny - 28.11.2016

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in.: X posiedzenie Krajowej Rady PZD, Przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku, ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, Uchwały Prezydium KR PZD, Rola organu nadzoru w działalności struktur PZD, Informacje, Obowiązki PZD na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Znaczenie uchwały NSA z dn. 3.10.2016 roku dla praw oraz interesów działkowców, Interpelacje poselskie i inne materiały.

czytaj więcej

Stanowisko OZ PZD w Szczecinie ws. oceny emisji "Magazynu Śledczego Anity Gargas" - 25.11.2016

"Materiał TVP służył kompromitacji PZD przez sięganie do rodowodu, miał poróżnić działkowców na zamówienie stałych i tych samych przeciwników PZD. Materiał manipuluje odbiorcami, przytacza materiały sprzed wielu lat na poparcie okreslonej tezy. Narusza godność i oczernia działaczy PZD" - piszą władze Okręgu PZD w Szczecinie

czytaj więcej

"Materiał TVP jest świadectwem zwycięstwa pomówień nad prawdą" - 25.11.2016

"TVP powinna przedstawić obiektywny reportaż o działalności PZD, o obronie działkowców przed zapędami niektórych polityków i deweloperów, winna ukazac działalność PZD na rzecz społeczności lokalnych w całej Polsce. Tymczasem materiał urąga standardom prawdy." - pisze Prezes ROD "Krokus" w Grudziądzu Marian Jagodziński 

czytaj więcej

"W materiale red. Gargas nie chodzi o troskę o skrzywdzonych, lecz o budowanie fałszywego wizerunku PZD i manipulacje" - 25.11.2016

"Dlaczego nikt w TVP nie liczy się z działkowcami, którzy chcą spokoju, bezpieczeństwa, a nie ciągłej walki i udowadniania swoich racji. Przecież organa kontrolne przeanalizowały wszystkie dokumenty dotyczace odszkodowań i każdy otrzymał rekompensaty." - pisze Wiesława Lonser z ROD "Relaks"

czytaj więcej

"Mamy zaufanie do PZD, bo świadomi jesteśmy roli ogólnopolskiej organizacji w sytuacji kiedy pojawiają się kolejne zagrożenia dla ROD" - 25.11.2016

"Mamy prawo zatem oczekiwać, że to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich powinien bronić naszych praw, a nie ulegać atakom spowodowanym frustracją indywidualnych użytkowników działek lub grup, które zainteresowane są ich likwidacją. Podobnie jest z materiałem TVP, który urąga dziennikarskiej rzetelności i jest świadectwem pomówień" - piszą Członkowie Zarządu i Komisja Rewizyjna ROD im. Tysiąclecia w Częstochowie w liście do RPO w kontekście kwestionowania Statutu i materiału TVP

czytaj więcej

"Artykuł w Gazecie Wyborczej cechuje napastliwość oraz nierzetelność" - 25.11.2016

"Uważamy, że rzetelne dziennikarstwo cechuje przedstawienie zagadnienia z perspektywy dwóch stron. Tymczasem "Gazeta Wyborcza" uprawia dziennikarstwo, które przynosi więcej szkody, niż pożytku. Krzywdzi ludzi, którzy poprzez społeczne zaangażowanie chca służyć innym. Oczekujemy od red. Wójcika sprostowania." - pisze Zarząd ROD "Nad Białką" w Częstochowie

czytaj więcej

Protest OZ PZD w Szczecinie ws. oszczerczej kampanii prowadzonej przez przeciwników PZD przy wykorzystaniu mediów publicznych - 25.11.2016

"Fakt, że przeciwnicy oskarżają PZD, posądzając o różne rzekome nieprawidłowości można pominąć - Oni nigdy nie zmienią swoich pogladów i z tym muszą żyć. Źle natomiast jest, gdy media publiczne bezkrytycznie i bez analiz powielają te rewelacje, co może być przyjmowane jako prawda." - piszą działkowcy i prezesi ROD z Okręgu Szczecińskiego PZD

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów ROD z terenu Miasta Katowice ws. ataków TVP i Gazety Wyborczej - 25.11.2016

"Tematy i sposó ich przedstawiania wskazują na korzystanie z "gotowców" podsuniętych przez pewne osoby nieprzychylne środowisku PZD. Nie są one wynikiem rzetelnego śledztwa dziennikarskiego. Potwierdza to nasze przypuszczenia co do relalizacji audycji telewizyjnej i artykułu, jako "pracy zleconej" - piszą Prezesi ROD z terenu Miasta Katowice

czytaj więcej

"Prowadzenie ROD to nie jest prosta sprawa, jak nagranie reportażu na podstawie kilku wypowiedzi pseudodziałaczy" - 25.11.2016

"Program Anity Gargas w TVP nie bada dokumentów dotyczących likwidacji ROD, tylko opiera się na luźnych wypowiedziach byłej prezes. A dlaczego nie wypowidają się działkowcy z imienia i nazwiska i nie prosi się ich o pokazanie dokumentacji. Redaktor tez nie wczytuje się w zapisy Ustaw oraz nie docenia ogromnego wysiłku działkowców i codziennej pracy działaczy PZD" - pisze Małgorzata Jasińska - Prezes ROD "Niezapominajka" w liście do TVP

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.